Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.828 . Τμή 0,60 .Τρίτη 25 Αυγούστου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ.αβέλλα 11-ΙΩΑΝNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fax 26510 30.350 htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]
Ανοίγουν 7 Σεπεμβρίου με ενδεχόμενη παράταση μίας εβδομάδας
Ο Μαθητές και εκταιδευτικοί θα είναι παρόντες αλλά ευποχεωτική
χρήση μόσχος, τόνσε χθες η Υπ. Παδείας Νίη Κεραμέως . Σερά
μέτρων για την πρόληψη διάδοσης του κορωνοίού
Τι θα ισχύσει στις δομές Επαγ. Εκπαίδευσης (ΕΚ, ΕΠΑΛ κα) ..
Προκαλείανησυκία η διασπορά του κορωνοίού
Χαλαρότητα και Αλβανία θέτουν
σε ικόκκινου συναγερμό την Ηπειρο
Ανακοινθηκαν άλλα δύο κρούσματα χθες σε Γάννενα-Πρέβεζα (170 σε όλη
Την Ελλάδα) Εκτεταμένοι έλεγχοι και σε αστυνομικούς της ΑΔ Ιωανήνων
. ΜΕ φυσική παρουσία όλων
των μαθητν και εκπαιδευτικν
θα γίνει η έναρξη Της φετινής σχολικής χρονιάς, η σποία έχαι καθο ριστεί για ης 7
χεται όμως να πάρει παράταση
μας εβδομάδας,
Αυτό Τόνισε χθες η Υπουpγός
Παιδείας Νίκη Κεραμίως καλντας
τους γονείς να επιστρέψουν από τις
. Μικρή ύφεση παpουσίασαν
χθες τα κρούσματα κορωνοού στν
Ελάδα σε σχέση με Τις προηγούμε ,
νες ημέρες πέφrοντας κάτω από
το όρω Των 200 στα σποία είχε .
στοβεροποηθεί Συγκεκρμένα ανα κονθηκαν 170 (ην Κυριακή είχσν
ΕΛΛΗΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Εξάλλου , στις 15 Σεπτεμβρίου Με παρόντες
ξεκινούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκα
piας και στις 5 Οκτυβpίου τ EK Ο
σο για τα Πανετιστήμια, περιορισμαί.
στον αpθμό των φοτητν Βα ισχυ
σουν στις διαλέξ , με τη χρήση μάσκος να tίνα κι εδ υποχρεωτική .
δύο αναφέροντα στην Ηπειρο ένα
και ένα στο Nοδιακοπές τους έως το τέλoς Αυγού
στου . Παράλληλα , παρουσίασε αναλυπικά όλα τα μέτρα πρόληψης της
διάδοσης του κορωνοού στα σχολεία με πρτο και καλύτερο την υποXΡεωτκή χρήση μόσκης σε όλους
τους εσωτερκούς χρους, αλλά και
: σχύσουν γα ης σπουσίες
και την τηλεκπαίδευση ,
μό Πρέβεζος Οστόσο ο1
σμός και η ανησυχία εξακολουθεί να
βρίσκοντα στο αoνo καυς η
Το θετικό κρούσμα σε αξιωματικό της Αστυνομ κής Διεύθυνοης Ιωανήνων επιβεβαινει την προειδοτοίηση των επιστημόνων όπι κανένας δεν είναι
άτρωτος από τον κορωνοίό
μέγεθος του προβλήματος (ξ ού κι
η επαναφορά του Σωr. Τστόδρα στην
ενημέρωση ου κόσμου ) , εν και ο
Ίσως δοθεί παράταση
δείας
που νοσηλεύοντα στις ΜΕΘ (31) δεν
να ίνα δετης που παρονοΕπιστρέφει το δίδυμο
λουθείτα στενά από τους επιστήμονες . Ο χθεσινός αpιθμός
σφέρετα για ασφαλή συμπερόσματα
καθς είναι ποu πιθaνό να οφείλε τα στην αργία της Κυρκκής , κατά
Πθανς να διθ
Συγκέντρωση σήμερα στην Περιφ.Εκπαίδευση
αΠοδαρικόν στις κινητοποιήσεις
κάνουν στα Γιάννενα οι δάσκαλοι
Τσιόδρα- Χαρδαλιά
Αναγκαία μέτρα για τις λαϊκές αγορές
Αποστάσεις στους πάγκους και
υποχρεωτική χρήση μάσκας!
δεν προ. Η ελξη της πανδημίας
Του κορωνοίού υποχρενει την |
Κυβέρνηση να επαναφέρα γα
| ην ενημέρωση Των πολιτν
Τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
Χθες κατά τη διάρκεια της ενη .
| μέρωσης των πολπικν συνα κτν ο Κυβερνητικός εκπρό .
| σωπος Στέλιος Πέτσας ανακοί .
νωσε πως κάθε Τρίτη και Παρ .
| σκευή στις 6 Το a - -11ησελ.
ν Στηρίζει η τοτική ΑΛΕΛΥ. Ποια είναι τα αιτματά τους
ν ΗΔημοτ.Αρχή Ιωαννίνων ζητάει την αυστηρή τήρησή του
. Εν το υπουργείο Παιδείας ετοι
pάζεται πυρετωδς
για την επαναλ
τουργία όλων τν
βαθμίδων Εκπαί .
