Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Αυγούστου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7151
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ναμερα Ποιοί ιδιοκτήτεs ακινήτων
θα πληρσουν
λιγότερο ΕΝΦΙΑ φέτ0s
Κορωνοϊόs:
για εργαζόμενουs και
ανέργουs
- Για Ποιοus ιδιοκτήτεs ακινήτων ισχύουν εκπτσειs έωs 30% ,
Ποιοι ηληρνουν μισό φόρο και Ποιoι απαλλάσσονται Πλήρωs
Η ρα του ΕΝΦΙΑ έρ - 1 εκατομμύριο φοροχεται. . Την επόμενη λογούμενοι θα έχουν
έκπτωση 50% ή και
Πθανότητα, πάνω από πλήρη απαλλαγή από
Νέα μέτρα για εργα ζόμενους και ανέργους ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας.
Μεταξύ άλλων , προβλέπει παράταση των
επιδομάτων ανεργίας
για δύο μήνες και τη
λεργασία έως το
τέλος του έτους.
Aναλυτικότερα η
ανακοίνωση του
συνέχεια στην 11
εβδομάδα , κατά πάσα
7 εκατομμύρια ιδιοκτή τες ακινήτων θα δουν
τον νέο λογαριασμό
του φόρου για την ακί
νητη περιουσία τους,
με την πρτη δόση να
τον φόρο.
Κερδισμένοι του φ τινού ΕΝΦΙΑ είναι όσοι
έχουν χάσει εισοδήματα από ενοίκια λόγω
υποχρεωτικού
πρέπει να εξοφληθεί κουρέματος κατά 40%.
έως τις 30 Σεπτεμ- Μετά και τον συμψηφ σμό της έκπτωσης για
Μπορεί η νέα μείωση τα αχαμένα- ενοίκια
που πραγματοποιεί η
που είχε προγραμματί - ΑΑΔΕ με τις οφειλές
που έχουν οι ιδιοκτή.
τες ακινή των με ημετου
βρίου.
ΕΝΦΙΑ
8%-10% του ΕΝΦΙΑ
Οσους έχουν ήδη
εξοφλήσει εφάπαξ το
εκκάθαριστικό
Οσους έχουν σημαντικές απλειες στα ειτου σοδήματα από ενοίκια
λόγω της μείωσης
κατά 40% και η έκ .
πτωση φόρου που δι καιούνται
σει για φέτος η κυβέρνηση να πάγωσε λόγω
της πανδημίας για να
Αυξήθηκαν
οι καταθέσειs ενεργοποιηθεί
τον Ιούλιο
ρομηνία
από την 31η Ιουλίου έκπτωση 2% . Στην πε καταβολής φόρου εισοδήματος με
2021, αλλά χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων
2020 και μετά , με εξαίρίπτωση αυτή η έκ.
ρεση τις δόσεις ρυθμ, πτωση φόρου για τα
είναι
δουν μικρότερο
Φόρο στο φετινό ραβασάκι, εν Πάνω από
σεων , ο λογαριασμός χαμένα ενοίκια θα μεγαλύτερη από τον
φανεί ολόκληρη στο
nοσό του ΕΝΦΙΑ.
του ΕΝΦΙΑ θα ξεφουφόρο που αναγράφε
συνέχεια στην 10
σκσει για:
Προσωρινοί πίνακες
για το νέο πρό
γραμμα ψφιακής
κατάρτισηs
3.000 ανέργων ΟΑΕΔ
. Google Eλλάδαs
Googe
Αύξηση 669εκατ.
ευρ παρουσίασαν.
τον Ιούλιο του 2020,
οικαταθέσεις των νοι .
κοκυριν και των
ιδιωτικν μη κερδοσκοπικν ιδρυμάτων ,
έναντι αύξησης κατά
50 εκατ. ευρ τον
προηγούμενο μήνα ,
σύμφωνα με τα στοι .
χεία της Τραπέζης της
Ελλάδος , εν τα δάνεια πουέχουν υπαχ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9