Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

27oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 33%-75% - Άνεμοι: B-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 20:09

Åîßóùóç ìå Üíù ôïõ åíüò áãíþóôïõò

Οι παράγοντες που καθοδηγούν τα επιμέρους μέτρα πρόληψης της
πανδημίας είναι τεχνικοί: η μεταδοτικότητα (δείκτης R) και η σοβαρότητα (αριθμός διασωληνωμένων και θανάτων). Το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται πως εκτιμά την επίδραση κάθε μέτρου πάνω σε αυτούς
και επαληθεύεται ή όχι μετά από 15 μέρες και 30 μέρες, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, προκύπτει ότι δύο αντίθετα στη θεωρία τους μέτρα που
θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό, στον όποιο βαθμό και σε διαφορετικούς πληθυσμούς, μπορεί να οδηγήσουν στην πράξη σε ένα καλύτερο
αθροιστικό αποτέλεσμα από την έμφαση στην απόλυτη εφαρμογή μόνο ενός εκάστου. 3>>

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5188

ΠΝΙΓΗΚΕ ΝΕΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Äßðëùóå ôï êáêü óôç èÜëáóóá

Ôé ãñÜöåé
ï éáôñïäéêáóôÞò
óôçí ÝêèåóÞ ôïõ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ακατάσχετη αιμοραγία και πολλαπλές κακώσεις ήταν
οι αιτίες του θανάτου της 60χρονης Βρετανίδας Claire Glatman, η
οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα στη θαλάσσια περιοχή
στο Αυλάκι, το πρωί της Δευτέρας
31 Αυγούστου.ζωή για περισσότερο από λίγα λεπτά μετά το συμβάν.
Σελίδες 3&5»

14 Óåðôåìâñßïõ ôï
ðñþôï êïõäïýíé 4>>

Ðïéïé ìáèçôÝò
åîáéñïýíôáé áðü
ôçí õðï÷ñåùôéêÞ
ìÜóêá >>
4

ÓõíåëÞöèç
áëëïäáðüò
ðïõ åß÷å áíïßîåé
ôÝóóåñá óðßôéá >>
5

×ùñßæïõí ïé äñüìïé Óêïñäßëç - Êáñýäç
Η Σπυριδούλα Καρύδη, αφού ευχαρίστησε τον Παύλο Σκορδίλη για όσα της προσέφερε, πλέον ανοίγει τα φτερά της για ακόμα ψηλότερα. Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ • ΣΕΛΙΔΑ 16

ÐáñÜôáóç ôçò Ýêèåóçò
æùãñáöéêÞò ÁëÝêáò Ëáìðßñç 8»»
ÅêäéêÜóôçêå
ç ðñïóöõãÞ
ôïõ ÁÏÊ ÊÝñêõñá 8»»

Áêüìá
Ýíá ôñéÞìåñï
«ëïõêÝôï»
óå êáôÜóôçìá
óôçí ÊÝñêõñá

8>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα