Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είνοι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Βλάβη προκάλεσε
έκτακτη διακοπή νερού
στη Σπάρτη> σελ. 7
clατρική απόβαση 2020ν
στην Αρεόπολη
Χάθηκε το όνειρο
της Α' Εθνικής
>oελ8| για τις Καρυάτιδες > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2020|Ετος 25-Ι Αριθμός 59401 Τιμή φύλλου 0,50ς
Τηλ 2731081 253 Fax: 2731081250e-mailinfo Diakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Μέχρι τέλη του μήνα η έκθεση για τις καταστροφές
Η Μάνη μετράει
Βγήκαν
τα αποτελέσματα
για τα Σχέδια
Βελτίωσης
στη Λακωνία
τις πληγές της
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοnoνήσου οι νέοι nίνακες
διοικητικού ελέγχου των αι τήσεων ενίσχυσης στο υnoμέτρο 4.1 (Στήριξη για
επενδύσεις σε γεωργικές ε μεταλλεύσει Σχέδια Βελτίωσης Οι ενδιοφερομενο
αγρότες , νομικά Πρόσωηα και
Οδορυφόρος έδειξε περίπου 19000 στρέμματα καμένης έκτασης
Το αργότερο μέχρι την ερχό - στε στη συνέχεια να διενεργη- και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, θαρισμό χειμάρρων και την
μενη Δευτέρα 31/8 θα είναι θεί η διαδικοσία καταβολής των μετά την αυτοψία nou nρonyή - αποτροnn ηλημμυρν , αντί
έτοιμη η έκθεση των υnηρe - αnoζημισεων.
σιν της Περιφέρειας ΠελοΠονήσου για τις καταστροφές λαβε ο nεριφερειάρχης Πελο- Εσωτερικν Τάκη θεοδωρι - και στην Πυρόηληκτη Περιοχή
nou επέφερε η Πρόσφατη Πυρ - nοννήσου Παναγιτης Νίκας , κάκο , Βουλευτές, αυτοδιοικητι - της Κορινθίος , και η έκθεση θα
καγιά στον Δήμο Ανατολικής στην ευρεία σύσκεψη η onoia κούς και επυχειρησιακούς αnoσταλεί σε κάθε αρμόδιο
Μάνης σε έργα υnοδομής στο διεξήχθη το μεσημέρι της Δευ- nαράγοντες.
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο , τέρα 24/8 στο Γύθειο, υπό τν.
καθς και σε δασικό επίπεδο, υnouργό Αγροτικής Ανάπτυξης τούμενες πιστσεις για τον κασυλλογικά σχήματα της Περιφέρειας nου έχουν καταθέσει
aίτηση ενίσχυσης , μηορούν
να αναζητήσουν τους σχετι
κούς nίνακες στο ppel.gov.gr.
Ανάμεσα στις αττήσεις στις
onoίες δόθηκε κnρόσινο
φως συγκαταλέγονται και
Προτάσεις για Σχέδια Βελτίω σης σε περιοχές της Λακωθηκε στην nυρόπληκτη ne Την πιο Πάνω δέσμευση ανe - ριοχή, μαζί με τον υπουργό nou έγινε onό τις υπηρεσίες μας
στοιχα με την ανάλογη εργασία
φορέα της nολιτείας, σημεί θα έχουμε εκτιμήσει τις αno - ωσε ο Περιφερειάρχης
συνέκεια οελ. :
κ0δικός χάρτης για την Πελλάνα
από τη Μενδνη
Συγκεντρωτικό , όσον αφορά
τα φυσικά και τα νομικά Πρόσωηα κρίθηκαν : Α) για
1.092 δικαιού τη
δρόση 4.1.1: )'
χοι με ύψος δημόσιας στήριEnc 43.460.161,68
Ελπίδα για την αξιοποίηση του ιστορικού χρου
ευρ .
226 επιλαχόντες i 83
Με μία επικαιροηοιημένη και
στοχευμένη θέση για την Προοπτική του αρχαιολογικού
χρου τής Πελλάνας , noυ Πaραμένει ανοξιοηοίητος και δυ σπρόσιτος εδ και αρκετά
χρόνια, απάντησε η υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδνη σε
κοινοβουλευτική ερτηση του
Λάκωνο Βουλευτή θανάση Δα βάκη. Σημεινεται ότι στη συγ κεκριμένη nεριοχή Βρίσκοντοι
ορισμένα από τα σπουδαιότερα
ευρήμοτα πολιτιστικής κληρονομιάς του 21ου αινα στην
αρχαία Πόλη της Λακεδαίμονος.
nou έφερε στο φως η αρχαι ολογική σκαπάνη του Καθηγητή
θεόδωρου Σπυρόnουλου
συνέχεια οελ 8
ριπτόμενοι, B) για τη δράση
Δ13) 146ικοιούχοι με ι
δημόσιας στήριξης 131.390,02
ευρ, 11 14 απoρρuτόμενοι.
Πληροφορίες σχετικά με το
Πρόγραμμα δίνονται στην Δ
ΟικονοιΑγροτικής (
μίας της Περιφέρειας
Πελοηοννήσου (M. Μομαλούκου, τηλ. 2710 225342 )
εύθυνση
Β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Απολογία Προγόνων
του Γιργου Ανωγειάτη
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα