Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ 1-0 ΑΠΟ ΤΟΥ ΟATΜΠ ΙΑΚΟ ΣΤΟΥ ΡΕΥΕΑ
Ηττήθηκε αλλά άρεσε ο ΠΑΣ
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 26
Αυγούστου 2020
Αρ. Φύλλου 6638
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΣΥΑΛΟΤΟΣ ΡΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
Δεν συμμετέχει στην
Επιτροπή Διαβούλευσης
ΨΗΛΑ ΠΡEBEΖA-ΑΡΤΑ ΠΙΟ ΠΙΟΓΑΝΝΕΝΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Βουλευσης" των δηtpοnές " διαΠροκάλυμμα για την επικόρωση
ελημμένων αnoφάσεων και ότι
Προσπα8ουν να Προοδωσουν επφαση δημοκρατίας και διαλόγου .
εκφρατε ο Σύλλογος Εργαzομένων
οΤΑ Ν.
Κτηματολόγιο
δρουν ως
L Ιωννiνων με ειστολη του
στον Πρόεδρο της αντίστοιχης ετροπής του Δημου ωανντν, εξηγντας nαραλληλα oτι δεν θα συμμετέχει σε αυτη
δύο τιχυτήτων στην Ήπειρο
ΣΕΛ. &
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΡΟΥ
Πιστσεις 191.000 ευρ
για μόσκες
Με Αnoφαση της Υηρεσιακnς Γραμ
ματεως του Υπουργεloυ Εσωτερκν
κατανεμηδηκε
6.195000ρ0 ευρω aπo το Πρόγραμ μα φλοδημος 1r σην Κεντρκη
Ενωση Δημων Ελλάδας (ΚΕΛΕ) . για
την Πραμηβεια μασκν των μα8ητν
και του εκnαδευτικού προσυικού .
ούνται 191000 ευρ.
ΣΕΛ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
Μαγιορκίνης Η πανδημία
σγοβράζει
Η nανoημία εζακολουθεί να σγο
Βράzει, είναι το μηνυμα noυ έστειλε
κατά τη διαρκεα της ενημέρωσης
για τον κοροναϊο ο εnkoυρος
γίας της Ιατρικης Σχολης του ΕΚΠΑ,
ΣΕΛ. 5
Σε δοσκολη φάση εισερχεται πλέσν η υπoBεσn της ολοκλhρωσης του ενικού κτη ματολογ Ιου. Στην κτματογραφη ση της χωρας Παρατηρούνται δυο ταχύτητες με ορισμένες Περιοχές να Παρουσιάzουν διατέρως υψηλη συμμε το κη
και αλλες αδικαιολογητως χαμηλΑ
ΣΕΛ. 3
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ
ΣΕΕΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ ΑΜΥΡΑ
Σύντομα το πλεοπικό
σήμα στις γιανιότικες
<λευκές περιοχές
Εκπαιδευτικοί με αιτήματα
για το άνοιγμα των σχολείων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΤΙΑΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΕΕ /TΗ;
|Συνεδριάστε για τα σοβαρ
|θέματα της ΗπείρουΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΕΝΑ
ΣΕΛ. 7.
| Eπιστολη προoς τον Πρόεδρο της Δια| κούσας Επιτpornς του Τμηματος Ηπεl| ρου του TΕ, Γaννη Λυκοτραφίτη, με
| την onoία του znτά να φφει Πρoς
συzητηoη σε επoμενες συνεδρά σεις
| του Eπμελητήριου μια σειρά θεμάτων
| Που αpopούν την Ηπειρο . έστειλε
Βουλευτής Ιωανννων της Ν.Δ, Στα ρoς Καλογιαννης
Aφορμη γ αυτη ου τν επιστολη στοaηκε η ντίστουκη nou tλαBe αno το
Αμεσα ανταnopenκε το υnουργείο
Ψηφισκής Διακυθερνησης στπν κοnapeμβαση του Βουλευν ανν iνων της ΝΑ Γωργου Αμυρά
κα αnaντησε (23068/20.08.2020)
Ερτηση
(779730062020) προς τον αρμόδο
υπουργο Κυριακο Περρακάκη, με την
onoia Σητρόσε την ολοκληρωση του
εργου γα προσβαση στην ενημέρωση και τnν Ψυχαγωγία των 165 οικσμν του νομού Ιωανννων Πoυ
ανηκουν στις λεγομενες λευκές
Περιοχές. και δεν tχουν τηλεσατικη
Προσβαση στους σταθμούς εbνικης
|Μελετης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων του ργου Εγκατάστα ση και λει| τουργία τεσοάρων (4 ) Aολικν Παρκων , συνολικής ισχύος 88.45 MW.
| στο ορoς κpος .
ΣΕΛ. 10