Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Νεκρός στο χωράφι του
γνωστός μχανικός
της Σπάρτης > σελ.7
Ψήφίδες από το Ποιμαντικό
έργο του Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Ευσταθίου > σελ 10-11
Καρυάτιδες μαχήτριες
| δήλωσαν συμμετοχή
στην Α' Εθνική > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 20201Ετος 25-1Αριθμός 5944| Τuή φύλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax: [email protected]
www.lakonikos.gr
Οι παρατηρήσεις και Προτάσεις της Μαργαρίτας Σπυριδάκου
Σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
για ένα εξάμηνο
η Μάνη
Αξιολογντας τον τουρισμό
φέτος στη Λακωνία
Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για ένα εξάμηνο κηρύχθηκε ο Δήμος Ανατολικής
Μόνης , ο onoiος ηρόσφατα
επλήγη από Πυρκαγιές, με
σχετική αnπόφαση του γενικού
γρομματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου .
Ειδικότερα , στην με ισχύ
μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου
2021 απoφαση-Βάσει και των
σχετικν εγγράφων ηρος την
Γrnn της Περιφέρειας Πελοnονήσου και του εν λόγω
δήμου της Π.Ε. Λακωνίαςσημεινεται Αnoφασίζουμε
την κήρυξη
έκτακτης ανάγκης nολιτικής
nροστασίας των Κοινοτήτων
Βαχού και Γέρμας της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου και
των Κοινοτήτων Δροσοnnγής ,
Νεοχωρίου , Καρυουπόλεως
Χωσταρίου , Σκομνοκίου και
Καρβελά της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου , του Δήμου
Ανατολικής Μάνης , της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της
Πελοηοννήσου, για την αντ μετηιση των εκτάκτων
ανογκν και τη διαχείριση
των συνεπειν , nou προέκυΨαν από την δασική nuρκαγιά
Πou εκδηλθηκε στις 22-082020 στις nαpanάνω ΠεριοTην κακή εικόνα βελτίωσε το μεγάλο εγχριο κύμα του Αυγούστου
"Η υγειονομική κρίση Πou στην Πατρίδα μας , αλλά και σε των 200 χρόνων από την Εna- κατάστασης είχαμε τον Αύγουξέσηασε εξαιτίας του SARS ολόκληρο τον κόσμο , εξηγεί νόσταση του 1821, κένας αnό
Covid -19 την
στο και ο νομός μας . ο νόμος
περασμένη ηκ Μαργαρίτα Σηυριδάκου , τους κλάδους της οικονομικής Λοκωνίας είχε έλευση μεγά άνοιξη δημιούργησε μια Προβαίνοντας σε anotίμηση δραστηριότητας Που δέχθηκε λου τουριστικού εγχριου κύ
απρόσμενη , μη ηροβλέψιμη της φετινής εικόνας Που na.
και δύσκολα διαχειρίσιμη νέα ρουσίασε ο τουρισμός στη Λα - ματα είναι οι επαγγελματίες τη μια COVID-free και από την
Πραγματικότητα καθς έχει κωνία.
Πλήξει και εξακολουθεί να
ηλήττει Βάναυσα όλες τις εκ - ρειακή σύμβουλος Λακωνίας λάδα και φυσικά και στη Λα - χωρίς τον κίνδυνο συνωστιφάνσεις της Πολιτικής , κοινω- κι εντεταλμένη σύμθουλος για κωνία.
νικής και οικονομικής ζωής τις επετειακές εκδηλσεις
και δέχεται Πολλαπλά χτυηή- ματος , καθς αυτός ήταν αnό
κατάσταση
και οι εργαζόμενοι σε εστίαση άλλη η μετακίνηση Προς αυτόν
Όπως επισημαίνει η Περιφε - και τουρισμό σε όλη την Ελ - μηορούσε να γίνει οδικς ,
σμού σε πλοία ή αεροπλάναν. .
συνέχεια σελ g
Ανατροπή της κακής αυτής
ια τις ανάγκες διαχείρισης του κορωνοϊού
Ενισχύεται
το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Περιφέρειας
Π ηροβλέπει ο σχεδιασμός:
λόγω της επιδημίας C0VID-19
στην Περιφέρεια ΠελοποννήΜε aπόφαση του ηεριφερειάρχη Πελοποννήσου Πανα γιτη Νίκα εντάχθηκε στο
ΠΕΠ Πελοποννήσου , με συνοπροϋπολογισμό
16.385.600 ευρ , η Πράξη
Ενίσχυση των φορέων Υγείας
με επικουρικό Προσωηικό για
την ανταπόκριση στις ανάγκες .
σουν.
Όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λοκωνίας (Νοσηλευτι .
Κές Μονάδες Σπόρτης και
Μολάων) θα διατεθεί συνολικό
nooό ύψους 1.642-200 ευρ.
συνέχεια σελ , 9
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει
αnό την ημερομηνία έναρξης
του καταστροφικού φαινομε
νου και για 6 μήνες , ήτοι έως
και 22 Φεβρουαρίου 2021.
συνέκεια σελ 7
Μια Ελλάδα
91lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Που χάθηκε
του Γιργου Ανωγειάτη
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
"> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα