Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&c ΠΛΕΙΣΤ ΗΡΙΑ ΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27608
www.dimoprasion.gr
email:dimon [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ..Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 , 60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22
Παγκόσμια Τράπεζα:
Υπολόγιζε 40 εκατ.
Διγότερους φτωχούς
λόγω Πανδημίας
Να Πάμε ή όχι στη Χάγη;
Ηχρίση της πανδημίας του κορονοίού
μπορεί να οδηγήσει επιπλέον 100 εκατο
μύρια ανθρπους να περιπέσουν στην αχραία φτχεια σε διεθνές επίπεδο, πολύ
περισσότερους από ό,τι υπολογιζόταν ως
αυτό το στάδιο , προειδοποίησε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Ντάβιντ Μαλπάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχρησε στο
Γαλλικό Πρακτορείο.
ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσινγκτον υπολοτουρχικές ακτές ).
Το δικαστήριο αφού αναγνρισε ότι η Κολομβία ασκεί χυριαρχία στα νησιά ,
γεγονός που τους πρόσφερε
το δικαίωμα χωρικν υδά των , κλήθηκε να καθορίσει
και τις θαλάσσιες ζνες με ταξύ των δύο χωρν . Η Κολομβία (όπως κάνει και η
Ελλάδα έναντι της Τουρκίας) ζητούσε να ακολουθηθεί
η αρχή της μέσης γραμμής, η
οποία θα χριζε τις διαμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές στη μέση . Η Μπογκοτά δηλαδή ζητούσε να ορι στούν ως βάσεις για τον καθορισμό της μέσης γραμμής οι
ακτές των νησιν της που βρίσχονταν κοΠου θα
Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα
σως να βρίσκεται σε σειρά αποφάσεων
του Διεθνούς Δικαστηρίου το οποίο , όπως
θα δούμε , δικαίωσε αρχετές χρες που
παρουσίασαν παρόμοια επιχειρήματα με
αυτά της Τουρκίας . Ισως το χαρακτηριστι κότερο παράδειγμα ήταν η αντιπαράθεση
της Νικαράγουας με την Κολομβία , η οποία έφθασε ενπιον του δικαστηρίου
στα πρτα χρόνια της νέας χιλιετίας κι
διευθετήθηκε το 2012. Η Κολομβία διέθε
τε επτά νη σιά σε μεγάλη απόσταση από
τις ακτές της , τα οποία γειτνίαζαν με τη
Νικαράγουα . Τα νησιά αυτά είχαν ακτές
μήκους 65 χιλιομέτρων εν οι αχτές της
Νικαράγουας εκτείνονταν σε μήκος του λάχιστον 500 χιλιομέτρων (κάτι που θυμί
ζει τη σχέση των ελληνικν νησιν με τις
πρωτοεξορύξει
φυσικό αέριο ο
Ερντογάν: Μαύρη
Θάλασσα ή
Εδ και δεκαετίες , γενιές πολιτικν
ντά στη Νικαράγουα .
και δημοσιογράφων εκπαιδεύουν την ελληνική κοινή γνμη σε μια παραδοχή
την οποία κάθε πολίτης οφείλει να επαναλαμβάνει σαν ευαγγέλιο.
<Η Ελλάδα έχει δίκιο σε όλα τα επιχειρήματά της απέναντι στην Τουρκία καιμε εξαίρεση ορισμένες τυπικές μικροδιαφορές σχετικά με την υφαλοκρηπίδα- θα
θριαμβεύσει όταν προσφύγει στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης
Η παραδοχή αυτή βέβαια γεννά δύο ερωτήματα : Πρτον, γιατί δεν προσφεύγει
Δεύτερον , τι ακριβς θα συμβεί στο πολιτικό και μιντιακό κατε στημένο της χρας
αν προσφύγει και δεν δικαιωθεί σε όλα
τα αιτήματά της;
Οι βουλές του Δικαστηρίου όμως ήταν
διαφορετικές, καθς ακολουθήθηκε μια
διαδικασία τριν σταδίων , η οποία κυραρχεί πλέον στην επίλυση σχετικν
διαφορν . Στο πρτο στάδιο καθορίζεται
μια πρωταρχική γραμμή, η οποία στηρίζεται στη μέση γραμμή. Στο δεύτερο στάδιο
όμως η γραμμή αυτή μετατοπίζεται , καθς
λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις
που επικρατούν μεταξύ των δύο χωρν .
Και στο τρίτο στάδιο, το δικαστήριο λαμ βάνει την τελική απόφαση φροντίζοντας
να μην δημουργείται άνισο αποτέλεσμα
Ανατολική
Μεσόγει0
Ο Τούρχος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν
δήλωσε σή μερα (σ.σ. Παρασκευή ) πος η
Τουρκία ανακάλυψε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της, το οποίο περιέχει
320 δισ. κυβικά μέτρα, και ποόσθεσε πως
υπάρχουν πολλές πιθανότητες και για
άλλα ευρήματα στην περιοχή.
για κάποια από τις δύο χρες.
ΣΕΛΛΑ
Δωρεάν εμβόλιο σε όλους τους Ελληνες πολίτες
και μάσκες στα σχολεία
Κορκίδης;
Αναζητείται
αεμβόλιον και
κατά της
Κωνσταντινούπολη: Μετατρ έπεται σε
τζαμί και η Μόνη της Χρας
Τόσο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
για όλους τους Ελληνες πολίτες, όσο και
οι μάσκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται δορεάν από
την πολιτεία . Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την τακτική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για το κορονοϊο.
Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος ,
το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους
τους Ελληνες πολίτες . Δεν ξέρουμε ακόμα
αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη
διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και
όχι αργότερα . Αλλά όποτε και αν έχουμε
το εμβόλιο στη διάθεσή μας , αυτό θα διατεθεί δωρεάν, για όλους τους Ελληνες πολίτες , τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην εισαγωγική τοποθέτησή του .
Αναφερόμενος στο θέμα των μασκν
για τους μαθητές χαι εκπαιδευτικούς είπε:
ανεργίαςν
Σε τζάμι μετατρέπεται η Μόνη της Χρας (σ.σ. Μόνη Αγίου Σωτήρος εν τη Χρα)
στην Τουρκία, ένα εμβληματικό μνη μείο της βυζαντινής περιόδου. Η απόφαση δη μοσιεύτηκε στην τουρκική εφημερίδα της υβέρνησης.
Η Μονή της Χρας, η οποία είναι γνωστή και ως Καριγιέ Τζαμίν ήταν ελληνικό χριστιανικό μον αστήρι . Τον 16ο αινα είχε μετατραπεί από τους Οθωμανούς σε τζαμί, ωστόσο τις τελευταίες επτά και πλέον δεκαετίες λειτουργεί ως μουσείο .
Η απόφαση, που είχε ληφθεί πέρσι από δικαστήριο αλλά δεν είχε εφαρμοστεί , δημο-|
σιεύτηκε στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης και σύμφωνα με την ΕPΤ ορίζει τη μεταβίβαση του μνημείου στην Υπηρεσία Θρησκευτικν Υποθέσεων.
Η Μονή της Χρας είναι ένα από τα πλέον περίφημα καλλιτεχνικά μνη Αρθρο Προέδρου ΕΒΕΠ &
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής,
Βασίλη Κορκίδη
Δεδομένης της υψηλής ανεργίας στη
χρα μας που κυμαίνεται στα επίπεδα
του 17% και υπό την απειλή ενός νέου κύ
ματος απολύσεων , ελέω κορονοϊού, πρέ
πει να βρεθούν τα κατάλληλα αντισ ματαν για την αντιμετπισή της. Η αναμενόμενη μάλιστα άνοδος της ανεργίας
από το φθινόπωρο επιβάλλει την εφαρμογή νέου πακέτου μέτρων από την Κυβέρνηση για την ανάσχεσή
Mww.dimoprasion.σr
ΣΕΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Η Βραζιλία δεν θα στείλει πυρομαχικά για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
  Η Βραζιλία δεν θα προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρομαχικά για τα άρματα μάχης Leopard 2 που υποσχέθηκε πρόσφατα να στείλει η Γερμανία στο Κίεβο, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς χθες Δευτέρα. Η Μπραζίλια δεν σκοπεύει επίσης να στείλει πυρομαχικά για τα γερμανικής κατασκευής αντιαεροπορικά τεθωρακισμένα Gepard που έχουν σταλεί ήδη στην Ουκρανία, πρόσθεσε. «Η Βραζιλία δεν ενδιαφέρεται να στείλει πυρομαχικά για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας», ξε
 • Με 4 ακόμη ελληνικές πόλεις συνδέεται αεροπορικώς το Βελιγράδι
  O υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομάδας Φιλίας Σερβίας- Ελλάδας του Κοινοβουλίου της Σερβίας και τoν Πρέσβη της Σερβίας Dusan Spasojevic, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Το ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε ο πρόεδρος της αντίστοιχης Ομάδας Φιλίας των δύο χωρών και βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και στοχευμένη στην περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα τουρισμού. Από σε
 • «Καρώ» του Burberry σε λιβάδια στα Κανάρια και τη Νότια Αφρική
  Τιμώντας την ιστορία του, ο οίκος Burberry χρησιμοποίησε το τελευταίο δίμηνο της προηγούμενης χρονιάς φιλικές προς το περιβάλλον βαφές και λουλούδια για να δημιουργήσει δύο προσωρινές εγκαταστάσεις στα Κανάρια και τη Νότια Αφρική που μιμούνταν τα καρώ, σήμα κατατεθέν του, όταν τις έβλεπε κανείς από ψηλά. Στα Κανάρια, στη νήσο El Hierro, ο Κουβανο-αμερικανός καλλιτέχνης Jorge Rodriguez-Gerada χρησιμοποίησε φυσικές βαφές για να δημιουργήσει μια με εμβαδόν 4.500 τετραγωνικά εκδοχή του αναγνωρίσιμου καρώ μοτίβου, η οποία εκτεινόταν σαν το κασμιρένιο κασκόλ, ένα από τα πλέον γνωσ
 • Στην «τελική ευθεία» οι ανακοινώσεις για το Καλάθι της Σαρακοστής
  «Ίσως αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί το πότε θα ξεκινήσει το Σαρακοστιανό καλάθι με κάποια πρόσθετα είδη τα οποία κατ’ ουσίαν θα μπουν στο βασικό καλάθι» προανήγγειλε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Όπως έγινε με το καλάθι των Χριστουγέννων, τώρα θα προστεθούν νηστίσιμα τρόφιμα, προκειμένου να κρατηθούν οι τιμές χαμηλά, «ώστε να μπορέσουν όλοι οι συμπολίτες μας να αγοράσουν τα βασικά που απαιτούνται για την Σαρακοστή», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι κάθε Τετάρ
 • «Όχι» από Βερολίνο για κοινό δανεισμό της ΕΕ, υπάρχει αρκετό χρήμα στο τραπέζι
  Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) απέρριψε την πρόταση για «νέο δανεισμό της ΕΕ»   Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) απέρριψε την πρόταση για «νέο δανεισμό της ΕΕ» που διατύπωσε χθες ο επίτροπος της ΕΕ για Οικονομικές Υποθέσεις Πάολο Τζεντιλόνι, τονίζοντας ότι «υπάρχουν ήδη πολλά χρήματα στο τραπέζι», αλλά απαιτείται καλύτερη διαχείρισή τους. Δεν βλέπουμε ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ ή νέου κοινού χρέους «Δεν βλέπουμε ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ ή νέου κοινού χρέους. Είμαστε πεπεισμένοι ό