Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Απόκλιση
άνω των 10.000
μορίων σε
τμήματα του
Πανεπιστημίου
Δ. Μακεδονίας
- Με 1.300 μόρια
στην Πολυτεχνική
της Κοζάνης
και με 5.675 στο
Μαθηματικών
Καστοριάς

σελ ~ 3

Έκλεισαν δύο ακόμη
ξενοδοχειακές δομές
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
σε Κοζάνη και Γρεβενά

σελ ~ 3

Στους πέντε πιο υψηλόβαθμους
φοιτητές Ιατρικής της χώρας ο Παρασκευάς
Ψαλίδας με 19.400 μόρια - Έκτος στο Ε.Μ.Π. ο
Κωνσταντίνος Δεληκάρης με 19.170 μόρια
σελ ~ 3

7291

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Αρνητικά
τα τεστ στους
εργαζόμενους
του Νότιου
Πεδίου μετά από
επιβεβαιωμένο
κρούσμα

σελ ~ 3

Αυτοκίνητο
συγκρούστηκε
με μηχανή στη
διασταύρωση
των οδών
Βελβεντού
και Παπανδρέου
στην Κοζάνη

σελ ~ 5

Οι δίδυμες υψηλόβαθμες
αδελφές Νικολέτα και η
Παναγιώτα Ζαχαριάδη μιλούν
στο prlogos - «Αν πιστέψουμε και
παλέψουμε για τα όνειρά μας
ο κόσμος ίσως να γίνει λίγο
καλύτερος για όλους μας»

σελ ~ 12

σελ ~ 13

14 από τα 21 τμήματα
του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας κάτω από τη
βάση - Ουραγός με 1.350 μόρια
το Τμήμα Ορυκτών Πόρων της
Κοζάνης - Παραμένει κορυφαίο
το Τμήμα Ψυχολογίας