Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε Agrenda F
ΑΠΟΟΥΛΛΩΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Q 0ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Τα νέα ECO-SCHEMS
κλέβουν βάσική ενίσχυση
Μόνο με ελλειμματική άρδευση αναπληρνεται το τσεκ στο βαμβάκι
Μερίδιο 10-20% από το φάκελο των άμεσων ενισχύσεων έρχεται να διεκ-. σμούs , η ένταξη των Παραγωγν στιs ειδικέs Περιβαλλοντικές δράσειs
δικήσει τη νέα περίοδο το καθεστs Οικοπρογραμμάτων (eco-schemes),
χρήματα Που θα λείψουν από τis ετήσιεs Πληρωμέs τσεκ και Πράσινns ε νίσχυσns. Προαπαιτούμενο, για να μη φανεί η απλεια στοUs λογαρια .
του νέου καθεσττos. Η Πριμοδότηση τns ελλειμματικής άρδευσηs στο
βαμβάκι είναι η Πρτη ριμη Πρόταση Που θα τεθεί σε διαβούλευση με
Έλληνεs βαμβακοπαραγωγούs και εκκοκκιστές το φθινόπωρο. σελ 4-5
Τρύγος 2020
που γράφεται
στην ιστορία
ΕξαιρετικήΠεριγράφεται ωs Πρos
τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά η φε
τινή οινική χρονιά στη Σαντορ νn. Έτσι, κόντρα στο κλίμα των
καιρν , όσοι επενδύσουν σ' αυτή έχουν να περιμένουν. σελ.38
Επιδοτήσεις
για τρακτέρ
χωρίς ρύπους
Κίνητρα αντικατάστασns τρακτέρ
και αλωνιστικν με νέα χαμηΑντί τωνειδικν
ενισχύσεων
λότερων ενεργειακν απαιτήσεων και ταυτόχρονα προθηση τns αγοράs βιοκαυσίμων α
Πό αγρότεs, Προανήγγειλε το υέρχεται αγροτικό
πετρέλαιο;
Πουργείο Περιβάλλοντοs. σελ 14
σελ. 42-43
ΣΑΒΒΑΤ0: Αγαθονίκου μ.
Μήνας 8ος, Εβδ. 34n
ΗΛΙΟΣ Ανατολή 06:47-Δύση 20:09
ΣΕΛΗΝΗ: 4 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
91 772241
944108
ΑΦΙΕΡΩΜΑ