Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δεύτερη ευκαιρία ή πτώχευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ:
971234 55715
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020| τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.308
Δεύτερηευκαιρίαή πτχευση
ία ή Πτχευση
Τι θα προβλέπει ο νέος Πτωχευτικός Κδικας-Ξεπέρασε τα 234 δισ. ευρ το χρέος των ιδιωτν
κδικα είναι η ρύθμιση ενός μέρους των συγκε
Φιλόδοξο σχέδιο για την τιθάσευση του ιδιωτικού
χρέους , Που έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αποτελεί κριμένων χρεν , καθς Πολλά εξ αυτν , ειδικά
ονέος Κδικας Διευθέτmonς Οφειλν και Παροχής Προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ρεαλιστικά, είναι
Δεύτερης Ευκαιρίας, τον οποίο έδωσε χθες στη
δημοσιότητα η κυβέρνηon. Σύμφωνα με τα στοιχεία
από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΑΑΔΕ και τον
ΕΦΚΑ, αθροιστικά το χρέος των ιδιωτν ξεπερνά Ωστόσο, με τον νέο Πτωχευτικό Κδικα θα γίνει μηχανισμού στε οι οφειλέτες να τακτοΠοιούν τα
το Ποσό των 234 δισ. ευρ ή το 135% του AΕΠ. Από
το Ποσό αυτό, 91,7 δισ. ευρ είναι μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια, 105,6 δισ. ευρ είναι
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές Προς την εφορία και
36,3 δισ. ευρ είναι ληξιπρόθεσμες υποχρεσεις
Προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος του νέου
Wind : Απλειες εσόδων
λόγω Covid-19
κασία πτχευσης του νοικοκυριού και τm ρευστο
Ποίηση της Περιουσίας του. Παράλληλα, θεσπίζει
διαδικασίες για την έγκαιρη Προειδοποίησm των
Πολιτν στε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση
Αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου επηρεασμένα από την πανδημία ανακοίνωσε η Wind ,
μετρντας απλειες στα έσοδά της . σελ . 13
ανείσπρακτα, αφού χρονίζουν Πάνω από μία δε
καετία και οι δύο φορείς (εφορία και Ταμεία) δεν αφερεγγυότητας, εν εισάγει αυτοματοποιημένο
έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους οφειλέτες .
πλαίσιο ρύθμισης οφειλν μέσω εξωδικαστικού
100 εκατ. για μεταποίηση
φαρμακευτικής κάνναβης
Δύο νέες επενδύσεις επεξεργασίας και μεταΠοiησης φαρμακευτικής κάνναβης στη Βόρεια
Ελλάδα, συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ.
ευρ, έχουν στα σκαριά δύο διαφορετικά εΠχειρηματικά σχήματα . σελ . 12
μια Προσπάθεια ανάσχεσης της αυξητικής πορείας χρέη τους διατηρνιτας την Περιουσία τους. Εμπε
του ιδιωτικού χρέους. Τουπό διαβούλευση κείμενο ριέχει και τη λεγόμενη δεύτερη ευκαιρίαν, μέσω
Περιέχει το νέο Πλαίσιο Προστασίας της πρτης
κατοικίας , μέσω επιδότησης ή μέσω μεταβίβασης λν Προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, ύστερα
του ακινήτου στον ειδικό φορέα Που θα συσταθεί
και την επαναγορά του, μετά 12 χρόνια, τn διαδι.
της οΠοίας διασφαλίζεται διαγραφή όλων των οφει
βέβαια από τη διαδικασία ρευστοΠοίησης του συ
νόλου της περιουσίας του οφειλέτη. σελ . 45
Φορτνουν> κέρδη
τα δεξαμενόπλοια
Αντ-NAVΤEX vs ΝAVTEX
Επιμένει Προκαλντας η Τουρκία
3,621 δισ. μαύρη τρύπων
στα φορολογικά έσοδα
Αυξημένα κέρδη και έσοδα για το πρτο εξάμηνο του 2020 και ενθαρρυντικές Προοπτικές
για το υπόλοιπο του έτους και το 2021 ανακοννουν η μία μετά την άλλη οι ναυτιλιακές
εταιρείες Που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια,
λόγω της εκτίναξης των ναύλων στη διάρκεια
του δευτέρου τριμήνου του 2020. σελ. 10
Βουλή
Κυρθηκε με 178 ανα
ησυμφωνία για την A0Ζ
με την Αίγυπτο
Από τον ΦΠΑ οι μεγαλύτερες διαρροές
έναντι στόχου για έλλειμμα 2,086
η μαύρη τρύπαν στα φορολογι- δισ. ευρ και ελλείμματος 1,87
κά έσοδα του Προϋπολογισμού δισ. ευρ το ανίστοιχο διάστημα
του 2019. Επίσης, το Πρωτογενές
λίου, με τη μερίδα του λέοντος αποτέλεσμα διαμορφθηκε σε
έλλειμμα ύψους
7,46 δισ. ευρ ,
έναντι στόχου για
Πρωτογενές Πλεό
νασμα 1,17 δισ. ευρ και Πρωτογενούς Πλεονάσμα
τος 1,76 δισ . ευρ για την ίδια
περίοδο το 2019. Αναφορικά με
τα έσοδα , σύμφωνα με στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του
στα 10,92 δισ. ευρ (11,7 δισ. Κράτους, στο 7μηνο συγκεντρό
θηκαν 22,627 δισ. ευρ έναντι
προσωρινά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ στόχου 26,248 δισ. ευρ. σελ.3
Στα 3,621 δισ. ευρ διογκθηκε
στο επτάμnvo Ιανουαρίου-Ιου
Θερίζει ο κορονοϊός
να αφορά τον ΦΠΑ
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι
εκτός από τα αυξημένα κρούσματα κορονοίού
τον τελευταίο μήνα παρατηρείται συνεχής
αύξηση και των θανάτων στη χρα. Χθες ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 259 νέα κρούσματα, καθς
και 6 νέους θανάτους . σελ . 7
και τα 958 εκατ. ευρ να αποτελούν
την απόκλιση έναντο έλλειμμα
στο επτάμηνο
τι των στόχων αΠό
τους φόρους εισο
δήματος. Σε συνδυασμό και με
την υπέρβαση των δαπανν καά
4,6 δισ. ευρ, το έλλειμμα του
Προϋπολογισμού εκτοξεύτηκε
Επτάμηνο
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ευρ είχε προσδιοριστεί με τα
σελ. 16
Creta Farms
Ελιγμού
της Fed
γιαχαμηλά
επιτόκια
Εξαγορά ρεκόρ
για έλληνική
startup
ΜΠαίνουν
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΟΥΜΝΟΥ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
σετάξη άτυπες
βιομηχανικές
ζνες
ΠΑΡΑΤΕΙNΕΤΑΙ ΕΩΣ 31/8
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΟ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Νομισματική Πολιτική
360 εκατ. δολ. Πουλήθηκε n nstaShop
Κεντρική Μακεδονία
σελ. 2
Σειδραστική αναβάθμισν της
νομισματικής Πολιτικής της
Προχρησε n κντρική τράπεζα
των ΗΠΑ, αλλάζοντας τον στόχο
της ως Προς τον Πληθωρισμό
και την απασχόληση, στε να
διατηρήσει για Παρατετα μένη
Περίοδο τα επιτόκια στα σημε
ρινά χαμηλά επίπεδα, στηρί.
ζοντας την οικονομία . σελ 15
Το μεγαλύτερο deal στις νεοφυείς επιχειρήσεις
Πέτυχε χθες η InstaShop, ελληνική startup με δρα - Ιούλιος
στηριότητα στο ondemand grocery delivery , n
οποία εξαγοράστηκε από τον γερμανικό όμιλο De Αυξήθηκαν
livery Hero έναντι 360 εκατ. δολ. Επιδικοντας να
εποφεληθεί περαπέρω από την έκρηξη των διαδι 0ικαταθέσεις .
κτυακν αγορν εν μέσω Πανδημίας, η Delivery
Hero anέκτησε την ελληνική εφαρμογή παντοπω- ενισχύθηκαν
λείων InstaShop, Που δημιούργησαν το 2015 ο
Γιάννης Τσιρης και ηΙωάννα Αγγελιδάκη. σελ 11
Βάζει τάξη στις άτυπες βιομη
χανικές ζνες το αναθεωρημένο
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαί
σιο ης Κεντρικής Μακεδονίας,
Προβλέποντας εμβληματικές
αναπλάσεις στη Θεσσαλονίκη,
χωροθέτηση ναυπηγοεισκευαστικής εγκατάστασης, σιδηροδρομική και οδική σύνδεση
ΟΛΘ . σελ .9
Βασίλης Ψάλτης
CEO της Alpha Bank
αναστολές
Πράσινων δανείων
-Στα 3,5 δισ. οι νέες
χρηματοδοτήσεις >11
οιχορηγήσεις
ΓΑΧΑ 633,09 (-043%) V DOW JONES 28.52986 (0,7%)
FSE 100 599999 (-0,75%) V DAX 30 13096,36 (-0,71%) V (AC 40 5.01597(064%) V ΧΡΥΣΟΣ 1.929,551 V ΠΕΡΕΛΑΙΟ 45,33 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1821 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ν. Ανδρουλάκης: Οι 7 προτάσεις στήριξης της οικονομίας
  Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης σχετικά με  το ΕΣΥ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ,  Νίκος Ανδρουλάκης, εγκαλώντας την ότι «ξηλώνει» σήμερα τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης, που φέρει…Ν. Ανδρουλάκης: Οι 7 προτάσεις στήριξης της οικονομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα
  Μήνυμα ειρήνης, ενότητας, αλληλεγγύης και αγάπης, έστειλε παντού απόψε η Αθήνα με τη φαντασμαγορική φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πλατεία Συντάγματος. Μουσική, φως, χρώματα και εντυπωσιακές εκπλήξεις συνέθεσαν μία λαμπερή…Φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επιδόσεις… πολυτελείας από τη Louis Vuitton Hellas
  Σε γενναίο προμέρισμα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ οδηγούν οι ιδιαίτερα ενισχυμένες επιδόσεις της Louis Vuitton Hellas, η οποία στο φετινό εννεάμηνο καταγράφει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ξεπερνώντας ακόμα και τις προ…Επιδόσεις… πολυτελείας από τη Louis Vuitton Hellas - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνάντηση Δένδια – Ταγιάνι στην Αθήνα – Σε ευρύ φάσμα τομέων η συζήτηση
  Συνάντηση στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, στο περιθώριο επίσκεψης του τελευταίου…Συνάντηση Δένδια – Ταγιάνι στην Αθήνα – Σε ευρύ φάσμα τομέων η συζήτηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κόκκινο χτύπησε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Νοέμβριο
  Παρά τη συγκράτηση που σημειώθηκε τον Νοέμβριο στον ρυθμό μεταβολής του εναρμονισμένου ΔΤΚ -μεταβολή 9% από 9,5% τον Οκτώβριο-, στα τρόφιμα καταγράφηκε ο υψηλότερος ρυθμός μεταβολής από το ξέσπασμα της…Κόκκινο χτύπησε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Νοέμβριο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