Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

29oC, 21:00

26oC - Υγρασία 68%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:02 - Δύση ηλίου: 20:21

€0.80

Ç öÜñìá ôùí æþùí

Το θέμα στη γειτονιά χθες το πρωί, η εγκληματική συμπεριφορά οδηγού που γκάζωσε βλέποντας το γατάκι ώστε να προλάβει να το πατήσει. Έτσι κι έγινε. Και στην συνέχεια τροπαιούχος απομακρύνθηκε χωρίς να κοιτάξει πίσω του, αφήνοντας τη γειτονιά στην οδύνη της. Αναλόγως και η περίπτωση με το σκυλάκι. Τι έχει να κερδίσει κάποιος κακομεταχειριζόμενος ένας σκυλάκι; Ενδεικτικά γεγονότα της διαπίστωσης ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ο ίδιος
άνθρωπος και για το καλό και για το κακό. 3»

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5182

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

¼÷é ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï

Óýóêåøç åìðïñéêïý êüóìïõ
ôçò ÊÝñêõñáò, åíüøåé ôçò
Ýíáñîçò ôçò êñïõáæéÝñáò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύσκεψη συγκαλεί η
Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας την Τετάρτη
26/8/2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στην
αίθουσα του Επιμελητηρίου με θέμα: «Οκτώ “πιλοτικές” κρουαζιέρες της MSC για το 2020 με τους
φορείς της Κέρκυρας».
Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ. και
απευθυνόταν στους επαγγελματικούς φορείς του νησιού, πρόκειται
να ξεκινήσει την κρουαζιέρα στις
30 Αυγούστου.
Σελίδα 5»

Ìðáßíåé óôçí
øçöéáêÞ åðï÷Þ êáé
ï ÄÞìïò ÊåíôñéêÞò
ÊÝñêõñáò 8>>
Ðáñáôåßíïíôáé ïé
ðåñéïñéóìïß óå
ÊÝñêõñá, ÆÜêõíèï
ê.á. 18 ðåñéï÷Ýò
ôçò ×þñáò 4>>
Óôçí ÊÝñêõñá ï
õðïõñãüò Íáõôéëßáò
27 & 28/8 6>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γνωστές και αγαπημένες μελωδίες της ποπ και ροκ σκηνής, έπαιξε η μπαντίνα της Παλαιάς Φιλαρμονικής το βράδυ του Σαββάτου στο -περιορισμένο από τις συνθήκες- κοινό, στον πανέμορφο κήπο του Μον Ρεπό. Ήταν και η πρώτη της συναυλία με κοινό που πραγματοποιήθηκε μετά από πολλούς μήνες, λόγω πανδημίας. ΡΕΠΟΡΤΑΖ • 11» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ

«95 ÷ñüíéá Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò»
ìå äéåýèõíóç ôïõ ÐáíáãÞ
ÌðáñìðÜôç, ï ðïëéôéóìüò íéêÜ
ôçí ðáíäçìßá »
9

8ïò Êüñéóóïò áãþíáò
äñüìïõ óôçí Üììï 2020

15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα