Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website Website







Recognized text:
|Το αιζάμπολ Αγάης δίνεται
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Συντηρείται n παλαιά
ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης
Επικεφαλής του Ινστιτούτου
Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού και πάλι στους Μολάους
> σελ 7|0 Ν. Ζαχαριάς > oλ 10
| Σήμερα η ηρεμιέρα > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 28 Αυγούστου 20201 Ετος 251 Αριθμός 5942 1 Τιμή φύλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoDakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Νέο ακαμπανάκιν της Ομοσπονδίας Εμπορίου-Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Μονόδρομος τα λουκέταν
αν δεν υπάρξει μέριμνα
Τα έργα
Ποu Προωθεί
η Περιφέρεια
στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης
Στο Πλαίσιο
και η Λακωνία
Η συμμετοχή των ηεριφερειν στα έργα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υποδομν
και Μεταφορν nou θα χρηματοδοτηθούν από τις πιστ Ευρωηαϊκού
Έκκληση στην κυβέρνηση για λήψη μέτρων στήριξης
Ταμείου Ανάκαμψης - στο
Πλαίσιο του onoiou η χρα θα
λάβει 32 διο. ευρ - , αnoτeλεσε το αντικείμενο τηλεσύσκεψης , την Τετάρτη 26/8.
υπό τον αρμόδιο υπουργό
Κστα Καραμανλή , στην
onoίa μετείχε ο ηεριφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιτης Νίκας
Όπως τονίστηκε , τα ηροτεινόμενα έργα έχουν ήδη μια
δυναμική ως Προς την ένταξή
τους και n εκταμίευση για
συτά υπάρχει δυνστότητα να
έχει γίνει μέσα στο Πρτο
εξάμηνο του 2021. 0 περιφε ρειάρχης δήλωσε ότι , σύμφωνα με την ενημέρωση nou
έγινε,
των έργων τα οποία θα Προταθούν να έχουν ενταχθεί στο
σύνολό τους μέχρι και το
2023, Ωστόσο , όπως διευκρινίστηκε , η διαδικασία nou θα
τηρηθεί θα είναι κατά nολύ
απλούστερη από αυτή για το
ΕΣΠΑ, εν δόθηκε η διαβ βαίωση ότι σύντομα θα τροnonoinθεί ο νόμος 4412 ως
ηρος τις δημοηρατήσεις
σου , Νοτιοδυτικής Ελλάδος , μιας τάσης ανάκαμψης.
εν μεταξύ άλλων υπογραμμίΣε ορισκή κατάσταση έχει πeριέλθει ο εμπορικός-επικειρη - Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & 1θά- Σε naρέμβασή της για την τρέ - ζει ότι σε όλες μας τις επιστοματικός και τουριστικός κλάδος κης (DEEΣΠ Όnως ισχυρίζε- χουσα οικονομική κατάσταση , λές τονίζουμε στην κυβέρνηση
της Πελοποννήσου και της ται , το αρνητικό κλίμα δεν η Ομοσπονδία τονίζει τη δεινή ότι οι επιχειρηματίες Βρίσκονυπόλοιπης χρας λόγω των μετέβολαν ούτε οι θερινές εκδεδομένων nou έχει εγκαθι - nτσεις , αλλά ούτε και η αν δεν ληφθούν άμεσα και
δρύσει η nανδημία του κορω- έναρξη του τουρισμού , όπου οι αποτελεσματικά μέτρα στήρι - τις ήδη συσσωρευμένες τρανοtού , σύμφωνα με την επιχειρηματίες είχαν εναποθέ- ξης και τόνωσης της αγοράς , πεζικές , ασφαλιστικές και φοομοσπονδία Εμπορίου και En- σει τις εληίδες τους για ένα νέο τότε τα λουκέτα στις επιχειρή - ρολογικές υnoχρεσεις τους.
χειρηματικότητας Πελοποννή - ξεκίνημα και οικοδόμηση σεις θα είναι μονόδρομος. .
συγκυρία, προειδοηοιντας ότι ται σε aπεληιστική κατάσταση,
και αδυνατούν να ηληρσουν
ουνέχεια σελ 9
Εκδηλσεις για την επέτειο των 2.500 ετν σήμερα και τη Δευτέρα
Η Σπάρτη αποδίδει τιμή
στους ήρωες των θερμοπυλν
πρέπει το σύνολο
Αυστηρά με Πρόσκληση η συμμετοχή στα δρμενα
Επετειακές εκδηλσεις ως ένμε τον Αθλητικό Οργανισμό και
το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλοντος , Η
θυσία τους έμεινε στην ιστορία
ως σύμβολο φιλοπατρίας και
δειξη τιμής και αναγνρισης
στον Βασιλιά Λεωνίδα, στους
300 Σηαρτιότες και στους 700
θεσηιείς, οι οπoίoι Πριν από
2.500 χρόνια αγωνίστηκαν στς
θερμοηύλες για την ελευθερία
της Ελλάδας , διοργαννουν ο
Δήμος Σπάρτης σε συνεργασία
αυταπάρνησης για την ελευθερία των nολλν , αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση.
συνέχεια σελ 9
συνέχειο σελ 7
91lakonikOs.gr
αΛόγος
επιμνημόσυνος για
το Νίκο Γεωργιάδην
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ
του Πάνου Μηνακάκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα