Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
1 ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12584
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Παρά την πτση του τουρισμού που προκαλεί η πανδημία
Moody's: Ανθεκτικό το αξιόχρεο της Eλλάδας
ΕΒΕΠ: Στην εντατική
Η διάρκεια
της κρίσης
θα καθορίσει
τις μόνιμες
παρεμβάσεις
η ελληνική οικονομία
Η επιχειρηματικότητα αναμένει εναγωνίως Τις φορο
ελαφpύνσεις που αφορούν στην ασφορά αλληλεγγύης
στο τίλος επιτη δεύματος και στον συμπληρωματικό ΕNΦΙΑ καθς και τη μείωση των ασφαλιστικν εισφορν,.
τονίζα το ΕEn.
Το σενάριο της γρήγορης οικονομικής ανάκαμψης δεν
φαίνεται επί του παρόντος εφικτό.
Το εαποτύπωμα του κορωνοίού στην ελληνική οικονο μία σύμφωνα με Τις εκτιμήσεις, είναι διψήφιο, με 10% ύφe .
ση. Το Ε.Β.Ε.Π. αναγνωρίζα τη φιλότιμη προσπάθα του
οικονομικού επιτελείου , αλλά ελέω πανδημίας η εθνική
pας οικονομία βρίσκεται ξανά πριν την εεντατικήp των ελ.
λεμμάτων . Η πραγματική οικονομία καταγράφα, επίσης,.
μεγάλες απλειες, με το μπόριο στο -18,3% και με 22 δς
ευρ λιγότερο τφρο σε ετήσια βάση .
στη ΔΕΘ και στο προσχέδιο
του προυπολογισμού θα αποτυπωθούν παρεμβάσεις σε δο άξο νες: παρεμβάσεις που θα έχουν
παροδικό και παρεμβάσεις με μό .
νιμο χαρακτήρα . Διευκρίνισε ότι
το πότε θα υλοποιηθούν οι μό
νιμες παρεμβάσεις θα εξαρτη.
θεί από το τλος της υγειονομι
κής χρίσης και εξήγησε ότι αλ.
λις προγραμματίζεται η πολιτι .
κή αν ολοκληρωθεί σε πέντε-e
μήνες και αλλις αν παραταθεί
|πτση του τουρισμού στον Ευρωπαϊκό Νότο (Πορτογαλία,
LΕλλάδα , Μάλτα , Ισπανία, Κύπρος , Κροατία, Ιταλία ) είναι πιθανόν να διαρκέσει , αλλά το αξιόχρεό τους είναι ανθεκτικό, χάΟ κορονοϊός εκτίναξε
τις Τραπεζικές καταθέσεις
ρη στην προσαρμογή που έκαναν και τη σημαντική στήριξη
από την ΕΚΤ και το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ, αναφέρει ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης Μοody's.
Η κρίση του κορονοίού (χα οδηγήσει στο φαινομενικά
παράδοξο φανόμενο της μγάλης αύησης των Τραπιζ
κν καταθέστων σε μία περίοδο μεωμένης οικονομικής
δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν τον
Ιούλιο στην Ελλάδα και την Ευρωζνη με ρυθμούς 9.5%
και 10,3% , αντίστοιχα, που είναι οι υψηλότεροι που έχουν
καταγραφεί για περισσότερο από μία δικαετία . Η εξέλιξη
αυτή έχει την εξήγησή της στα μέτρα για τη στήριξη ης ο .
κονομίας που έλαβαν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και αλλού στην Ευρωζνη καθς και στα μέτρα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Σε ίνασημαντικό βαθμό οφείλεται και στη μείωση της κα τανάλωσης των νοικοκυριν .
Το πλήγμα στον τουρισμό έχει σημαντική επίπτωση στην απασχόΟ . Οκονομιχν σντάχθηκε
με τη τοποθέτηση του επικεφοής
οικονομιχού συμβού ου του Ποω.
θυπουργού , η Πατέλη, σχετ κά με το συνταξιοδοτικ σύστημα ,
αναφέροντας ότι είναι προεκλογ
κή δέσμευση της κυβέρνησης ο συνδυασμός αναδιανεμητικού και χεφαλαιοποητικού συστήματος στο
συνταξιοδοτικό .
ληση, το χρέος και την ανάπτυξη των παραπάνω χωρν, αλλά η εν σχυση του πιστοληπτικού προφίλ τους διατηρείται. Πολλές χρες
εισήλθαν στην πανδημία έχοντας επιτύχει πολύ σημαντικές μεισεις στα διαρθρωτικά δημοσιονομικά ελλείμματά τους , κάτι που Τις
φέρνει σε καλή θέση να αντιστρέψουν τουλάχιστον ορισμένες από
Τις αυξήσεις χρέους λόγω του κορονοούν .
Τράπεζας για την ενίσχυση της ρυστότητας.
Επιπλέον , η παρατεταμένη περίοδος χαλαρής νομισματικής πο
λιτικής στην Ευρπη θα αποτρέψει μία σημαντική επιδείνωση στη
δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους.
Διανεμπόριο:Πτση τζίρου
6.9% τον lούνιο
ΟΤΑ: Πάνω από 700 εκατ.
επιχορηγήσεις σε 4 μήνες
Παράταση έως 30/9
για τα αδήλωτα Τ.μ
Γερική ανάκαμψη σε σχέση με τα μεγέθη του
αμέσως προηγούμενου μήνα καταγράφει ο
Lκύνλος εργασιν στο λιανεμπύριο τον Ιου
νιο. Βουτιά στις αγορές καυσίμων , εκτίναξη σε ηλε κτριχά είδη και οικιακό εξοπλισμό σε ετήσια βάση. Ο
Γενικός Δείχτης Κύκλου Εgγασιν τον Ιούνιο , σεσύ.
γκρυση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2019 , παρου'ερισσότερα από 707 εκατ. έχουν λάβει συνολι ΟΤΑ από το υπουογείο Εσωτερικν το
τελευταίο τετράμηνο ως ταχτικές και έχτα Ταράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για τα αδή .
λωτα τ.μ ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικν
-Τ. Θεοδωρικάχος και τόνισε ότι δίνεται στους
κτες επιχορηγήσεις.Από τον Απρο έως και τον Ιου
λιο οι 332 δήμοι και οι 13 περφέρειες
βαν 602.279.723 ευρ ως ταχτιχή επιχορήγηση και άλ λα 105.330.500 ευρ έκτακτη χρηματοδότηση.
πολίτες η τελευταία ευκαιρία για να ρυθμίσουν αυτή
την εxκρεμότητα . Εως τρα έχουν γίνει 1.650.000 αι τήσεις και τα λεγόμενα ξεχασμέναν τετραγωνικά που
τακτοποιήθηκαν είναι πάνω από 35 εκατ. τμ.
χρας άλaσίασε μείωση 6,9