Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

27

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5516

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ∆ΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΟ

293: ΝΕΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ,
ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ, 33 ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ

«Χωρίς µέτρα
ασφάλειας
η εξέταση
ασθενών»

Κοντά στο
«κόκκινο»
n ∆ΥΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, ΕΞΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 35

∆ΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

«Μεγαλώνει
η Ελλάδα»
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 10-11

Υπό προθεσµία

η ∆ιοικήτρια του ΠΓΝΠ

ΣΤΗ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Παρεµβάσεις
ασφαλείας
ΣΕΛ. 3

Η Ι∆ΙΑ ΕΛΥΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟN ΝΟΜΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΩΓΟΥ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΣΕΛ. 5

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Από ανθρώπινο
χέρι οι σπίθες
ΣΕΛ. 35

Mε το
βλέµµα
στο 2023!
ΣΕΛ. 2

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ∆. ΦΡΑΝΤΖΗ

«Μείναµε
µόνοι, χωρίς
εσένα»
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 19-23

ΚΙ’ ΑΛΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ THN SL 2

Στον «αέρα» η πρεµιέρα