Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10197-ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 E - ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΝΤI-NAVTEX ΣΤΗ Ν ΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝAVT EX H ΑΘΗΝΑ
Στις 653,00 μονάδες
Πτση 0,43%
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΘ
Δυσοίωνες προβλέψεις
για 500-2.000 κρούσματα
την ημέρα προσεχς
Σελ. 4
Ιδού ποιος δεν επιθυμεί αποκλιμά κωση"
"Σε Πνεύμα κατανόησης
και αμοιβαΐου οφέλους"
ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Με "δόντια" ή με "χάδια";
"Η Ελλάδα, όΠως κάθε άλλο κράτος μέλος
της Συμφωνίας του Θαλάσσιου Δικαίου
( UNCLOS ) του Μοntego Bay -1982 , όπου
το επιτρέπει η Γεωγραφία και δεν ΠαραβιάΖονται τα κυρίαρχα δικαιματα ενός άλλου
κράτους , χαίρει του δικαιματος διεύρυν
σης των χωρικν του υδάτων, Βάση των
Προβλέψεων του UNCLOS" , αναφέρει το
υπουργείο Εξωτερικν της Αλβανίας, απα
ντντας σε ερτηση της αλβανικής υπηρεσίας στη "Φωνή της Αμερικής", σχετικά με
την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να
διευρύνει την αιγιαλίτιδα ζνη της Προς δυσμάς από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
Στην ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικν, σημεινεται, επίσης , ότι
η Αλβανία και η Ελλάδα ως γειτονικές χρες, οι οποίες μοιράζονται θαλάσσιες ζ νες , "είναι δεσμευμένες στην επίτευξη μιας
νέας συμφωνίας για την ΑΟΖ, σε Πνεύμα
κατανόησης και αμοιβαίου οφέλους , στηριΖόμενες στις αρχές και κανονισμούς του δι καίου της θάλασσας , της διεθνούς εμπειρίας και σεβόμενες την απόφαση του αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου" , το
οΠοίο, όπως είναι γνωστό , ακύρωσε την
Προηγούμενη Συμφωνία μεταξύ των δύο κυΒερνήσεων του 2009.
Κάπως έτσι λοιπόν θα έπρεπε να Παραδειγματίζονται και να λειτουργούν οι γείτονες εξ ανατολάς και όχι δια των Πολεμικν
απειλν και Πιέσεων.
Πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς
στην ΑΤική
Σελ. 3
ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ
Σελ. 8
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΥΠΕΞ
Ο Κορμτοίος βύθισε"
Αλληλεγγύη
σε Ελλάδα και Κύπρο
έναντι της Τουρκίας
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός