Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
Καθημερινή Εpημερίδα τηs Hπεipou-ιδρυms Eυθ . Τzάλλas-Εοs 940-Αρ. Φυλλου 24875-εipτn 26 Αιρύστου 2020-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πς τρόμαξε
τον Ολυμπιακό
cdομικάν Προβλήματα
αναζητούν λύσεις
(Χίλιες και μια νύχτες
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 7
Στα 168 ανήλθαν τα νέα κρούσματα στη χρα , εν ένα καταγράφηκε
στον νομό Ιωαννίνων, σύμφωναμε την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
ΣΤ. ΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
Κριτική με το γάντι
στο ΤΕΕTΗ
ΤΡΟΜΑΖΕΙ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Να βα θάoη για μια σειρά έργυν
υποδομής και ανόπτυξης της Ηnd
ρου καλεί ευγενικό και ομηρό το
τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ ο βουλευ τής Ιωανννων και nρnν υnoupγός
Σταύρος Καλογιάννης , με αφαρμή
τη θέση της διοικούσος επτροηής
για την εγκατόσταση των αιολικν
nάpκων στο έρος Λάκμος
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ιβήνουνο σύντομα
οι λευκές περιοχές
Σύμφωνα με andντnση του unouρ .
γείου στον βουλευτή r Αμυρά,.
έχουν δρομολογηθεί οι αnαρotητες
ενέργειες προκειμένου να εππευχθεί οε ούντομο χρονκό διόστημα
ηκαθολική τηλεοητική κάλυμη στο
ούναλο της ελληνικής επκράτειος
Μετά την υπουργό Παιδείας
Πou συνέστησε στους
τις διακοπές μια εβδομάδα
τουλάχιστον Πριν την
έναρξη τωνοκολείων, και
οεπίκουρος καθηγητής
Υγεινής και Επιδημιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ Γκκας Μαγορκίνης
κάλεσε τους Πολίτες , Παυ
επιστρέφουν από διακοπές σε
έναν εθελοντικό περιορισμό
yα ορισμένες ημέρες
Πρόσθεσε δε Πως θα είχαμε
δραματική διασπορά σε όλη
τη χρα , εάν δεν είχαν ληφθί
τα απαρατηα μέτρα.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΤΑ
Δεν συμμετέχει
στην Επτροπή
Διαβούλευσης
ΣΕΛΙΔΑ 4
Έρευνα
ΑΛ. ΜΟΥΣΗΣ
θέμα χρόνου
Οι nαλιότερες φωτογραφίες του ρο ληγιού στα Πάννενα κρύβουν πολλές εκηλήξεις
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αθλητισμός,
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΣΤΕ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗ ΤΕΣ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ 17 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
ΑΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σημαντικές
μεταγραφικές
Κινήσεις
Η στατιστική εναντίον
της πραγματικότητας
Διαφορετικόν το
Πρτο κουδούνι
ΣΕΛΙΔΑ 11
Το nupo, της εκπαδευικής κοινύτητας αγκεντρνει n uoupγύς Πaιδείας Νίκn Κεραμέ ως μετά τις ανοκο νσεις μα τη λειτουργία των σκολείων τη νέα χρανιό και με επίκεντpo
τον αρίθμά ττων μαθητν ους τάξεις Παράσταση διαμορτυρίας στην Περιφερειακή Δεύθυνan Eκnaίδευσης onό τους εκπροοπους των δασκάλων και κοθηγητν, με τη στήριξη της
ΑΔΕΔΥ και τηςΕνωσης Γονέων
Χαροκηρίζοντος εύλογα τα ερωτήματα, τις αησuίες κα το ενδαφέρον εκηαδευ κν και γονέων ο Περιφepeoκός ΔευθυΥrής Εκπαίδευσης Κ. Καπουράκης μαά τ ουνάντησήτου με
τους εκπαιδευτικούς υnoγρόμμισε σε δηλσεις του Πως τα στε λέη της εnοδευσης ουνεκίζουν να εργόζονται με στόχο την κο Μτερη δυνατή προετοιμοσία για την νέα χρονιά
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WνC
Νέα Πασαδόρος
n Αφρ. Σαρλή
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ οι ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
Συνεχίζονται τα Πρόστιμα και στην Ηπειρο για τη μη χρήση μάσκας