Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο -Αρ. φύλου 17.834 . ΤΤμή 0,60ε .Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25677, 3.791-Fax 26510 30.350. htp:/wwwproinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με αυξιμένα μέτρα θ ανοίξουν στις 14 Σεπεμβρίου και κάθε βήμα θα αξολογείται..
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΝ
Ο fπορευτικήχρήση μόσχος διοφορηκά διολείμοτα, τίος οι σχολικές εκδρομές πολογισμός πρτουχρόνουμε αυτοκριτκήκα ομολογία τηςίδιας ότ .
ΟΥΡΑ Μα εβδομάδαχαμένη από τις πολνοδίες της Κβέρησης
)Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ Τα παιδιά μας είναι πιο ασφαλή στο
σχολείο, ότου θα λειτουργούν με κανόνες ..
Η Δημοτική Αρχή υπήρξε καττερη
. . όλους Τους μαθητές και
με αυξημένα μέτρα πρόληψης και
προφύλαξης θα ξικινήσουν α
σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου τελ.
κα, όπως ανακονθηκε χθες από
Το Υπουργείο Παιδείας . Ουσιαστ.
κά η επιστροφή στα σχολεία αποτων απαιτήσεων των Γιαννιωτν!
Εοσε μέχρι σήμερα m. όημε ην κοθημερινότητα, έραλε σε τροχά υλοποήσης ορισμέία
έργα, εν αρκετά άλλα παραμένουν στάσιμα . Δέσμευση μα περισσότρη δουλειά στο εξή ..
. Ενας χρόνοςς συμπληρθη.
Κεχθες από την ανάληψη καθηκό ντων των νέων διοικήσεων στους
φορείς και rων δύο βοθμν Τοπκής Αυτοδιoίκησης, με την επέτειο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
πλεί ένα γερό εκρας σΤ για την
διαχείριση της πανδημίας του κο ρωνοίού , αφού όπως Τόνισε και η
δια η υπουργός Ν Κεραμέως σε
κονή συνένυtη Τύπου με άλ .
λους υπουργούς εκάθε βήμα αξοΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τα σχολεία ανοήουν στις
14 Σεπτεμβρίου, αλλά κάθε
βήμα θα αξολογείται και θα
επικαρoποείται με βάση την : δημία προκάλεσε ανατρoπές και προεξαιξη της πανδημίας
να δίνει ευκαιρία για έναν πρτο πολογισμ .
Φυσικά , Το διάστημα που προη
γήθηε δεν ήταν εύκολο , opού η πανκά βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση
μάσκος σε όλους τους εσωπερού
χρειαστε - στη βάση Της εξtaης χροuς , αλλά και στους εξωτερκούς
ης πανδημίας , σε Τοπικό, περφε
ρειακό και εθνικό επίπεδο .
ότου υπάρχει συγχpωnισμός, καθς
και στα μέσα μετοφ βλήματα ότπως επισημαίαι η Δημοι κή Αρχή Ιωαννίνων σε ανακοίνωσή
Ηχρήση μάσκας .
Στο επίκεντpο των μέτρων φυσΈνα χρόνο μετά την ορκωμοσία πης στο Πνευματικό Κ ντpo, η Δημοτική Αρχή του Μ. Ελισάφ οpολογεί όn δεν ανταποκpίθηκε στις απnήσεις Των πολιτν . .
Ηπρή προειδοποίηση χθες του Καθηγητή Σωτ. Τσιόδρα
κορωνοϊός δεν σέβεται σύνορα
Παρατείνεται η μίωση
400 στα ενοίκια και
της για η συμπλήρωση ενός έτους
στο πμόνι της πρωτεύουκας της Ηπείρου . Οστόσο, ο κορωνoίός δε μπο και γεωγραφικούς προορισμούς!
> Αναγκαίο κακό οι μάσκες 207τα νέα χρούσματα (3 σε Γιάννενα2σε Πρέβεζα) . Επίσκεψη σε δομές σήμερα της Υφ. Εργασίας
άλλοθ για λάθη , αστοχίες , παραλεί
Ψεις κα γενικά ια την αδυναμία που
επέδεξε στο να βιλrσα την καθημε
ρνότητα στην πόλη που ενα και Το
μεγάλο ζητούμενα.
Aυτή την αδυνομία της παροδέχεΣε απόγνωση 400
απόφοιτοι του Τμήματος
Πλαστικν Τεχνν!
τον Σεπτέμβριο
Σελ. 6
. Η επανεμφάνιση ου καθη , ται να έχει θεικό αντίκτυπο
στην προσπάθεια Τήρησης των
(δύο φορές την ε . μέτpων Τα οποία όπως αποδε. Στη οελίδα 2
δρα σης νεντεuξεις Τυπου για κνύετα και από τα στοιχτία ένας
Ένας νέος θεσμός από την ΕΛΑΣ
Αστυνόμευση στα Γιάννενα
Τρα και με το ποδήλατο!
ν θα εξυπηρετούν τουρίστες και θα επειβαίνουν ότου χρειαστεί
μεγάλος αριθμός πολιτν αδια .
