Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

24oC - Υγρασία 61%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:05 - Δύση ηλίου: 20:16

€0.80

Áãßá ÃñáöÞ (*)

Το πολιτικό όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το «ανήκειν στη Δύση» δρομολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 και επισφραγίστηκε το 1980 με την Συμφωνία προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Του Ανδρέα Παπανδρέου περιείχε προϋποθέσεις μεγαλύτερης (γεω)πολιτικής κινητικότητας κι έναν πιο πολιτικά επιθετικό ρόλο της Αθήνας στα
δρώμενα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο ίδιος κέρδισε τις εκλογές του ‘81 και βρέθηκε (γεωπολιτικά) δεμένος χειροπόδαρα στην ήδη εοκική Ελλάδα. Τότε είναι που πέταξε λευκή πετσέτα, γεγονός που αποτυπώθηκε με την απάντηση του
σε τηλεοπτική συνέντευξη για την οριστική απόσυρση του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο» με τη διαβόητη ρήση «ο γέγονε, γέγονε»! 3»

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5185

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Óôï áðõñüâëçôï ç êñïõáæéÝñá

ÔóéìïõäéÜ ãéá ôï èÝìá
ôùí çìåñþí êáé ôçí
áðüðåéñá ÷åéñáãþãçóçò êáé
áõôÞò ôçò äñáóôçñéüôçôáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο νησί των Φαιάκων έφθασε χθες για διήμερη επίσκεψη εργασίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, την
Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνα Καλογήρου και τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Κλιάρη.

«¸öõãå» ï ãéïò ôïõ ÆÞóéìïõ, Íßêïò ÐáðáöëùñÜôïò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 84 ετών, ο Νίκος Παπαφλωράτος (δ), γιος του αείμνηστου
Ζήσιμου, ο οποίος διατηρούσε επί σειρά δεκαετιών το καφέ στο Λιστόν «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ». Στο στιγμιότυπο με τον
Μαρόλα στα βόλτα του εμβληματικού καφενείου. 3»

19 äçìïôéêïß óýìâïõëïé Âüñåéáò
ÊÝñêõñáò æçôïýí Üìåóç
óõíåäñßáóç ãéá ôçí Ðáéäåßá 5>>

Σελίδα 5»

Åìâüëéï
êïñïíïúïý: Óå
éó÷ý ç óýìâáóç
ôçò Êïìéóéüí
ìå ôçí Astra
Zeneca >>
4

ÌáãéêÞ ç âéâëéïðáñïõóßáóç
«Óêüíç óôá öôåñÜ»
ôçò ËéÜíáò Ôóéñßäïõ 13»

Ôåëåõôáßá ìÝñá ôïõ
Áõãïýóôïõ óõíåäñéÜæåé ôï
ä.ó. Íüôéáò ÊÝñêõñáò 7>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα