Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12585
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
Ενισχύσεις 500 εκατ. σε μικρές επιχειρήσεις
Προς αναβάθμιση
των ενόπλων δυνάμεων
Τελεσίγραφο Ε.Ε
στην Τουρκία
Τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση
Των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας.
επιβεβαίωσεο υπουργός Επικρατείας Γιργος Γεραπε .
Τρίτης Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσες και συζητήσεις με πολλές δυνάμεις με πρόθεση αναβάθμισης και της
αμυντικής μας βιομηχανίας ανίφερε χαρακτηριστικά
Ηδη έχουμε μενού επίλογων για την αναβάθμιση των
υφιστάμενων οπλικν συστημάτων και την αγορά νέων
στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χρου που έχουμεs
επισήμαντ .
Τροειδοποίηση προς την
Τουρκία και ξεκάθα .
ρο μήνυμα αλληλεγγύης στην Κύπρο και την Ελλάδα ,
έστειλε η ΕΕ όπως ανέφερε ο
εχπρόσωπος της Κομισιόν , αρ μόδιος για Θέματα Εωτεριχν
ΣΕΛ 2
Υποθέσεων.
ύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, προϋπολογισμού 500 εκατ. , υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανά
πτυξης , Νίκος Παπαθανάσης.
Πρόκειται για τα Καθεσττα Ενισχύσεων αΓενική Επιχειρηματικότηταν και Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσειςν.
Ο προϋπολογισμός για την πρτη ανέρχεται στα 350 εκατ. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορι .
κής εταιρείας, συνεταιρισμού , Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού,
Ομάδας Παραγωγν. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται:
a. για μεγάλες επιχειρήσεις , στα 500.000 6
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στα 250.000 Ε
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στα 150.000 ε
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 C
Ο προϋπολογισμός της δεύτερης ανέρχεται στα 150 εκατ . Απευθύ .
νεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιν δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Το
ελάχιστο επιλέξιμο ύψος είναι:
α. για μικρές επιχειρήσεις τα 150.000 ε
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις , τα 100.000 ε.
ΕΚΤ Ισχυρή ανάκαμψη
στην ευρωζνη το γ' 3μηνο
οι υπουργοί Εξωτεριχν της ΕΕ
ήταν ξεχάθαpοι για τις συνέπειες
εάν δεν υπάρξει αλλαγή στη συ
μπερφορά της Τουρκίας,
Ισχυρή είναι η ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζ.
νης στο τρίτο τρίμηνο , αν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία
ήταν λιγότερο εύρωστα, δήλωσεο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
Λους ντε Γκίντος.
Στο τρίτο τρίμηνο σημεινεται σημαντική αύξηση της
οικονομικής δραστηριότητας . Τα στοιχεία του Ιουλίου
ήταν πολύ κσχυρά και τον Αύγουστο υπήρξε κάποια με .
ωση της έντασης , ίπο ντε Γκίντος σε οικονομική εκδήλωση . Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι αναμένει πως ο
πληθωρισμός στην ευρωζνη θα συνεχίσει να υποχωρεί
βραχυπρόθεσμα, αλλά αναμένει εκάποιας μορφής ανά .
καμψή του το 2021.
Η σπανική οικονομία αναπτύσσετα με ρυθμό μεγαλύ τερο του 10%, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας , Νάνηια
Καλβίνο
Το μήνιμα λοπόν είναι ξεχά.
, τα χρονοδιαγράφματα είκαι επίσης τα μέτρα είναι ξεκάθαρα κα ελπίζου
όι αντό θα ληφθεί ι
γούν αναλόγος στε να μη χρεια .
στεί να προχωρήσουμε προς τον
εναλλακτιχό δρόμο των περιο στιχν μέτρωνν .
Σελ.3
Στα 726 ευρ η μέση σύνταξη
τον Αύνουστο
Ανεργία: Στο 7.9% στην Ευρωζνη | 71.332επιταγές κοινωνικού
17% στην Ελλάδα
τουρισμού τον Αύνουστο
ριθμός-ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγν κοινωνιΑού τουρισμού του ΟΛΕΔ σημειθηκε τον Αύγου.
στο . Συνολικά , από την 1/8 μέχρ και τις 318 ενεργοπο .
υνολικά 2.487.657 συνταξιούχο μοιράστηκαν
2.258 διο. ευρ τον Αύγουστο . Με βάση αυτά τα
' στοιχεία , η μέση Κύρια Σύνταξη είναι 726,30
ευρ , εν η μέση επικουρική Σύνταξη 194,24 ευρ .
Οριστική Απόφαση Σύνταξης εκδόθηκε σε 18.155 υπο θέσεις , εν το σύνολο των Νέων Συνταξιούχων από
! το 7,9% , ήταν η ανεργία στην ευρωζνη τον
, Ιούλιο του 2020 από 7,7% τον περασμένο Ιου νιο, εν στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 7,2% τον.
Ιούλιο, από 7,1% τον Ιούνιο . Αναφοoικά με την Ελλά .
ήθηκαν 71.332 επιταγές σε τουριστικά καταλύματα και
8.718 επιταγές ακτοπλοίχής μετακίνησης. Για αναλντι
κές πληροορίες , τους όρους και τις προύποθέσεις του
προγράμματος , οι ενδιαφερόμενου μπορούν να επισκε φτούν την διεύθυνση: oned.grkoinonikos -tourismos.
δα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat
που αφορούν στον Μάιο 2020 το ποσοστό ήταν 17%&
από 15,7% τον Απρλιο.
την αρχή τον χούνου φτάνει τις 134.960.