Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12581
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Για να πληρσουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2019
Δουλέψαμε 178 ημέρες για το κράτος
αΦρένον στις μόνιμες
μεισεις φόρων
λόγω πανημίας
Επέκταση
της αιγιαλίτιδας
ζνης στα
Φρίνο στις προσδοκίες μείωσης Των φορολογικν βα ρν με χαρακτηριστικά μονιμότητας από το 2021 έβαλε ο
υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας,
Την παράταση Των υφιστάμενων μέτρων για τη στήρ ξη επιχαρήσιων και νοικοκυριν αποκάλυψε ο υπουργός
Οικονομικν , Χρ. Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον τη
λεοπτικό σταθμό ΟPEN , Τονίζοντας , όμως ότ ο προϋπολογισμός του 2021 δεν μποραί να περιλαμβάνα μόνμες
μεισεις φόρων , εξατίας της αβεβαιότητας την οποία δημιουργεί στην οικονομία η πανδημία .
Οκ Σταϊκούρας τόνισε ότι θα υπάρξu παράταση τν
αναστολν πληρωμν φόρων και εισφορν για όσους
έχουν δεχθεί πλήγμα από την πανδημία έως και το τέλος
Του σ' τριμήνου του 2021.
12 μίλια στο Ιόνιο
Την επέχταση της αιγιαλίτιδας νης από τα 6 στα
12 ναυτικά μίλια στο 16νιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ
γός , σημεινοντας πως πρόκει
ται για ένα διχαίωμα που η χργάστηκαμε 178 από τις 365 μέρες του 2019, για να πλη
ρα μας επιφυλάσσεται να ασκή σει μελλοντικά και σε άλλες θα λάσσιες ζνες .
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε " η Ελλάδα μεγαλνει . Το
έχουν πει ι άλλοι . Εμείς όμως
είμαστε αντοί που το κάνουμε
πράξη . Προβαίνουμε έτσι σε μία
θαλάσσια περιοχή σνγκεκοιμέ
ρσουν φόρους και εισφορές στο κράτος.τρεις ημέρες
λιγότερο απ' ό,τι Το 2018. Έτσι, το 2019 , η Ημέρα ΦοροΕΝΦΙΑ: Την επόμενη
εβδομάδα τα εκκαθαριστικά
λογικής Ελευθερίας- για την Ελλάδα ήταν η 28η Ιουνίου .
Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερνονταν από το βάρος των φο .
Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η ανάρτηση στο Taxisnet
Των εκκαθαριστικν ΕΝOΑ Εως nς 30 Σεπτεμβρίου πρέ .
παι να καταβληθεί η 1η δόση .
Ο φετνός λογαριασμός θα είναι μειωμένος για χιλιόδες
ιδιοκτήτες σκινήτων , εν πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.
ερδισμένοι tναι όσοι έχουν χάσει εισοδήματα από νο
κια λόγω του υποχρεωτικού κουρίματος κατά 40%, καθς
το 30% των απωλειν θα συμψηφισθεί από την ΑΑΔΕ με
nς oφελές που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ημερομη.
νiα καταβολής από την 31 Ιουλίου 2020 και μετά με εξαiρe
ση Τις δόσεις ρυθμίσεων.
ρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε,
να αντή του Ιονίου και των loνίων νήσων μέχο το ακρωτή .
ριο Ταίναρο της Πελοποννήσου
στην άσκηση ενός αδιαμφισβή πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες , να αποπληρσουν πρτα
Τις υποχρεσεις τους προς το κράτος .
Σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετν - Μάρκος Δραγούτητου κυριαοχικού μας διχαι.
ματος , σύμφωνα με άρθρο 3 της
Σύμβασης ια το Δίχαιο της Θά .
μης (ΚΕΦΙM) η συνολική επιβάρυνση πολιτν και επιχειρήσεων
από φόρους και εισφορές το 2019 (76,5 δις) είναι σχεδόν διπλάσια
από το ποσό που κατέβαλαν τα νοικοκυριά την προηγούμενη χρονια (43,1 δις το 2018) για την κάλυψη των βασικν τους αναγκν.
Με μηδενικό επιτόκιο
η δημοπρασία 6μηνων εντόκων
Έρχεται αψηφιακόν ωράριο
και e-κάρτα εργασίας
Εκκαθάριση χρεν προς τους
παρόχους υγείας
ηνργοποήθηκε , για πρτη qορά , στον e-ΕΦΚΑ
υη νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που απευθύνε
ται στους παρόχους νείας με οφειλές από τους τέως
, υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου
Το ποσό των 812,5 εκατ. εvρ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη χθεσινή δημοπρασία εντόκων
Τραμματίων όμηνης διάρχειας. Το επιτόχιο που διαμορφόθηκε ήταν μηδενικό εν είχε διαμορφωθεί στα επί
πεδα του 0,02% στην προηγούμενη δημοπρασία 6μηνων
εντόχων γραμματίων, εν η χθεσινή έχδοση χαλύφθη
κε κατά 1,57 φορές, έναντι 2,82 στην προηγούμενη δη.
μοπρασία
VΕγγασίας Εργάνη 11 - θα θεσπιστεί το ψηφιακό
οράρο καθς και η πιλοτική χρήση της ηλεκτρονικής
κάρτας εργασίας , με προσανατολισμό τα δύο αυτά με . Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Τον Ιανουάριο 2017 τα
τρα να τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές 2021. Στόχος εi .
ναι να περιοριστούν γραφειοκρατία, υποδηλωμένη εe γασία και η καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσί.
ληξιπρόθεσμα χρέη σε παρόχους υγείας έφταναν στα
223.081.155 ευρd και τον lούλιο 2019 είχαν εκχαθαφστεί μόλις 11.536.263 ευρ . Σήμερα , ένα χρόνο μετά
έχουν μειθεί κατά 109.065.345 εup.