Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2883
Τιμή Φύλλου: 50 Λε πτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΝ
ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2020>
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΟPΤΙΣΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗ ΚΑΝ 13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΥΝΕΛΗΦΟΗ 43ΧΡΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ
Εξιχνιάσθηκαν , ύστερα από αμεση κινητοηουηση αστυνομκν της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλρνας, δεκατρείς (13)
περιπσεις απάτης σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατέμων , εκ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΗ
Την ματαίωση όλων των εκδηλσεων .ΠΡΕΣ ΠΕΣ 2020- ανα - συμμετείχαν οι ηθοποιοί Κοραλία Καράντη και Νίη Βακάλη .
κοίνωσε το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου ο καλλπεχνικός
Ο Γιργος Λιάνης ανοφέρθηκε στι είχε επικoνwήσει με ολους των οποίων μία ( 1 ) τετελεσμένη και δδεκα (12 ) σε αππειρα
διευθυντής του Οργnομού Γιupγος Λάνης nεpoυdiα τς nρoέρου τους αρμόδιους της κυβέρνησης nou χειριζονται τα Ψηματα που διαπράχθηκαν το δήμερο 11 και 12 Αυγούστου στην πόλη
Χρύσας Μάντση και του αντιπροέδρου Νίκου Ταμουτσέλη , Ο της πανδημίας ως προς τυ μέτρα που έτρεπε να ληφθούν για mς Φλωρινας .
Γιργος Λιάνης, εμηανς φορτομένος, αναφέρθηκε στις νέες την προστασία των nολmν nou θα προσέρχονταν στους χρος
συνθήκες που επιβάλλουν ην ματαίωση των εκδηλσεων μετά
αnό 30 χρόνια συνεχούς δράσης .
Από καιρό είε γίνει γνωτό ότι είχε αποφασιωτεί, λόγω των
των εκδηλσεων και τονισε οτι ονομος και η Πολπεα επτμεπουν σε τραχαίο ατυχημα προσπάθησαν να αnoσπάσουν χρηματικά
απολύτως να γίνουν εκδηλσεις , όπως και πραγματοποούνται Πoσ και τμαλοη , Συγκεκριμένα , την Τετόρτη 12 Αυγούστου
σε όλη την Ελλάδα με την πιστή τήρηση όλων των μέτρων, 2020 Τις μεσημβρινές ρες αγνωστος άνδρας , ηλεφνησε σε
δεδαμένων του κορωνοίού, να μη πραγματοποηθεί η συναυλία Εξέφρασε δεν τον Προβληματησμό για τα δυο μέτρα και δυο ακία 85y00νης και προσποιούμενος τον ιστρό , ανέφερε ψευδς
ης Ανας Βίση την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Φλρινα , σταθμα και την, λογω του nλτικου κοσπους, αρνηση συμμε σε αυτήν ότ ουγγεnκό της npόσuno (κέρη ) είχε υποστεί οοβαρό
τραυματισμό σε τροχuίο ατύχημα και έηε άμεσα χειρουμγικής
Γεγονός είναι ότι ήταν διάχυτος ο προβληματισμός για το εnέμβασης , γΝ Tw nia aπατούνταν χηματικό nod και μλή.
του Αγίου Αχιλλείου , σε συνδυαμό με την υποχpεuτική τήρηση noιές εππτωσεις θα επέφερεη υγκέντρωση κοσμουστις ε εν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας επενέβαινε στη συζήτηση
άγνωστη γυαίκα προσnouούμενη ην κόρη της. Η 85χρονη πap Το γεγονός όn υπήρξε πριν λίγες ημέρες ενημέρωση ότι η τοχής και παοραχρησης των χρων anό τις τοπικές ορχές.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα παραστεί στην εκδήλωση
Αn την άλλη πλευρά την Τετάρτη 26 Αυγούστου πραγματΟ.δωσε χρηματικό noσ0 4.500 ευρ, καθς και 21 χρuές Μpες.
δωρακη από το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου στο γήπεδο του ποιήθηκε στον ουλειο χωρο του κερκυρακου υμναοκου σε 43χρονη αλλοδαπή κα στη συνέχεια ενημέρωσε συγγενικό
ΔΑΚ Ολρινας , που ο σχεδιασμός και η τήρη εη των μέτρων Συλλόγου , στην Κερκυρα , μεγΟΝη ουναυλα 95 Χρν Π 1ΠΙκης της πρόοuπο , το οποίο αντιλαμβανόμενο ην αndm ενημέρωσε
είναι ευκολότερη , Ομως η μη διάθεση, υπό πλευpός του Δήμου θεοδωράκης" , με ειστηριο , και με πληη mpηση των μετρων άμεσα τις αστυνομικές Αρχές . Αμεσα οργανBηκε αστυνομική
Φλρινας , του χρου ια την nρaγματοποίηση της αυναυλίος (θερμομέτρηση κατά την εισοδ0 αnό στελέχη του Εpυθρου επχείoηon , κατά την onoία οστυνομικοί του Αστυνομκού Τμήματος
Από τον Βασύλη Τστσάνη υτον Μίκη θεοδωράκη- , με τον Στουρού Κέρκυρας, Πλήρης ατοη καδισματων, απ0στασειςΦλρινας κα του Τμήματος Ασφάλειας Φλρινας , σε συνερΜανλη Μητοια και την Ελένη Βπάλη , οδήγησε τον Οργανισμό κλπ ) . Παρόμοιες εκδηλεις , oποu επαναλαμβάνουμε τηρήθη - Υασια με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας (0.Π.Κ.Ε) και της 0μάδας Δκυκλης ΑστυνόΗ υπευθυνότητα όλων μας είναι καιη οσπιδα σε καθε είδυς μευσης (ΔΙΑΣ) Της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ολρνας , εντύπoαν
μεταφορά της συναυλίας για τα 95 χρόνια του Μiκη θεονα αποφασίσει την ματαίωση τόσο της συναυλίας όσο και της καν όλα τα μετρα , πραγματοποήθηκαν σε όλη την Ελλάδα .
θεατρικής Παράστασης Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδο
στον Αρχαιολογικό Χρο των Πετρν Αμυνταίου , όπου θα κίνδυνο.
ακινητοποίησαν και συνέλαβαν την 43χρονη.
Από πν έρευνα προέκυψε στι το δήμερ0 11 κα 12 Αυγούσταυ
2020 Τελέστηκαν στην nόλη της Φλρινος , άλλες 12 απότερες
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ
Τα τελευπαία εξήντα τουλάχιστον χρόνια οι
Έλληνες ολοένα και περιοσότερο φτωχαίνουμε , Πap nοoύμε και υποκαθιστούμε με ξένες λέξεις την
μππροή μας γλσσα . Εκατομμύρια διαφορετικές λέ ξεις, σε μιαν αδιάκοπη φυιολογική συνέχεια και σε
μιαν εύρορη γραμμή αδιάπτωτης παραγωγής , επί
τρεις χιλιάδες τουλάχιστον χρόνια , συνθέτουν και
γονμοποιούν χαριτωμένα την ελληνική γλσσα , η
onoia έτσι διαθέτει τη μοναδική δύναμη να εκοράζε
παραστατικα , κατα απόλυτη ακρίβεια, όσα έχει
| Η Ελληνορθόδοξη Eκληρίαπαραμένει το μεγάλο αρa - εξαπάτησης , κυρίως ηλικιωμένων ατόμων , με πανομοότυπο
ξεβόλι της ελληνικής φυχής και ο διδάσκαλος της ελ- Τρόπο , onou α δράστες δεν κατάφεραν να εξaπατήσουν τα
ληνικής γλοσας , Στο πεpiφημο σύγγραμμα του-0ι θύματά τους , γιατί είτε οι ίδιο οι ηλικιωμένοι παθοντες , είτε
Έλληνες κα α ληρονομές τους" ο Αγγλος Αρνολντ συγγεική τους ρόσωn nou βρίακονταν μα τους , ανηλήμθηκαν
Τουνμπη , ένας ano τους μεγίστους ιστορικούς του ην anonειρα εξυπdτησης και δεν αντυποκοίθηκαν στις απα .
20ού οινα σημεινει : Η μεγαλοπρεπής βυζαντινή Τήσεις Των δραστν . Σηην κατοχή της 43χρονης βρέθηκε κι
Λεπουργία αποτελεί το απόλυτο oπλο για την Ορθ - κατασχέθηκε χρηματικό noσό των 4,500 ευρ και 21 χρυσές
δοξία" . Και έχει δίκιο Διοτι τα Αχραντα Μυστήρια λρες, τα οπoia και αποδ0 ηκαν στην 85χρονη, καθς και ένα
δεν εκλογικεύονται . Τα ( ες η δεν τα (εις . Και όσα κπό τηλόφωνο κα τεpάο αμεσεων . Ατό το Τμήμn Αopάλεος
έχουν στς φλεβες τους αίμη ελληνκό , έστω μακριν , Φλρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των
τα Φιν. Μέσα ano Τις μεγάλες εορτές και naνηγύρεις δυοσννωστων ατάμων-συνεργν,
μετέχουν επίσης, έστω περοδικά αλλά εμφατικά,
| Αξρυν συγχαρήρια στα στελένη της Αστυνομίας nou άμεσαυ
στον ελληνικό τρόπο ζωής , τον προσλαμβάνουν και ενήργησαν , συνέλαβαν την δράστιδα και απέτρεψαν την
τον παραδίδουν στα παιδά τους. Διότ έχει γαητεία.
πνος νους , από τα πιο απλά έως τα πιο περίπλοκα
σίνθετα στε να παραμένουν συνήθως άβατα και
σε ιδιαίτερα προημένους άλλους Πολιτισμούς, αν
δεν χρησιμοποιηθεί η ελληνική ,
Οστόσο , η ελληνική Υλσσα , κατά κοινή παρα δοχή , υπήρξε και εξυκολουθεί να είναι το κλειδί του Κόσμου ματωθεί σε μια πολυπολιτισμκή κοινωνία η οποία ωστόσο απο-| Περιστατικά εξαπάτησης , όπως:
στη διάνοια των no ooφν ανθρnων . Κλειδί του Σύμπαντος τελεί συγκρπκό Πλεονέκτημα του Ελληισμού διότπ υnερέχει
Κόσμου: των επιστημν , της θεολογίας και της φλοσοφίας, ασύγκρτα ο πατρος ελληνικός πολιτισμός . Γ αυτό μάλιστα να σας πείοουν για την καταβολή χρημαικού noσoύ
της Πολιτικής επίσης . Γι ' αυτό , οι γλσσες-μήτρες της δύο κραταιά Πανεπιστήμα των Ηνωμένων Πολιτειν, μετά
Ευρτης δανείαθηκαν χλιάδες ελληικές λέξεις . Αυτό το μήνυμα σκληρή επιστημονική εργασία πολλν ετν και ειδικν Ελληνι-| γνωστού-συγγενικού σας προσnou , να επικοινωνείτε πάντα
έστειλε, ως γνωστον , στον Κόσμο πρν δεκαετίες ο aεiμνηστος
καθηγητής και αυδημαίκός Ξενοφν Ζολτες όταν ως Διοκτής Ελληνικής Γλσοας: δεκάδες εκατομμύρια λέξεις όπως αυτές ος επβεβαίωση των όσων επικαλούντα Η επικονωνία να γίνεται
της Τραπέζης της Ελλάδος εξεφνησε στο Διεθνές Νομισμα- κατεβανουν και εξελίσσοντα, στον ίδιο πιρήνα, απ' τον καιρό με δικό σς τηλέρωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και
πικό Ταμείο ειοτημονική δατριβή περί της Βεωρίας των οικονομικν διατuωμένη σε άπαστη γλσοα αγγλι
όμως όλες ανεξαιρέτως α λέξεις σημασίας προέρχονταν, ως Είναι ντροπή, λοπόν , οι άλλοι να καλλιεργούν τα ελληνικά και
δάνεια , από την ελληνική .
λόγω της καταγωγής της και της νσηιματικής αλληλουχίας ασχημονούν.
της, όμως , η εληνική γλσσα αποδεδειγμένα οσκεί τον ανeρ .
πινο νου κατά τον Πληρέστερο και ταχύτερο τρono σκέψης α
αναλύει , να συνθέτει και να συλλαμβάνει καινούργιες ιδέες,
6ως τοτε απρόσιπες, . Π αυτο οπερινυμος Μmλ Γκέπς , ο
nαγκόσμος οδηγος Των μικρουπολογιστν και του Διαδικτύου .
στις πιο προωδημένες επιστημονικές ομάδες ερεύνης προσε
λάμβανε κατά προτίμηση ερευνητές κατέχοντες απόλυτα την
ελληνική γλσσα . Διότι χάρις σ ' αυτήν, αντλαμβάνονται και
στο επόμενο βήμα εφαρμάζουν τα mo aσύλληπτα νέα επ .
τεύγματα της ηλεκτρονικής.
Ολα τα ελληνικά , έστω και τα απλοϊκά , είναι πολύ βαθιά
Μεταφέρουν βαρύτιμη κληρονομιά. Ο Γκιόργκι Ντόνεφσκυ από
ένα σλαβόφωνο χωρό της Καστοριάς ήταν ένα από τα 28.000
μκρά παδιά , Που κατά τον δίσεχτο Εμφύλιο οδηγήθηκαν στις
κομμουνστικές τότε χρες όλες ολαβικές εκτός της Ουγαρίας.
Έξησε στην Πολωία, στην Τσεχοσλοβακία και στη Βοσνία και
κατέληξε στα Σκόπια . Όπως χιλιάδες άλλα Μακείονόπουλα
διαπαιδαγωγήθηκε έτοι στε να ενστερνισθεί τον Σλαβσμό
και να απχθάνεται τον Ελληνιαμό , Οστόσο έγραψε : " Καθς ερdς Μονής και και στην
αλλάζαμε διαρκς χρες και διαφορετικά σχολειά , μας ήταν
Πoλu δυακολο να μαθουμε κάθε φορά μια ξένη γλωσου έnειτα
άλλη Ευτυχς εμείς γνωρίζαμε απ το χωριό ελληνικά και , με
ην ευυμολογία , καταλαβαίναμε αμέσως τις δύσκολες λέξεις
όπως γεωγροφία, φυσκή , αριθμηπική, αστρονομία , Πολτική , όλα
ελληνικά με κάπως άλλη προφορά .
ουνέχιση της παράνομης δράασης ης.
Στο προηνούμενο φύλλο της 00ΝΗΣ είχαμε δημοσεύσει δελτίο
Υλσσας είναι οξύτερο διοτι εκεί έχουν ήδη γενντβεί ης Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής
aλλεnάλληλες nλέov γεvεές naiaν nου έχουν ενου - Μακεύονος με χρήσμες συμβουλές για να αποφευχθούν παpόμαα
. Να είστε ιδιατερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι Πpooπαθήσουν
. Σε περπτσεις Πoυ άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη
στν , έχουν αποταμιεύσει ηλεκτρονικά τον θησαυρό της ο ίδιοι ηλεφωνικά με το γνωστο-συγγενικό σας πρόσυno , n του Ομήρου διαπλέοντας Τpεις χιλιάδες χρόνια και υφαίνουν να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο , noυ κάλεσαν οι άγνωστο .
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.
, στην oπoίnv Παγκοσμίως σεβαστούς κύκλους του ελληνικού πολιτισμού .
οι Ελληνες να τα λησμονούν ή και , μέσα στην Ελλάδα , να
Αίδς , Αργεία!
Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για την ελληνόγλωσση
συνέχεια στην σελίδα 2 εxnαίδειη στον ελληνισμό της δασποράς πραγματοπο ήθηκε
διαδικτυακά στις 22 Αυγούστου 2020.
Η είδήλωστη δοpγανθκε στό την κ . Στέλλα Κοκολη, Τρoeδpo
ης Ομοσπονδίος Ελλήνων Εκταδευτικν Αμερικς, σε συνεργοσα
με τον Διευθυντή του Γραφείου Παιδείας εράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής , Αναστάσιο Κουλαρμάνη και την Ελέη Γpβa Καθηήτρα
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση συμμετεχαν προσωπικότητες από τον χρο
της εκπαίδευσης , του πολιτισμού καθς και Πανεπιστημιακοί
με σημαίνονταράλο και έoγo αναφορικά με την προθηση της
ελληνικής αιδείας , της ελληνικής γλσσας και του ελληνικού
πολιτισμού από την Αμερική , διάφορες χρες της Ευρτης
(Κύπρος , Οuκρανία Αλβανία , ταλiα , Γεpμανία Ρουμανία Γεωργiα )
και τη Ν . Αoρική .
Την εκδήλωση χαιρέτησανο κ Ιωάνης Χρυτουλάκης, rενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, ο κ. Αντνης Διαματάρης
Δντής της Ομογενειακής Eφημερίδας -Εθνικός Κήρυκας, ο κ.
λεωνίδας Ραπτάκης, Γερουσιαστής , και ο κ . Κρις Αλαχούζος ,
| Δήμαρχος του Τάρπον Σπργς .
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό , επιστημονικό και πολιτισμικό
αντάμωμα αποτελεί την απαρχή και άλλων εκδηλσεων και
δράσεων προς όφελος ης ελληνομάθειας και της προθησης
των αξιων του Ελληνικου noλτισμου.
ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝ0 π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
Δέκα χρόνια πέρασαν από την κομηση του π. Αυγουστίνου
Καντιτη, του ποιμενάρχη που όφησε ανεκτίμητο πνευματικό
και κοινωνικό έργο στην Μητρόπολη μας.
Στην μνήμη του , το απόγευμα
της Πέμπτς 27 Αυγούστου τελέ στηκε στην Ιερά Μονή Αγίου
Αυγουστίνου Φλωρίνης Αρχερ .
τικός Εσπερνός , χοροστατούντος
του Σεβοσμιωτάτου Μητροπολίτη
ολωρίης, Προσπν και Εορδοίος
κ.κ. θεοκλήτου , Τρισόγιο στο
μνήμα του π. Αυγουστίνου που
βρίσκεται στον αύλειο χρο της
συνέχεια Ιερά Αγρυπνία
Το απόγευμα της Παρασκευής
28 Αυγούστου (6.30-900 μμ).
θα τελευτεί η ΠΑΝΜΥΝΔΑ τυ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ μετά τον εστερνό
και τριεάγο στο μνήμα του.