Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήθεια
"θέλουμε λίγα
Ο Γιρος
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
. Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4754-ΕΤΟΣ 11ο
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗA: 24410 80888
Το άνοιγμα των σχολείων
. Με 25 ερωταΠαντήσεις το
Υπουργείο Παιδείας ενημερνει
μαθητές, γoνείς
και εκπαιδευπικούς για το πότε
και το Πς θα ανοίξουν τα σχολεία εν
μέσω της πανδημίας του κορωνoiού.
Σελ. 5
Περιφέρεια
Με χρηματοδότηση
Ολοκληρθηκε το
έργο τσιμεντόστρω- 11,29 εκατ. ευρ από
σης του δρόμου Προς το σχέδιο ενίσχυσης της
την Ι.Μ Παναγίας
Σπηλιάς
δημόσιας υγείας της Πε ριφέρεια Θεσσαλίας
Σελ. 7
Σελ. 9
Διανομή Προίόντιων στις οικογένειες
Βελτιινει την Οδική ασφάλεια
. Του ΚΕΑ
. Στην Π.Ε.
Καρδίτσας
με έργο
ύψους
από το Λήμο
Καρδίτσας
και τους
240.000
Δήμους
εταίρους
ευρ η Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Σελ. 3
Σελ. 6
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr