Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Πρόγραμμα "Τέφυρα"
|Πάνω από 51.000
|οριστικοποιημένες
αιτήσεις
Σελίδα 7
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ_H.
ΤΗ Σ:
ΘΡΑΚΗΣ
δανειοληπτν
"Ομαλά και με ανστηρά Τγειονομικά
Πρωτόκολλα ξεχκίησαν
την λετουργίατους οι Παιδικοί
Σταθμοί του Δήμου Ζάνθης
Σελίδα 10
από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας ΑΜΘ
για τη νέα γέφυρα
στο Κόσμιο Κομοτηνής
Σχολικές
προετοιμασίες
Σελίδα 5
Μέτρα Προφύλαξης
για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
ντας το μέτρα για την nανδημία-όλλο χωρί
| άλλοι με βατραχοπέδιλα-όλλοι χωρίς, όλλοι
στη στεριά -όληο στα νησιά άλλοι στη Μύκονο
ζοντας .όλnοι υμνντος όηoι στο facobook.
1920-2020.
ΤΟ ΚΑΤΙλλΟ
Εκατό χρόνια αρχαιολογικής
έρευνας στην Ξάνθη"
Φέτος συμπinρνονται εκατό χρόνια αnό την ενουμάτωση της eράκης στην
ΕλλTνική Επικράτεα, εκατό χρό .
νια ελεύθερου βίου κατά τη όιάρ.
Καριόκας Εγκμιον
Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
κεια των onoiων h Οράκη των
διαφορετικν καταγωγν , epn
σκευτικν ανοφορν και not
σμικν κσταβολν κατόροωσε
να εξελιχθεί και να διαπρέφει
στην τέχνη, στις roτήμες , στο
εμπόριο .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα