Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
0 Γιργος
9 Αμβροσίου!
από τους Πολλούς
αχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
|Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΟΥ
939 - ΕΤΟΣ 17ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Πτωτικά n Καρδίτσα...
ΕΥΟΥΜΑ
. Πανελλήνιες 2020: Μεγάλη ππση των βάσε
ων στα Τμήματα των πρην ΤΕΙ της Καρδίτσας και
μικρή πτση στην κτηνιατρική .
. Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις
Αντατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στηις Στρατιωτικές και Αστυνομικές
Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, τυ
Εμπορικού Ναυτικού και του Αιμενικού Σματος
81.413 υποψήφιοι, εν το 2019 εισήχθησαν
80.696.
ΕΡΤΟΣ
Π006634 3
ΙΜΕΡΙΤΑ
ΟΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΝ
7076157 48
1700064 651741 1Χ
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΙΑΝΕΤΑ
160006362
16000637 375 ΕΙ
. Πτση των βάσεων στο 70% των Τμημάτων
και στα 325 από τα 459 πανεπιστημιακά Τμήμαα.
Σελ. 9
Περιφέρεια
Παιδεία.
Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας Συγχαρητήριο μήνυμα
του Υπουργού Λκαιοθρωπο και την Πραγ- συνης και Βουλευτή
ΝΑ της Καρδίτσας
στηρίζειτον άνματική οικονομία
Κστα Τσιάρα
Σελ. 7
Η Πανδημία βύθισε τη διεθνή οικονομία
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ποσοστιαία μείωση του ΑΕΠ
σε σύγκριση με το Προηγούμενο τρίμηνο
Αναστασία Αρ.
Πετσογιάννη
Ο 10 τρίμ. 2020 20τρίμ. 2020
. Γράφει
ο Γιργος
Αμβροσίου
Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Πατρν
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ 13, 1ος OΡΟΦΟΣ
Ευρωζνη
Γερμανία
Η KΑΘΗΜΕ
Σελ 3
Εγγραφές καθημερινά
Tηλέφωνα
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr
11.00-13.00
2441552201
19.00-21.00
69780O5506
Βρετονίο
Κανοδάς