Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5515

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΚΑΙ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΜΗ

Στο «απόσπασµα»
η ∆ιοικήτρια
n ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΕΛ. 4

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΕΙ
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

168: Κάτω από
το ψυχολογικό
όριο των 200
n ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ «ΟΧΙ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΕΟΥ LOCKDOWN

ΣΕΛ. 5

Η ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 48 ΩΡΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΚΑΤΑΛΗΨΗ» ΣΤΗΝ ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Αυξήθηκαν
οι περιπολίες

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΣΕΛ. 11

Ξαναχτύπησαν
οι εµπρηστές
ΜΑΧΗ ΤΗΣ Π.Υ.
ΣΕ ∆ΥΟ ΜΕΤΩΠΑ,
ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ,
«ΠΑΛΕΨΕ» ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΣΕ
∆ΥΣΒΑΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ TΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΚΕΑΝΑ ΜΕ ΜΠΟΥΡΑ

«Περιµένουµε
τους φοιτητές»
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 3

ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 62ΧΡΟΝΟ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΣΤΟΙ
ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ

Συµπλοκές
κρατουµένων
ΣΕΛ. 6

ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

Χιλιάδες παιδιά
εκτός δοµών

«Έσβησε»
ξαφνικά το
χαµόγελό του

n ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ ε.α. ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ., Σ. ΓΩΓΟ
n ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ: «ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 40 ΤΟΥ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΖΑΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

∆ιαθέσιµες
οι πιστώσεις

ΣΕΛ. 19-23

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

ΣΕΛ. 6

Στον «πάγο»
τα Προσφυγικά