Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΏΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12578
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
TΤE: Πλεόνασμα 28 εκατ.() στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο
Τουρισμός
3.3,5 δισ. οι εισπράξεις το 2020
ΤΕΠΙΧ IΙ: Πράσινο φως
Μητσοτάκης: Το
εμβόλιο θα διατεθεί
δωρεάν σε όλους
για νέες εκταμιεύσεις
| SETE
Τη μεταφορά επιπλέον 603 εκατ. στο χρηματοδοτικό εργαλείο , ΤΕπΙx ! , εvίκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στε να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση
που εκδηλθηκε από Τις επιχειρήσεις για τη λήψη δανείων
κεφαλαίων κίνησης με επιδότηση του 100% του επτοκίου
για τα δύο πρτα χρόνια .
Ειδικότερα τροποποιίται η δρυτική πρόξη του 2016 κατά
ην οποία η επροίκαν Του ΤΕΠΙX1 από 400 εκατ, αυξάνεται
στο 1,003 διο. Στο πλαίσιο του ΤΕΠχ 1 έχει εγκριθεί η δα νειοδότηση 12.900 επιχειρήστων και το ατούμενο συνολκό ποσό , ανέρχεται στα 2,6 δις Οι αιτήσεις ξεπέρασαν Τις
100.000 και το ατούμενο ποσό τα 10 δισ.
Γπολιτεία θα μεριμνή
σει για τη δωρεάν χορή .
- γηση του εμβολίου κα .
τά του κορονοίού σε όλους τους
Έλληνες πολίτες , όταν θα εί
ναι διαθέσιμο , εν παράλληλα
θα φροντίσει ια την παροχή δω
ρεάν μασκν σε όλους τους μαθητές χαι τους εχπαιδευτικούς ,
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάχης κατά τη
ΓΕΝΙΚ
ISETE
Μέχρι τέλους 2020
οι αναστολές πληρωμν
Μόλις 3-3,5 δισ. θα είναι οι φετινές εισπράξεις για τον τουρισμό, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις του προέδρου του
ΣΕΤΕ κ. Γ. Ρέτσου(φωτό ) καθς η σεζόν εξελίσσεται με τον χειρότερο τρόπο,
αντί των αρχικν εκτιμήσεων για 5 δισ. και διαπιστνει ότι επί.
κίνδυνο των απολύσεων.
Οκ. Σκυλακάκης προανήγγειλε μέτρα για ην στήρη των
άνεργων , τόσο σε ότ αpορά την εύρεση εργασίας την κα τάρτιση τους όσο και την παράταση στις προθεσμίες για
την εξόφληση οφειλν τους,
Σε δηλσεις του στον ΑΝT1 Τόνισε ότι η ύφεση, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, θα διαμορφωθεί στο υψη .
λότερο επίπιδο Των τελευταίων 50 ετν , με την υλληνική
κυβέρνηση να συνεχίζανα στηρίζαι μέτρα όπως η Επιστρ .
πέα Προκαταβολή .
0αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν αναφέρθηκε και
στηνέα ρύθμιση οφελν που επιξεργόζεται το οικονομικό
επιτελείο , σημενοντας πως οι ισχύουσες ρυθμίσεις και οι
ανοστολές πληρωμν θα διατηρηθούν έως το τέλος 2020.
Σχεδόν μηδενικές ήταν οι εισπράξεις
σμό τον Ιούνιο, σε μία αναμενόμενη εξέλιξη καθς υπήρχε απαγόρευση των διεθνν πτήσεων προς και από την Ελλάδα, βάσει
των προσωρινν στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τρά πεζατης Ελλάδος.
Τα έσοδα για τον Ιούνιο διαμορφθηκαν στα 64 εκατ. , έναντι
2.558 δισ. τον Ιούνιο 1029, εν για το α' εξάμηνο το πλεόνασμα
χθεσινή τακτική σύσκενη για
τον κορονο .
Στο πλαίσιο αντό και με το
βλέμμα στραμμένο στην 7η Σε
πτεμβρίου , ημέρα κατά την
οποία αναμένεται να ανοίξουν τα
σχολεία, ανακοινθηκε ότι θα δοθούν δωρεάν μάσκες σε 1,5 εκa .
τομμύριο μαθητές και εxπαιδευτιχούς όλων των βαθμίδων .
Όπως διευκρίνισε ο Τάχης Θ .
οδωοικάχος θα δοθούν σε κάθε
δικαιούχο από τρεις υφασμάτινες μάσκες.
: τον ελληνικό τουρ .
του ταξιδιωτικού ισοζυγίου επροσγειθηκεω στα 243 εκατ. , ένα ντι πλεονάσματος 4,077 εκα..
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο εμφάνισε πλεόνασμα 28
εκατ. , έναντι πλεονάσματος 2.363 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του
2019.
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
για 625 εκατ ,
Ανεργία: Αύξηση 13% τον lούλιο
Παγκόσμια Τράπεζα: Η πανδημία
φέρνει ακραία φτχεια
κορονοιός και οι προσλήψεις εποχικν υπαλ λήλων που δεν έχναν, εχτόξευσαν τον αριθμό
των ανέργων στην Ελλάδα για τον μήνα Ιού-.
λιο . Οι άνεργο ανήλθε σε 1.095.997, ποσοστό 12,97%
περισούτερο από το αντίστοιχο του 2019 , που 970.201
άτομα ήταν άνεργα. Ο ΟΑΕΔ αναφέρει πως το σύνολο
των αναξητούντων εργασίαανήλθε σε 1.040.852 άτομα
ηην Τετάρτη 26 Ανγούστου 2020 θα διενεργηθεί Δη
L μοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδο
μάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άνλη μορφή , ποσού
625 εκατομμυρίων ευρ , λήξεως 26 Φεβρουορίον 2021,
όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.Παράλληλα με τη δημο πρασία, το υπουργείο Ουκονομικν παρέχει τη δυνατό - Τράπεζας , ο Ντέιβιντ Μαλπάς. Προηγούμενη εκτίμηση
τητα σε qυσικά πρόσωπα (ιδιτες ) να προμηθευτούν
τους εν λόγω τίτλους.
Ηκοίση της πανδημίας του κορονοίού μπορεί να
Ποδηγήσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ανθοπους
να περιπέσουν στην ακραία φτχεια σε διεθνές επίπε
δο , πολύ περισσότερους από 6,τι υπολογιζόταν oς αυτό
το στάδιο , προειδοποίησε ο πρόεδρος της 1Παγκόσμιας
της Παγκόσμιας Τράπεζας έκανε λόγο για 60 εκατομ-