Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974" Ap. φύλλου 6880-12.178
Την Τρίτη
1η Σεπτεμβρίου
ξεκινούν οι εγγραφές
στο Δημοτικό
Ωδείο Δράμας
Οι βάσεις εισαγωγής
στα Τμήματα
των σχολν
σε Καβάλα
και Δράμα
Στις αρχές Οκτωβρίου
ο Υπερμαρα θνιος
Αγνας Βουνού
στο Παρανέστι
Ανοίγει το Νοέμβριο
Κατ' Οίκον
Μιλάνε στον n.Τ. οικ.κ. Παυλίδης
και Παράσχου από το TEE Α.Μ.
σελ. 3η
Δράμας
1η στη Σχολή Κοινωνικής
Πολιτικής η Δραμινή Ρία
Κυριακίδου μητέρα δύο αγοριν | η Κάλλια Δομνίδου και
Η Δραμινή δημοσιογράφος μιλάει στον Π.Τρ 9η στην Ιατρική του ΑΠΘ
Μιλάει στον " Π.Τ."
4η στο Νομό σε βαθμολογία
1η στο Νομό Δράμας
η Δραμινή Ευαγγελία Σκουλίδου
στη Νομική Θεσσαλονίκης
Η καραντίνα με βοήθησε να ξεκουραστ και να διαβάσων
Οικογενειακή προσπάθεια η επιτυχία μου στη ΝομικήΤου θανόση Πολυμένη
- Δύο πρωτιές στο 1ο ΕΠΑΛ ΔράμαςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Του θανάση Πολυμένη
ΤΗΝ ΑΤΡΙΚΗ Σχολή αλλά είχαμε περσσότερο
του Αριστοτελείου χρόνο για ξεκούραση .
4Πανεπστημου θεσσαλονίκης και στην 9η χαρητήριά της σε όλα τα
θέση , eσάγεται η κλλια παιδιά που πέτυχαν τον
Δομνίνου μαθήτρα του 4ου στόχο τους αυτή την δ
ΓΕΛ Δράμας Η Δραμή σκολη χρονά .
μαθήτρια , συγκέντρωσε Δύο πρωτές
18900 μόρια και είναι στο 1ο ΕΠΑΛΔράμας
πρτη σε βαθμολογία στο
Νομό Δράμας .
Μιλντας στον Πρωνό των βαθμολογιν από το
Τύπο , δηλνει nολύ χα Υπουργείο Παιδείας και
ρούμενη για
σμαν και ευχαριστεί την προσωπικά
οικογένεια και τους καθη- υπήρχα τρομερή έλλεψης
Υητές της για την στήρξη.
Σε ερτηση για ποo μανει ότι η δημοσιογρα.
λόγο επέλεξε την Ιατροκή , φή δουλειά για το ποο
επισημαίνει ότι το έκανε μαθητές έρχονται στις
ογιατί είναι μα eπιστήμη πρτες θέσεις δυσκολεύε.
προσφοράς
θρωπο.
Στην ερτηση για το κατά καιτις μαθήτρες δεν επιθυπόσο τη δυκόλυνεη καραντίνα , η δια σημενει στα μέσα ενημέρωσης για
ότι η χρονιά ήταν λίγο δύ - Τις eπmupeς τους .
σκολη λόγω της nανδημίας,
κυρίως τα διαδικτυακά μαΤου θανόση Πολυμένη
αTH ΝΟΜΙΚΗ του
Αριστοτελείου Πανατστημίου Θεοσαλονίκης με 18275 μόρια,
στην 84η θέση, και 4η στο
Νομό οε βαθμαλογία, e
σάγεται η Δραμνή Ευαγ
Σκουλίδου,
μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ
Δράμας , κάόρη του Αντνη
Σκουλίδη προέδρου του
Συλλόγου
Δράμας και της Δέτο
νας Κουγιουμτζόγλου δκηγόρου Δράμας Παρά
την τέταρτη θέοη της οε βaαθμολογία στη Δράμα , ehvoυ πρτη στο
θεωρητικό μέρος.
το κλείουμο των
οχολείων , η Ευαγγελία Σκουλίδου
μας εξηγεί: Apχικά νθω πολύ
χαρούμενη
νιθω ότι τόοα
χρόνια, α κόπα
μου έχουν δεκακωθεί και με το παραπάνω . Η φετνή
χρονιά , είνα αλήθεια ότι ήταν αρ κετά δύοκολη και
δεν ήερα π θα
γίνε. Δν μπορούοαμε να ενημερωθούμε έγκαιρα
για την ύλη και όσα εία διαβάοε
και καιάσε, τελικά βγήκαν από
Μιλντας η ίδια στον Πρωνό την ύλη. Κάτοα στιγμή μάλιστα αΤύπο, δηλνει αρχκά ότι η Νο - oθάνθηκα ότι οι κόπο μου ήταν
θήματα ήτπαν κουραστικά
| εξετάσες δεν είναι
μόνο για τους
νέους απόφοαους Λυκείου, αλλά για όλες τις
ηλικέςς και για όποον το
επιθυμεί Κάθε χρόνο λ πουμε μητέρες να κάθονται στα θρανία μετά από
μερικές δεκαετίες κα α
συμμετέχουν στις πανελλήνες εpτάσεις προκεμέ
νου να εισαχθούν σε μια
πανεπιστημακή σχολή.
Μα από αυτές τις γυναί .
κες που το λέeι η ψυχή
τους , είναι και η Ρία Κυριακίδου . Μητέρα δύο αγο ριν στο Λύκeιο και για πολλά απόφασή της να δσει πανελλή
χρόνια συνάδελφος δημοσιογρά - νες εξετάσεις.
φος στα μέσα ενημέρωσης της Όπως τονίζει η ίδια, eie ξεκ
Δράμας , αποφάσισε να συμμετά- νήσει στο Εσπερινό ΕΠΑΛ στη
σχει στις πανελλήνες του 2020 Δράμα , χωρίς να έχω στόχο να
και να πετύχει τον στόχο της, στα δσω πανελλήνες . Το κητρο ,
47 της χρόνια όπως λέει
Η Pia Κυρακάδου , περνάει στην θηγητές Μας παραάνησαν να
πρτη θέση στη Σχολή Κουων δσουμε πανελλήνες και έτσι τε
κής Πολπικής του Δημοκρα είου λικά ατοφάσισα να συμμετάσχω.
Πανεπιστημίου eράκης με 16940 μετά από 30 χρόνια που είcα γράμόρια και μετά την επτυχα της μ ψει για πρτη φορά
Τέλος, οκφράζει τα συγκαι
γελία
Δυστυχς, έται άτως δί νονται τα αποτελσματα Εμτορικού
αποτέλε προσκρούουw πλέον στα
δεδομένα ,
λησε στον Πρωνό Τύπο για την
πληροφόρησης . Aυτό σημική του ΑΠ ήταν η πρτη επ- στον αέρα
Συνεχζοντας η ίδια, διουκροζα
ωστόοο, ότι , oτην καραντίνα μτοπάρα πολύ , εν δυστυχς
και πολλά χρόνα , γ' αυτό κα διά
λεξα την κατεύθυνση των ανθρω - ρούσαμε να είμαστε σπin, να μην
πιστικν οτουδν .
Στην ερτηση για το πς αντιμε- moυ ήταν χρονοβόρο και επίπονο
τπιοε τη φεπνή ιδιαίτερη χρονά και δεν είχα χρόνο να διαβάσω.
με την Τανδημία, την καραντία και
άναρετοί aπό τους μαθητές
θα έλεγα, ότι δόθηε από τους καχάνουμε χρόνο στις μετακνήσες
μούν να μυλήρουν γενικά
σελ. 4η |
ΣΤΗΡΙ7ΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
Πόκας-Μασμανίδης
Απόφοπη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα :
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. AΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
κΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΠΡΩΝΟΣ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-2010 (ετός Τετόρτης)
Σαββατοκόρακα κληστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17-30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ω Παγγoίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 104962
p Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 0 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχκαίρουγε όλουε τουs επιτυχόντές του Νομού
Γιάννης
Γαζάνης
Εκπαίδευεη και τους ευχόμα6τε καλή 6ταδιοδρομίal
στη δύναμη σου!
.στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 05746 7 Kιν. 6974765815
www.prosvasi.edu .gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα