Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ερδομοδιαία Εφημερδα
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣζ 264 1 049000
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ Μ
ΑΣΗ ΤΙΜΗ
Τηλ: 254 0 47568
ΣΗ ΤΙΜΗ
μικφές αγελίες
κάθε είδους
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
ΜΙΣΗ ΤΚΗ ΜΙΣΗ Τ,
FYNCH-HΑΤΤΟΝ"
Stretto
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ ΗΣΗ τΙΜ
Χες διοpapναηoρν σε
ΑΝΑΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
ΤΜΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
αναΠληρωτές σε σχολεία H Αμβρακία Οδός στα
στην Αιτωλοακαρνανία δέκα μεγαλύτερα υπό
δημοπράτηση έργα
μιφές αγελίες ια
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σκονταmό δημαπράτηση σηχρα μας
λες δύο αφορούν αμγς δημόσα φγα κα
στο Αγρίνο και όχ μόνα
ΔΕ: Εγκρίθηκαν 6
προσλήψεις το 2021
Τονπρογραματισ προσλήψαων τατικού
μιφές αγελίες
για γκαρσονιέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικίαση
Στν ρημεδή- φόηρολήψοωνοληρωτνπροχρησε το Υτoυργo Παδίας, που οα
κοίσε την πρόηψη 21065 ανατληρωτν οσταδευτικν Πρωτοβάθμας και Δευτροβάθμος Εκ
παίδευσης κα3362 μλν Εδοοο Εκτδαυτού Προσωτικού (EE) και Εδυκού Βonθημοού Προσωσικού
(ΕBn ΕΤν Αmoaopoaνία ένo 54 πpoολήψας ανστληρωτν και 70συναλκά προσλήψεις μελν
ΕΕn κα ΕΒΠ Πότε aνομένατα η δύτpη φάση προσλήψοων αληρωτν. ΣΕΛΙΔΑ6
Ειοιμάζεαι πακέο μέρων
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
σε ακόμηκαι τα 5 με 5 διο. ευp θα οo
Νοπρόγpαμα τααή στνέντοίης στην αι - Κpάπο υς και αναμένετα μέσα στις στόμενος η μέρες
κάση θα βρετε σε αυτή την
στημα ΣΕΛΔΑ 12
γων,α aτoίoθαλάβουν 830 αpμραίο μοό. Το το τρόγραμμα που οδίδα παλ σύντο μα ο Οργανε
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΤΕΛ ΣΕΛΔΕΣ 1518
Η Ορεινή Αιτωλία
Η Αναγγελίαν καταγράφει
την Πουητική Κοινότητα τς Αιτωλίας
έργα στον Αγελο
H4ναγελί 00ενα δα δμόσιο βήμα δφpaσης στους νέους Αλούς ποτές κάτω των 33 αν
ή αιόσωνεhαι άνωτων 33 επν, αλλά δον ρuνειδαι οό βο ΣΕΛΑ 23
λαΟpenn Αia 13ος σνος- το
| pantoleon.gr
ΣΩΤΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
LAVAKAΜIN
μετατροπή παραδοσιακού τzακιού σε ενεργειακό
Μακρή 20, Αγρίνιο
τηλ: 26410 27940, κιν: 6937 042406-www.sotirτakopoulosoc.gr