Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5517

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΙΣ 9 π.µ. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

259 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ,
35 ΟΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ

Η αγωνία
στο «κόκκινο»

Στάσιµη
(και δύσκολη)
η κατάσταση!
n Ο Χ. ΓΩΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΝΕΙ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ∆ΕΝ «ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ» ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ζητείται
λύση µέσω...
Βρυξελλών
ΣΕΛ. 8

∆υσοίωνα
τα µηνύµατα
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ «ΦΩΝΕΣ» ΑΠΟ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΛ. 10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ

Στην Πάτρα
η Λούκα
Κατσέλη

ΦΟΡΟ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ

Άφησε το
αποτύπωµά της
στο «Φίνο»

ΣΕΛ. 35

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 3

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 90 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ

Από τις
εµβληµατικές
φυσιογνωµίες
της εστίασης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ: ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ

Στο «παιχνίδι»
της
διεκδίκησης
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟ

«Πονοκέφαλος»
η χρηµατοδότηση

ΣΕΛ. 19-23

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ
ΗΤΤΑ 2-1 ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΕΛ. 7

«Ψάχνεται» η Παναχαϊκή