δευσης εν μέσω δύ σκολων συνθηκν
λόγω της σύξησης
των κρουσμάτων
του κορωνοiού , ου
εκπαιδευτικοί δια .
τραννουν τα ατήματά τους ενόΨει έναρξης Του νέου σχολικού .
τους , διοργαννο - 11η σελ
. Απολύτως αναγκαία είναι η
τήρηση πων μέτρων προστασίας γορές στι μεγες πόλεις αά τη
από τον κορωνοϊό για όλους χρα όπου έχουν δαπιστωθεί κατά
: Τους πολίτες οι οποίοι επισκέ ,
ππονται μέσα στην ημέρα χρους συνάθροισης όπου οι πιθα
νότητες μετάδοσής του είναι α.
δnμένες .
Τπoος χρος συνωστισμού E
ναι αναμφισβήτητα κα οι λαϊκές aΚαλύτερα πάειη Ηπειρος σε σκέση με άλλες περιοχές
Η κπαρτίδαν του τουρισμού
σζεται χάρη στους Έλληνες
ΣΤο μοναστήρι του Καλικόντασι ..
Τιμήθηκε η μνήμη
του Πατρο-Κοσμά
ν Λαμπρές εκόηλσεις και στην Κόντσα.
. Ζημιές γω της πανδη
μίας μετρούν τα
παράλια της Η
πείρου , όπως ε θύνουν οι ειδικοί με ό,π- 11η σελ.: άλλου οι περισγνόηση των συστάσεων που απευ. Με εσπερινό,
όρθρο , θεία λτοup γία και λιτανεία τημήθηκε το διήμερο Κυριακή 23 και Δευτέρα
24 Αυγούστου η μνήμη του πατρο - Κοσμά
στο ομνυμο Μοναστήρι του Κολικόντασι όπου βρίσκεται ο
τάφος του και το οποίο έχει .
Τρίληγη 10 καθαμστμν
στο Δήμο Ιωανπν
Σελ. 12
σότεροι
στικοί προωμ
σμού της χρας
μας, όμως αυτή
είναι ελεγχόμενη
σε σχέση με π
pιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δω.
δεκάνησα ή η Κρήτη , καθς η περιοχή μας κινείται τη θερνή πε
pίοδο καά βάση με εσυτερικό σφάλειας σε όσους παραθεριστές
Τουρισμό κα ουτό ισχύει και φέτος.
& διαβούλευη ο νέος
πωχευτικός κύδικας
Εξάλλου , Πρίβεa κα θεστρωΤία διαθέτουν αφενός απέραντες ποραλίες που προσφέρουν doθημα a Σελ 12
+ 2η στελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις.
ΑΠΟΨμΕΙΣ
Τηλεοπτικά ατοπήματα .
Σοχθεσινό φιλικό προπονιmκούχαρακτήραστου Ρέντη
Φιλική ήττα (1-0 ) για τον ΠΑΣ
από τον Ολυμπιακό
Ντροπή για τους Γιαννιτες
το κατάντημα της πόλης! .
> Του ΠΑΝΑΓΙΩΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
> Του ΠΑΥΛΟΥ ΑΘ . ΠΑΛΟΥΚΑ
επί, Σχολικού Συμβουλου Δ.Ε
Ο Δεν αντέχουμε πλέον στον πειρασμό να μην
επισημάνουμε τα επί στιράν ετν παρατηρού μενα ατοπήματα δημοσιογράφων, παρουσιαστν
πριν και εκφωνητν Τpιν σε ΜΜΕ, ή , επί το
ορθότερο Μέσα Κοινωνικής Ενημέρωσης, γιατί ο
άνθρωποι δεν είναι μάζα αλλά πρόσωπα που αποτελούν Την αν eρτνη κονωνία .
Aς τα εξετάσουμε ένα ένα τα ατοπήματα (γλωσσικά, συμπερ .
φορά κ.α. ) ης αστοχίες και τα άλλα συμπαρομαρτούντα, κατά την
τηλεοπτική εμφάνισή τους, είτε σε τηλεοπτικά κανάλια
. Την ήττα με 1-0
γνρισε χτες ο ΠΑΣ
Γιάννινα από τον
πρωταθλητή
μπιακό στο προπονηΤικού χαρακτήρα φιλκό παιχνίδι που έγινε
στις εγκαταστάσεις
του Ρέντη.
Το μο 11η ελ.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχω επισκεφτεί πολ.
λές πόλεις της Ελλάδας και προσπαθούσα πάντα να τις συγκρίνω
όλες με την αγαπημένη μας πόλη, τα Γιάννενα . Δεν θα προβω βε.
βαίως σε αναλυικές συγκρίσεις επί παντός θέματος, αλλά σε μα
απλή σύγκριση που
πόλης που ενω είνι προνομιούγος σ
pιβάλλον και από μακριά και αφ , υψηλού φαντάζει υπέροχη , εκ του
σύνεγγυς η εκόνα της είναι απογοητευτική και την κατατάσσει τελευταία σε σύγκριση με οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, σε 3η σε.
Ολυτην καθημερινή όψη της Τ
t, αφορά το φυσικό μας|
-4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα