Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πως ετοιμάζεται για την
επιστροφή του στην S.L. 1
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 27
Αυγούστου 2020
Αρ. Φύλλου 6639
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Παρεμβάσεις ενόψει της
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
νέας σχολικής χρονιάς
Ο Δημος Ιωανντν έχοντας ως
Προτεραότητα την ασφάλεια των
μαθητν ενοψει της Εναρξης της νας
σχολικής χpονάς , αλλά και ολων
των δημοτν, συνεχπει τις nαpμβά
σεις στο οδικό δικτυο .
Ελπίδες για το
Ιωάννινα- Κακαβιά
ΣΕΛ. 7
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΒΟΥΛΗ
Επέταση στα 12 μλια γα
τα χωρικά ύδατα στο Ιόνο
Την ανακοίνωση της επέκταση στα
12 μλα για τα χωρικά οδατα στο
Ιονο tως και w Ταναρο με την
σημανση Μεγαλνουμε ην Ελλάδ. κανε το με σημέρι ης Τετάρτης,
κατά την ομιλία στη Βουλη στη συζ
τηση των δ0ο συμφωνων οροθέτn
σης 8αλάσσιων zωνων με Ιταλία και
Αγυπτο, ο Πρωθυnουργος Κυριάκος
Μητσοτάκης
ΣΕΛ. 3
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 150ΕΓΙΑ
ΧΟΔΙΚΑΕΙΔΗ
"Back to School"
με το Δήμο Ιωαννιτν
Το Followgreen Δημου Ιωαννπων
ενομει της νεας σχολικής χρονιά ,
ενισχ0ει και επιβραΒεύει την Προ
σπάθεια γονεων και μα8ητuν για
ανακοκλωση , Προσφέροντας δυνα τότητα συμμε τοχης σε
*κληρωση για μία δωροεπιταγη
aSiaς 150ε για αγορές σε γνωστη
αλυσίδα ηλεκτρικν/ηλεκτρονικων
Ενα μικρο φως για την Βαλτωμένη εδω και χρόνα επέκτα ση της Ιονιας Οδο0 μέχρι την Κακαβιά αχνοφαίνετα μέσω
του ταμείου ανάκαμψης.
Κι αυτό Πρoeκυψε μετά την τηλεδιάσκεψη για την Προετομασία προτάσεων πou nραγματοποn 8ηικε μεταS0 του Υποuργου Υποδομων και Μεταφορων Κ. Καραμανλη, του Υφυnουργού Ανάπτυ ης και Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκου , του
Γενικαυ Γραμματέα του υπουργείου Υποδομν Γιωργου Καραγννη και των περιφερειαρχν της χωρας.
ΣΕΛ. 3
ΕΕΚΝΗΣΕ ΔΕΙΛΑ-ΔΕΙΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΝΑ
ΑΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΔΟΙKO ΠΑΡΚΟ
Ο Δήμος Αρταίων
Γρίφος η αναήτηση
ροτητικής στέης
σε καρό πανδημίας
Πανεπιστημίου Ιωανίνων
Μετά την συνεδρίαση της Συγκλητω του Πανεπιστημίου Ιωανννων,
όπου anoφασίστηκε η συγκροτηση
Πενταμελους επτροπης για τη δημ ουργία του Πρότυπου Αγροδιατρο φικου Τεχνολογικού Πάρκου στην
Αρτα, το onoio αnοτελεί Πάγιο
αίτημα του Δημου Αρταίων κα της
ταπικής κοινωνίας , ο Δημαρχος
Αρταίων δηλωσε τα tShg
Δυστυχς η ευτυχως στην Αρτα
καλούμαστε να δνουμε μάχες για
Ξεκίνησε η αναzητηση στέγης στα
|Γιάννενα και , ηδη , γονείς και φοιτητές επιθεωρο0ν γκαρσονιέρες και
μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της
| nόλης και τις φοιτητικές γειτονιες.
|Οπως αναφέρουν naράγοντες της
|κτηματαγοράς , η ροσφορά είνaι
| μεγαλύτερη ano nέρυσι , καθς
|αρκετοί ιδιοκτήτες ακινητων εSαi| τας της nανδημίας επιστρέφουν
αno τη Βραχυχρόνια στην μακρο| χρονα μίσθωση.
Eνα αογκδες ζήτημα ζητά διιχείριση
ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΡΟΣ ΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟ ΜΜΔΗΣ
ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕ IME ΝΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝNE ΝΑ
τα αυτονοητα.
ΣΕΛ. 4