Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Μειωμένος
ο αριθμός των
παιδιών στις
δομές της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης του
δήμου Κοζάνης
- Ανανεώνονται
οι συμβάσεις των
27 υπαλλήλων

σελ ~ 24

«Αντι-στεκόμαστε»
με…
δημιουργική
διάθεση το
μήνυμα της
ζωγραφικής
έκθεσης του
καλλιτεχνικού
σχολείου Κοζάνης

σελ ~ 5

Δράσεις
της Εταιρείας
Τουρισμού
Δυτ. Μακεδονίας
για την ανάδειξη
και την τουριστική
προώθηση
της περιοχής

σελ ~ 12

Και επίσημα στις 14
Σεπτεμβρίου το άνοιγμα των
σχολείων - Έκκληση στους
εκδρομείς να επιστρέψουν

σελ ~ 13

«Το Μαμάτσειο έχει γίνει
διαπεριφερειακό κέντρο αναφοράς»
- Έρχονται επτά μόνιμοι γιατροί και 72
επικουρικοί, νέα ιατρεία στα σκαριά
σελ ~ 3

Άρνηση του περιφερειακού
συμβουλίου για τη δημιουργία
εφτά φωτοβολταϊκών πάρκων
στο Κωσταράζι - Η έλλειψη
ανταποδοτικότητας και η
καταστροφή των βοσκοτόπων
οι βασικότερες αιτίες

σελ ~ 24

7293

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Κανένας εργαζόμενος
σε καραντίνα στο
Νότιο Πεδίο μετά το
δεύτερο επιβεβαιωμένο
κρούσμα - Άρχισαν τα
τεστ στο Σπάρτακο