Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Και το Αγαίο και ο ταρομάς και
ο Αγαμέμνων καα ο κιμάς, όλα τουρκικά .
Γράφει ο Δημήτρης Ναπσιός,
δάσκαλος-Knκiς . Μέλος HA
Μύθος εστί Λόγος
ψευδής εικονίζων την
η αοχαία σοφία , οι μύ.
eο, οι napαβολές εξnγούν αριστοτεχνικά και
ερμηνεύουν με σαφή| νεια δυσπερίγραπτα γεγονότα .
Παραπέμπω σε έναν μύθο του Ασπου , ο onolo
|ξεικονίζει την ελληνοτουρκική διένεξη. Τtnoc λu.
κος και αpν, Μάλιστα η υndeeon του μύθου Παμβά.
νει χρ os noτάμι , σs ύδατα .
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ_H.
ΘΡΑΚΗΣ
Σελίhα 6
Οι Ένοπλες Δυνάμεις
Απετράπnn παράνομη είσοδος
σε 61.508 άτομα τους τελευταίους μήνες
"θωράκισαν" τον Έβρο:
Από την 28η Φεβρουαρίου έως και την 3η Αυγού στου τέχοντος έτους
απετράπη η παράνομη είσοδος στην περιοχή του Έβρου συνολικά 61 .508
ατόμων , συνολικά , όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας , Νικό.
λαος Παναγιωτόπουλος, απαντντας σε ερτη ση που κατέθεσε στη Βουλή
ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντνιος Μ υλωνάκης με θέμα "Και η ει.
σβολή στον Έβρο ακόμα συνεχίζεται'..
Αντί Ανατολικής Μεσογείου. Σε εξ λιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες
Νεκρά θάλασσα
για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας
στο Νομό Καβάλας
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
τ o oπς oα καπο ΑΝΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Των Χρήσπου κnnoupού
και Πασχάλη Χριστοδούλου ")
0oο τρα για τον Ερντογάν , ναι
μεν δεν είνα αnoμονωμένος ούτε εναι
ημεδυποί , όμως το ότι είνα για δέσυψο ,
Είναι νομίζω αντιληnτό
| σπό όnους ,ότι η ανεργία είναι κάτι noυ δεν Βέna κανείς
να ζήσει. Anouοννει και nε.
ριθωριonoιεί τον άνθρωηo .
κά δεν Βa ανακόηunτε τόσα κουφά nou
εκοτομίζει καθημερνά και nou ο noλιασμένος κόσμος μηορούσε εinona το υ .
Ομάδες,
Κονωνικής |
Άράσης
anό τη κhedn poς τους φοσίστες
ΕΥΧΑΡΙΣΤHΡΙΟ
αγαθν και υrmpeσιν . Με νει την αυτοnεnoionon και
την αυτ0Ε κτίμησή του καιτε.
Αικά τον συνολίβει και τον
οδηγεί στην κατάολιψη non Rές φορές,
Προς το ΣύAλογο Εθελοντν Αμοδοτν Ξάνθης 'Η Αγάπr
θα ήθελa να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειάς μου το Σύλoγo
Εθελοντν Αιμοδοτν Ξάνθης Η Αγάnη , τον ηρόεδρο του συλλόγου κ.
Παπακρόνη Ιωάννη και nρoσωnκά την κυρία Ελευ θεριάδου Κυριακή , για
την noλuτιμη βοήθειά τους και την υnοστήριξη nou μας napeίxαν σε μια
δύσκολη στιμή της οικογένειάς μας, Σας είμαστε nραγματικά ευγνμο.
νες για την άμεση ανταπό κρισή σας στη χορtynση aίματος για το σοβαρό!
χειρουργείο στο onoio υπεβληθη ο nατέρας μου , Μiλτιάδης Ρεβυθιάδης
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Σελίδα 2
Με εκτίμηση, Ευαγγελία Ρεβυθιάδου
ΤΟ ΚΑΤΙΑΑΑΟ
Επιλέγουμε σχολείο
Καριόκας Εγκμιον
Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
Γιατί η naιδεία των naιδιν μας μαζ με την uγεία tους είναι το nav .
Το ΑΞΙΟΝ είναι διαρκς έτοιμο να σας υποδεχθεί.
Τα στελέχη του θα σας ενημερσουν, θα σος ξενα γή σουν
με οοφάλε και eα anavτήoουν σε κάθε οας ερτηoη .
Εnισκεφθείτε το onoιαδήποτε μέρα 09:00-14:00.
οι εγγραφές συνεκιζονται
T-2541081130/81520/ Ε-Intoeaxίon.eduυ.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα