Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης. Ειδύτης, Δευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ . Ετος 450 Αp Φίλυ 1173 Τμή 0Μ αμ, Τρίη 1 Eεπεβίον 220
PΑΛΟΛΑΚΙΑΚΑΟΟNΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΖΑΝ ΤΑΜΠΑΚΟ.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ..
ΗΕΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΕΖΑΣ Τ
διοίτερo θετικό το
νεyονός για την ο- ΕΠΟΡΤΑΖ
δεν ννωρίζουμε σε τα έpγα και α anoες
Λούρου , γα to onoto 6.
δου 2019-2025 aMd κα κρουγές και μυθοnnoς
βεζος με δεhtio τunou ζo , για ουμβολή στε δημοτική αρκi tης μεθο -κτν , των όnoων εξοp .
να ξεμηλοκόρει ένα έργο δυής εργοοίας και nρο .
nou δημοεύουμε on μερα στη σεRiδα 11.
τμενων και των μοθοnou tu μετατραηεί σε δου κα ό της τυpής φόρων της εοστρ τα όyος γα συνεκή μά κα βορυττη κρrτκη. poβoκατόρικης κρrτής των εχοροστν κο νο
στηλγν του.
Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση
Για τους αδύναμους οφειλέτες
| Εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Παρουσίαση του λογοτύπου των δράσεων
και εκδη λσεων έτους 202"
Το 2021 είνo ένα έτος στοθμός
στην ιστορia και opeia της πρoς
pος nρτον , δοτι ουμnnΡνοντα
anoφon νια τους οδύνοσταση του 1821 και τmν anotivoξη του
ο Πρωθunoυργός Κυράκος
|pinει να στοκοστούμε το μέhoν tης
Eδος μέσα an τις θυoίες των Η
pwν .
"Χωρίς μάσκα
τη βάψαμε"
Το βλέμμα στα στοιχεία nou συγκεντρνει ο ΕΟΔΥ για τα κρούσμα
τα κορωνoίού στην επικpάτεια e.
χουν στρέψει ειδικοί και κυβέρνηση
-Τη γνωρίζετε για φοσίολος, οόγι , βαμ.
το φαινόμενο του βάκι κ.ά ) στην πρo - νησης υπολογίζεται
σε 150 και διαρκεί
πορροφήσουν μεγα -μέχρι την δύση Κατά
την διάρκεια της νύ .
προσανατολί - χτας τα φύλλα είναι
οριζόντια ως npoς το
φύλλων δαφος , εν κατά τις
Προκειμένου να απoφασιστούν τα .
στα φυτά:
Al: Ηλιοτροπι σμός είναι το φaνo - τός ,
μενο nou nεριγρoφει ζουν συνεχς το έλα
τις κινήσεις των σμα
λύτερη uoσό τητα φωΠόμενα βήματα στη " μάχη" με τον
κορωνοίό. Αν κα τα στοιχεία των
τελευταίων ημερν είναι ενθαρρυ .
ντικά , εντούτοις οι επoτήμονες εξ .
τάζουν τα δεδομένα με βάση αρκε
τές Παραμέτρους κι όχι μόνο αριο .
ακολουθν τος τις κι- βρίσκεται
νήσεις του ηλίου . ο.
λλων ενός φυτού , τους , οτε ουτό να ουννεφοoμένες ημέ .
κάθετη.
θέση πρς τις Προσπί .
ρες δεν noρατηρείτα
το φαινόμενο του ηλούπινο,
τριφύλλι, κτίνες
μητικές.