Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΔΛΕ19741997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
27Αυγούστου 2020
Ποιμένος όσίου , Ανθούσης και Φανουρίου των μαρτύρων
Σελήνη 9 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.51-Δύσις 802
ΑΤΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 4μπωφόρ (21-35β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 5 μπωφόρ. (19-33β).
Αριθμ. φύλ . 41741
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΒΟΥΛΗΤΟΚΡΥΦΟΜΗΝΥΜΑΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΚΥΡΑΠΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣΕ ΔΥΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΛΓΟΥ ΚΑΙΧΑΓΗΣ
"Ένα βήμα έμπρός μέ τά 12 μίλια-ΑΟΖ
δύ κυρσεων
πίσω μέ τήν άναβολή των
..
Ειδική προσφορ
Παρακολούθησα τό Σοβ- κάδήλωτα τετραγωνικόν καιί
βατοκύριακο τά πρωινάδικον στά κανάλια τής τηλοΨίας , Φρίξον ήλε! Γεμάτα
τά κπαράθυραν άπό μορφές κείδικν γύρω άπό τά
κάναδρομικάν, τά κκαθυστερούμενον, τίς κέπικουρι - ταχτεί και θά πεί δτι τά τέστά " άναδρομικά" , είναι δύο
πολλά άλλα.Όλα περιστρέ- όλοκαίνουργιες , γυαλιστερέs , φρεγάτες! Ήλπιζα ότι
άπό όλες αύτές Τίς παγερές
μορφέs, πού καρφνουν τό
ρα, γιά συμβάσεις, γιά N6
μους και παραθυράκια, βά
τολμήσει νά πε : Να , καλά
είναι όλα αύτά, άλλά σήμερα
τό κράτος έχει νά άντιμετωπίσει τόν κίνδυνο τν όπλων
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
φονταν γύρω άπό τό πό
σα βά πάρω καί πόσα μού
χρωστάει τό κράτο .
Φυλάκισις έπεβλήθη καί σέ έναν 40χρονο στήν
Σιγκαπούρη, ή όποία είναι γνωστή γιά τις δρακόντειες ποινς της Τό άδίκημά του ότι έγραψε σέ μιά
όμάδα του Facebook τόν Απρίλιο δότι, λόγω τού
Ιockdown, τά καταστήματα καί τά σούπερ μάρκετς
θά άνοιγαν μόνο δύο ήμέρες τήν έβδομάδα. Παρόλο
που διέγραψε τήν άνάρτηση έπειτα άπό 15 λεπτά,
είχε προκαλέσει πανικό στήν άγορά Το άποτέλε
σμα ήταν νά του έτιβληθούν Τέσσερεις μήνες φυλακίσεως γιά διάδοση ψευδν πληροφοριν.
Κι έλεγα μέσα μου , κδέν βλέμμα στό άπειρο καί παμπορε , κάποιος τρα θά πε
ρακολουθούν μέ κατάνυξη και πρέπει όλοι νά βοηθήτόν παντογνστη και συνήθως άερολογούντα δημοσιοσουμε πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Κι ύστερα, βλέπουμε
ΤΜΗΜΑ ΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 170 670
emailik symdromesOestianews.gr
σερα δισεκατομμύρια πού
θά κοστίσουν στό κράτος γράφο νά μιλάει γιά νούμε
στροφές προκαταβολήρ , τά
Συνέχεια στήν σελ.4
ΑΕΣΤ,
ΕΣΤΙΑ Φ
27-8-2020 .
9771108 "701144