φορεί να τα εφαρμόσει
Νέο ακαμπανάκι χτύπησε
ην πορεία ης πανδημίας Του κοΣελ 12|
εξέλιδη της νόσου στην Ελλάδα Η
παρουσία Του κ. Τσιόδρα αναμένε . χθες από τα νούμερα που ανακοί
νωσε ο ΕΟΔΥ, καθς ο αpιθμός
Των κρουσμάτων έσπασε το
φράγμα: ων 200. Συνολικά ανακονθηκαν 207 , των οποίων
πέντε στην Ηπερο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της TΤΕ
Πς διαμορφνονται
οι καταθέσεις στην Ήπειρο
Πρτοι οι θεσπρωτοί με 4179 ευρ)ογαριασμό
. Αύδηση κατά 3.3 δια .
ευρ παρουσίασαν Τον Η
ούλιο οι κασταθέσεις rου διωτικού ομέα , έναντη ού.
Προωθείαι διάταξη νόμου στη Βουλή
Με υπερωρίες θα αναπληρνονται
οι ημέρες της καραντίνας από ΕΟΔΥ!
κΠρτηλύση παραμένει όμως η Τηλεργασία
Τον προηγούμενο μήνα ,
να με τα στουχεία
της Τράπεζος ης Ελλάδος.
Το σύνολο των καταθέστ
ων ανέρχεται σε 151,496 δο.
ευρ στα τέλη Ιouλίo από
148,55 δισ. εup στα τέλη Η
ουνίου , Η αύξηση αυτή δαν είνα κα θάλου τοχαία, απόρροα α ουτή της down καθήωσε την οονομία της
πανδημίας του κορωνοίού που ια
. Με υπερωρίες θα ανα πληρνουν α εργαζομενο
στον ιδιωπκό ομέα Της ημέρες
που δεν εργάστηκαν επειδή τέ
δηκαν σε υποχρεωτική καρα
ντίνα με απόφαση rου ΕΟΔΥ
Διάταξη στο σχέδιο νόμου
μεγάλο χρονκό διάστημα το ίock : του πρόκπα να κατατεθεί στη
Βουλή προβλέπει ότι με έως κι 3
ρες Επιπλέον απa- 11η σλ
. Εφιππoυς οστυνομικούς
μπορεί να μην έχουν τα Γιάννενα,
όμως στο εξής , κυκλοφορντας
κανείς ανά πην πόλη, ειδικά στην
Παραλίμνο , ro Κάστρο ή Το τορκό κέντρο , δεν αποκλείεται να
πέσει επάνω σε όργανα της τάξης
που επιβαίνουν σε ποδήλατο!
Πρόκεπαι γα έναν νέο θεσμό
που από χθες λειτουργεί - 12η σελ.
|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
χρος , Η κατανάλση -11ησελ
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Εναμένεται mv Παρασκευή στη χρα μας .
Με τον Αργεντινό Εραμούσπε
<θωρακίζειν την άμυνα ο ΠΑΣ!
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΛΕΣ
ο κύριος Ερντογάν!
Νάταν μόνο ο ιός . .
> Του ΓΕΩΡΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, καθηγητή- συγγραφ
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ.
Είmα να μην ξαναγράψω ούτε γραμμή και γατί να γράφω και
να μην περνόω και εγ καλά, όπως οι άλλοι. Να κάθομα , να κάνω
βόλτες, να nίνω τον καφέ με την παρέα μου και τόσα άλλα . Γιστί κι
όταν γράφεις άρθρα , διηγήματα, μυθιστόρημα, δοκίμιο, Ποίηση n
βγαίνει μήπως έχεις κανένα όφελος: Και ας οσχολείοαι με ην πo
ευγενή και χρήσιμη αποσχόληση ανοίγοντος Τα μάnα πολλν , δεί χνοντος ωραίους δρόμους της ζωής αλλά και καλλιεργντας το
φρόνημα και τη συνείδηση Των αναγνσεν σου .
Μήπως στο κάτω- κάτω της γραφής θα βρεθεί και κανένα κφάτος
να σε ανταμείψει για Το έργο σου, να σου δσει σύνταξη , να σου
δσει κάποιο βοήθημα ή να γνωρίσει στο κοινό, να προβάλλει το
έργο σου; Για να μπεις στο γυαλί της τηλεόρασης πρέ -ησελ
-Επιστροφή Νιαρχάκου, αλλά σε νέο πόστο
. Κοντά στην επόμενη
μεταγραφική κίνηση φαί.
νεται πως είναι σ ΠΑΣ
Γιάννινα καθς είναι πολύ
κοντά στην απόκτηση Του
Αργεντνού αμυντικού Ρoντρίγκο Εραμούσπε
030χρονος Εραμούσπε
είναι ο εκλεκτός του Γιoνίκη
για το κέντρο της11η σελ .
Οσοι έχουν μία σχετικά καλή μνήμη (υπάρχε και το αλ τσχάιμερ!), ασφαλς θα θυμούντα τη μεγάλη εξόρμηση του νεοέλληνα στα σούπερ μάρκετ, στο διάστημα του πρτου κύματος
Του κορωνοίού! Το τι αρτί υγείας και ι ζυμαρικά έφυγαν από τα
ράφια, είναι πέρα από κάθε φαντασία! Μερικοί μάλιστα εφοδιά ια παν ενδεχόμενο!
Και θα ακολουθήσει , σύντομα λένt , το δ
Τρα πουο Τύπος γράφει για 1.000 κρούσματα την ημέρα, Τ πρέ
πει να περιμένουμε; Και νάταν μόνο ο κορωνοϊός ..
Ο Ερντογάν ψάχνει για πετρέλαο στις Βάλασσες :
4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα