Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12580
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Από τον Ιανουάριο του 2021 ο νέος πτωχευτικός νόμος
Δεύτερη ευκαιρία σε χλιάδες νοικοκυριά
Επίδομα 534 ευρ: Νέες
πληρωμές την Παρασκευή
Που θα πάνε
τα 2,7 δισ
Το Υπουργείο Εργασίας ανταποκρινόμενο
στο ρόλο του , έχει διαθέσει μέχρι τρα 1,149
δισ. ευρ για αποζημισεις ειδικού σκοπού
που αντιστοιχούν σε 1.897.340 εργαζόμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες καθς και συνολικά 420,3 εκατ. ευρ προς τον e - ΕΦΚΑ για
την ασφαλιστική τους κάλυψην , δηλνει ο .
Βρούτσης.
του πακέτου SURE
ε τη απόφαση της Κομισιόν να εκταμιεύ .
"σει 2,7 δισ. Εvρ προs
την Ελλάδα μέσω του προγράμ .
ματος SURE, η χυβέρνηση εξα ΣΕΛ
σφαλίζει τους πόρους για την
επέκταση του μέτρου των ανα Ιδιοκτήτες:
συμβάσεων εργασίας ,
στολν
Sε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο νέος πτωχευτικός νο-μος. Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο θα ξεκινήσει να
του μηχανισμού Συνκαι των υπόλοιπων μέτρων στή
Μείωση φορολογικν
οφειλν για μειωμένο ενοίκιο
ισχύει από τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπει για πρτη φοριξης που έχουν ληφθεί γα τους
ρά τη δεύτερη ευκαιρία μετά την πτχευση και για τα φυσικά
εργαζόμενους , τουλάχιστον έως
ΟΥφυπουργός Οικονομικν κ . Απόστολος Βεσυρόπου .
λος υπέγραψε την απόφαση, με την οποία θεσπίζεται έ πτωση για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων , οι οποίοι δεν εισπράττουν το 40% του
μισθματος στα πλαίσια των μέτρων για την ανημετπση Των συνεπειν της πανδημίας .
οι διοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα έκπτωσης 20%
επί του εισπραχθέντος μισθματος .
οι οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν κατά σε
α) Τον φόρο εσοδήματος , εισφορά αλληλεγγύης , τέλος
επτηδεύματος , φόρο πολυτελούς διαβίωσης
β) Τον ΕΝΦΙΑ
y) Τον ΦΠΑ και δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο , τέλος, eσφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΟΔ
πρόσωπα , δηλαδή τα νοικοκυριά, εν θα περιλαμβάνει διατάξεις και για την πρτη κατοικία, η προστασία της οποίας
έχει πάψει να ισχύει και από τις 31 Αυγούστου και σήμερα καλύπτεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος αΓέφυρα . Το
νέο πλαίσιο το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί και να μπει
το πέρας του φθνοπρου.
Τα μέτρα αντά περιλαμβάνουν
την αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους έως 534 εvρ ανά μήνα και
την κάλυψη ασφαλιστικν εισφο
ρν για τους εργαζόμενους των
οποίων ου συμβάσεις εργασίας
σε διαβούλευση θα δίνει στους κόκκινους δανειολή πτες δύο
εναλλακτικές ευκαιρίες . Η πρτη θα αφορά συνολική ρύθμι.
τίθενται σε προσωρινή αναστολή , την κάλνψη των ασφαλιστι .
χν εισφορν των εποχικά εργαση των οφειλν τους εν η δεύτερη την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακν τους στοιχείων και μια δεύτερη ευκαι ξόμενων και την υλοποίηση του
ρία μετά από ένα χρονικό διάστημα για επανένταξη στην οι προγράμματος Συν-Εργασίαν .
κονομική ζωή.
OΗΕ: Ανω των 900 δισ. δολ. οι
απλειες για τον διεθνή τουρισμό
Γερμανία: Η οικονομία
συρρικνθηκε 9.79% Το β3μηνο
ΠΟΞ: Απλειεις 15 δισ. το 2020
νάκαμψη στα επόμενα τέσσερα χρόνια "βλέΤησνρρνωση του παγκόσμιον τουρισμού επισημα
ο ΟHΕ. Στη διάρκεια των πρτων πέντε μη νν , η άφοξη ξένων τουρστν ες μειθηκε περισσότε
ρο από το μισό και περίπου 320 δισεκ . δολάρια , σε του Qιστικά έoοδα χάθηκαν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η απο .
Τγερμανική οικονομία συρρχνύθηκε σε ποσοστό
1ρεκόρ 9,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο καθς η ιδι .
οτιχή κατανάλωση, οι επενδύσεις και ι εξαγωγές κατέρρευσαν κατά την κορύφοση της πανδημίας της
Covid-19,Eίναι η μεγαλύτερη πτση από το 2009 για
το ΑΕ1 της Γερμανίας .Σε σύγκριση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, βυθίστηκε κατά 113%.
πευν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον.
το 2021 οι επαγγελματίες του τουρισμού θα παλέψουν
για την επιβίωση των επιχειρήσεν τους . Ο κ. Τάσιος
έχανε λόγο για απόλειες 15 δισ. ευρ , με βάση τα 18
δισ. έσοδα που καταγράφηκαν το 2019 .
απειλούνται 120 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας .