Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚεφάλαΠο
ΒΔΟΜΑΔΙΑΑΟΚΟΝΟΜΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κουτός Σεπέμβριος
Ποια θα είναι τα
νέα μέτρα στήριξης
της οικονομίας
Πς θα μειωθούν
το 2021 ο
εισφορές των
επαγγελματιν
ΤΟΥΡΕΜΟΣ
Ξεκινούν τα (ήόλυ δύρχολα
| μετα το αυαγιο Τπςυεον
Πάνω anό 14 δια α φετνές unλεες σα έσοδα, ξεπερνή Το 70%
ημείωση πις επβυπκής κίνησης. Κλείνουν πρόωρα τα ξενοδακεία- A22
ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΣΜΟΙΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σχέδιο-ομτρέλαν για
την αποφυγή εξσεων
ΑΠΟΚΛΕΣΤΚΟ
ΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΜΟ1. ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΣΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝΣΤΟ
ΣΦΥΡΒ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 12ΕΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
Η Δημουργείτα μέσαστο 2020 πρότυnος
δωτικού δικαίου φορέας nou θα αnoppoφάος
διαθέσμες aπό nλaoτηριασμό nρτες καταιάες.
θα υς Gαθέτι στους ηρην ιδιοκήτες τους με
μακροrρόθεσμη ( 12 ή 24 χρόνι) εm δοτούμενη
μίσθωση κα δικαίωμα enανoγοράς .
Οφορ ος ουτός θα είναι αυτοχρηματοδοούμενος με έσοδα ακήητά τους στους rολouς ιδιοκτίτες.
ατό tς μιοθσος και το ομολογακά δάνεο nou θα εδίδε
μΕεγinon τα ακητα τουχορτοφυλοου του Τομοντέλο
ατό δημιουργεται γα rpηφορά συν Ευρωνη και
στοκείει στν υπέpθaon του αδεξόδουμε το κόκονα .
δόνεα nouειβαρύνουν ταχοροφλάκα των φαζν,
εν τουτόχρονα θα δοοφολa δκαίωμα κατοιος στα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
>oλες οι δράσεις
του ΕΣΠΑγα
η σήριξη τoυ
Και στην
οικονομία
όπως με τηv
COVID-19..
Μοό δο. ευρα 106ρόσς ,
ΤΟΥΡΚΙΑ
>Το ορυσόν deal
uςHhes στη
Βούλα και οι
επόμενες νήσες
Ο Ερντογάνυπόσχεται
ενεργειακά <θαύματαν
μπροστάστο
οικονομικό αδιέξοδο
Π Hαναμφίβολα εξαιρεικά anοtελεσματική άμεση αντίδροση τns κυβέp.
vηons με το oπασμα
ms naνδημίαs του SARSCoV-2 έvε δημουργήσει ένα προnyούμενο το
onoo δεν θα Πρέπει να
αναιθέ 6οον αφορά την
αντιμετση τns κρίσιμης κατάστασης στν ακονομία .
Ορισμένοι βιάστηκαν
στην αρχήνα καιηγοράοουν αnv κυβέρνηση γα
unepβολική αντίδραση με
τα μέτρα noυ εφαρμόστηκαν στο lοckdown.
Οι ζωέs nου σθηκαν
όμωs είναι η καθαρή και
anοστομωτική απάντηση σε όοουs ισχυρίση καν
Μπαράζεπενδύσεων
σε logisics για τη
μη του last mile
FATIH
O Richard Branson
στο Κεφάλαιο
Η κατάρρευση us λίραs,
η διαχείριση εντυπσέων, τα ανοχτά μέτωπά
και π τωπή πληάκωσns us έντασηs
κάτι τέτοιο.
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΝ
ΣΕΛ 1319
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ψίθυροι. .
BusinesSM
Οι ακόντρεςλήνων
και ξένωνέπενδυτν και
Πς θα αναδράσει
η wall Strcetαν βρεθεί
εμβάλιο για τον κορονοό
για τς αγορές στην Ευρτη .
οι κινήσεις των hedge funds
1a| Τo 8μπνο σερίπωλήσεων, οι αγορές των εγχρκων ιδκπν
και η aαnαuσίαν των θεσμκν.
Εκτων έσω: Αγοράστεμετιχές
lωiΤo εper tantums nπροσδοκία εός Παρόσμου ράλ
και ταvaue stocks.