Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Απαντήσεις
του υπ. Παιδείας
σε 25 ερωτήματα
για τη νέα
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
σχολική χρονιά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
Με 17,8 εκ. ευρ και επιπλέον Προσωπικό
ενισχύει n Περιφέρεια ΑΜΘ
το δημόσιο σύστημα υγείας
κατά της πανδημίας
στον αγνα
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ . Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια
διαθέτει 11.900.600 ευρ από το Επιχειρησιακό της
Πρόγραμμα για να καλύψει το μισθολογικό κόστος του
ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού.239 άτομα συνολικά. που έχει προσληφθεί από την έναρξη της παν .
δημίας τυ Covid-19 σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέ.
ρειας, στα Κέντρα Υγείας, μέσω της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας, στο ΕΚΑΒ και στον ΕΟΠΥ, για την ενί σχυση της λειτουργίας και της ανθεκτικότητας του δη
μόσιου συστήματος υγείας απέναντι στην υγειονομική
κρίση του κορωνοίού
Δαρείε μου
Αυγουστιάτικε ..
Σελίδα.
Φανταζόμαστε ένα Ελλnνικό ερευνητικό
σεισμογραφικό , έξι μίλια, δυτικά
της Ίμβρου , και έναν Μπορέλ Καταλανό
Δήλωση
των Χρήστου Κnoupoύ
και noσκaλn Χριστοού nou
Σελίδες 10,1
Γρόφειο Μικάλης Σπανίδης.|
Εκδότης-Βιβλιοnλης!
Σελίδα 5
ΤΟ ΚΑΤΙλλΟ
Επιλέγουμε σχολείο
Καριόκας Εγκμιον
Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
Γιατί η nai6εία των naιδιν μας μαζ με την υγεία τους είναι το nav .
Το ΑΞΙΟΝ είναι διαρας έτοιμο να οος υnoδεχθεί.
Τα στελέχη του θα σος ενημερσουν, θα οος ξεναγήσουν
με οφάnεια και θα anαντήοουν σε κάθε οος ερτηση .
Επισκεφθείτε το onoιαδήποτε μέρα 09:00-14:00.
οι εγγραφές συνεκιζοντα
Τ. 2541061150/61520/E - infoθaxion cd υgr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα