Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Αυγούστου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7149
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Kοoινωνικό
Τιμολόγιο
Πότε ξεκινούν
οι αιτήσειs
στην ΗΔΙΚΑ
για φθηνό
ρεύμα
Τα μυστικά τns ρύθμισns
για τα χρέη του κορωνοϊού
- Οι όροι και οι Προϋποθέσεις
μέτρα
το τέλος του χρόνου που επβλήθηκαν.
Επιπλέον, οι φορολο
υποχρεσεις
Μαρτίου και Απριλίου,
όταν ήταν σε ισχύ το
lockdowη στην οικονο μία, οι οποίες πήραν
τετράμηνη αναστόλή,
θα πρέπει, με βάση
όσα ισχύουν σήμερα,
να αποπληρωθούν ως
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου . Αντιστοίχως , οι
φορολογικές οφείλές
που έληγαν στις 31
Θόδωρος Σκυλακάκης Μαΐου έχουν ανασταλεί έως και τις 30 Σε την επέκταση του μέ - πτεμβρίου 2020. Μαζί
τρέχει και αναστολή
των υποχρεσεων nou
Την, παράταση μέχρι περιοριστικά
για τις αναστολές φορολογικν υποχρεγικές
, επιχειρήσεων
Πλησιάζει η αυλαία
για τις φορόλογικές
δηλσεις 2020 και ξε κινά μία περίοδος
όπου οι πολίτες , όσοι
πληρούν τα κριτήρια
να κάνουν αίτηση για
κοινωνικό τιμολόγιο
στην ΗΔΙΚΑ για
συνέχεια στην 11
που επλή γησαν από
τον κορονοϊό αναμένεται να ανακοινσει τις
επόμενες ημέρες το
υπουργείο Οικονομι
Τόσο ο υπουργός Οικονομικν κ. Χρήστος
Σταϊκούρας όσο και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν κ.
Τούτο με δεδομένο
ότι , αν γίνουν απαιτητές αυτή την περίοδο ,
θα προκαλέσουν τερά .
οικονομικά πληττόμε
νους της κρίσης του
κορονοϊού. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι
στους
έχουν προαναγγείλει
στιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις
τρου σε πρόσφατες
δηλσεις τους , στο
πλαίσιο της συνέχισης
επιχειρήσεις που αυτή
ΚΑΔ κλάδων
έχουν πληγεί , οι εργα ζόμενοι που έχουν
τεθεί σε καθεστς
αναστολής σύμβασης
εργασίας , οι ιδιοκτή.
τες ακινήτων που υπέ .
μείωση
επιχειρήσεις και φυ- εισοδήματος λόγω του
οριζόντιου κουρέμα
συνέχεια στην 10
Ποιοι
έληγαν από 1ης/6/2020 τη στιγμή γράφουν ζηστήριξης των επχειρή. μέχρι και 30/6/2020
μιές από την υγειονοεργαζόμενοι
θα λάβουν την
Παρασκευή
28/8 το
επίδομα
σεων και ειδικά αυτν
του τουρισμού και της
εστίασης που επλήγη.
σαν περισσότερο τους
τελευταίους
μήνες από την υγει.
ονομική κρίση και τα
τις μική κρίση .
Ποιους αφορά
Οι παραπάνω αναστο
λές αφορούν τους φο
ρολογουμένους,
μέχρι
31/10/2020.
αυτές οι υποχρεσεις
αναμένεται να ρυθμ στούν ξανά με μια ανα στολή που θα ισχύσει
μέχρι και 31/12/2020 .
στησαν
σικά πρόσωπα που πε
ριλαμβάνονται στους
Έρευνα: Πόσες
μέρες τον χρόνο
εργαζόμαστε
μόνο γα
να πληρνουμε
φόρουs
Νέα πληρωμή της ειδικής
των 534 ευρ για τους
εργαζομένους που
έχουν μπει σε ανα στολή αλλά και της οι.
κονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας για μισθωτούς
συνέχεια στην 2
αποζημίωσης
Σελίδα 9