Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρα Σταυρδου Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑBΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6880-12.173
050 ε
Συστήνεται Δημοτική
Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων
από το Δήμο Δράμας
Πς θα κατανεμηθεί
η ΚΑΠ
στις Κοινότητες
του Δήμου Δράμας
Έξι κινητές
μονάδες
για ανίχνευση
κορωνοϊού
στη Δράμα
Ο προπονητής
|του Πανδραμαϊκού,
Μπ. Καζεπίδης
μιλά στον n.Τ.
- Συμβουλευτικός ο ρόλος της προς
ο Δημοτικό Συμβούλιοσελ. 3η
Την Τετάρη στο Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας
|Αρνητικά όλα τα νέα τεστ για κορωνο
Στα 21 τα κρούσματα
του ιού του Δυτικού Νείλου
στην Π.Ε. Σερρν
Δωρεάν οι μάσκες για μαθητές
και εκπαιδευτικούς
σε όλα τα σχολεία της χρας
υξητκή τόση πα
ρουσιάζοw
Πpoύσματα του
ού του ΔΤκού Νείλου
στην Περιφepeoκή Ενό
τητα Σερρν. Σύμφωνα
με την εβδομαδιαία
αναφορά του ΕΟΔΥ και
ταγράφηκαν έξι νέα
κρούσματα, ανεβάζοντας στα 21 τον συνολικό
αριθμό στην Π.Ε. Σερ
ρν από 15 πoυ ήταν
την πραηγούμενη εβδομάδα.
Οπως &ήλωσε στην ΕΡΤ Σερρνo No - λης πουείχε διεξαχθεί το 2010, σε
μίατρος Αναστάσιος Αναστασιάδης, από
τους έξιαθρπους, οι τέσσερς παρουσίασαν συμπτματα αλλά εναι καλά
στην υγεία τους , εν οι άλλοι δ0ο ενα τες από τον ό ( με ήπα συμπτωματολοασυμπτωματικοί κα διατιστθηκε όι
έχουν προσpληθ κατά τη διάρκεια ελέγχου σε δείγματα αίματος από αιμοδοσία.
Και α τέσσερις άνθρωποι που προσβλή - οωγα πάντα με την μελέτη ( 17 χ 14 )
θηκαν είναι άνω των 65 ετν , κα προtp - 2380 άνθρωποu
χονται από τους Δήμους ΣΜτικής ,
Ηράκλειας και Σερρν
ΕΟΔΥ: 2.300 οσυμπτοματικοί!
Σομφωνα ε την εβδομαδιαία αναφορά φouσματα χωρίς εκδηλσες στο ΚΝΣ)
του ΕΟΔΥ οποία εκδόθηκε στις 20 Αυ- Hoάκλειας 3 0)
yούστου, τα κρούσματα στην ΠΕ Σερ - Σνικής 9 (3
ρν ανέρχονται σε 21 από 13 που ήταν Βσοίας ο(1)
καταγεγραμμένα πριν μα εβδομάδα Σερρν 4 0
13/0) από τον ΕΟΔΥ. (Δηλαδή σε επτά Βμαγουήλ Παππά 1 (ο
ημέρες είαμε 8 νέα κρούσματα, χωpς Συμπερόσματα της έκθεσης
ευτυχς να αυξηθεί ο αρθμός αυπν
που κατέληξαν).
Από τα 21 κρούσματα τα 17 είναι σε γσες παγκοσίως , όπως και σε πολλές
ασθενείς με eκδηλσεις στο Κεντρικό Ευοωπαές χρες σε ετήσια βάση Τα
Νευρκό Σύστημα (ΚΝΣ) και οι 4σε ασe νες χωρίς εκδηλσεις στο ΝΣ
ΑEρνα σημειωθ ότι (όπως αναφέρει του Λιπκού Nείλου σε διάφορες περοΥποχρεωτική μόνο εντός της σχολικής αίθουσας
ΩΡEAN θα είναι τελικά η π ροχή μασκν σε όλες τις
μας και Δευτεροβάθμας Εταίδευσης. Αυτό ανακονωσε χθες ο
υπουργός Εσωτερικνκ Θεοδ ρκάκος , eπισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα καλύψει τις ανάγκες
για μάσκες όλων τωw μαθητν
μέσω των ΟΤΑ, στο πλαίσιο των
νέων μέτρων για τον κορωνοό και
το άναγμα των σχολείων.
Σε δηλσεις του ο . Θεοδωρκάκος είπε ότι κατόπιν ενταλής
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνενόηση με την
εππρατή των αδικν , Πρατομαζόμαστε για να καλύφουμε τις
ανάγκες γα μάσκες όλων των μαθητν μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησηςΠρόσθεσε πως θα αφορά όλους τους μαθητές, σε όλες
ης βαθμίδες εκταίδeυσης, σε άλα τα σχαλεία της Ελλά - ωηική από τονηπιαγωγείο έως το λύκεο, εν δεν θα μεδας Αργότερα ο κ . Θεοδωρικάκος διευκρνσε ότι θα δο - ωθεί ο αριθμός των nαιδν ποu θα βρίσκονται σε κάeε
θούν δωρεάν μάσκες στην αρχή του σχολικού έτους σε τόξη .
καθένα από τους συνολικά 1.350.000 μαθητές και
130000 εαταδευτικούς , θα δοθούν από τρeις μάσκες με των λουωξιολόγων διατύπωσαν την πρόταση για τς μά
Τμή περίπου 1 ευp η κάθε μία .
Για το λόγο αυτό τουπουργείο Εσωτερκν θα δσε τησε η ηγεσία του υπουργείου Παδίας.
κατ αρχήν έκτακτη οκονομική χορήγηση στους δήμους
ύψους 52 εκατ. ευρ .
Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική μόνο μέσα στις τάξεις
Eπίσης η υrouργός Παδείας Νοη Κεραμέως , ξεκαθά - Διαφορτικά δαλείμματα για τους μαθητές , στε να πe
ρισε ότι η χρήση της μάσκας θα είναι στους εσωτερ
κούς χρους Στους εξωτερκούς χρους , θα ενα
αναγκαία μόνο αν υπάρχει συνωστισμός, Στους εξωτερκούς, στη γυμναστιή ή στα διαλείμματα κ.οικ. δεν α
χρειάζετα τα παιδιά ατοιαοδήποτε ηλικίας να φοράνε εiς και εκπαιδευτικούς.
μάσκα .
Η υπουργός Παιδείας τόνσε ότι η μάσκα είναι μία Παεπιστημίων , λέγοντας ότι αφοαητές θα επιστρέψουν
αστίδα γα την υγεία των nαδν και αποκάλυψε ότ ο
μαθητές δεν θα είναι υποχρεωμένο να τη φορούν όλη ξις θα γίνονται μέχρι 50 άτομο-και οι μεγάλες διαλέξεις
την ρα στπο σχολείο , αλλά μόνο σπους εσωτερικούς χ θαγνoντα εξ αποστάσεως ρους . Δηλαδή , στο προαύλια τα παδιά μπορούν να
κάνουν το διάλειμμά τους
στην έκθεση του ο ΕΟΔΥ) σύμφωνα με
τα αποτελέσματα ορ0επιδημολογικής
κάθε ένα (1) κρούσμα λοίμωξης από τον
ό του Δυτού Νελλου με προσβολή του
ΚΜE αντιστοοούν περέπου 140 μολνθe γία ή ασυμπτωματικαί).
Κάνοντας την αναγωγή σημαίνe πως
στην Π.Ε Σερρν έχουν μολυνθεί σύμχωρίς τις μάσκες τους.
Πς oα λετουργήσουν το σχολεία
Όπως έχειήδη ανακοωθεί η μάσκα θα είναι υποχρεΗ κατανομή των κρουσμάτων ανά
Δήμο σης Σέρρες ( σε παρένθεση είναι τα
Η Μιρία Κeραμέως ανέφερε πως τα μέλη της εππροπής
σκες σε όλες τις βαθμίδες επαίδευσης την αποία υοe Με τα μέχρι στιγμής δeδομένα , από το υπουργείο Παδείας , σχεδάζονται τα εξής
Υποχρeωτική χρήση μάσκας
Κρούσματα λαίμωξης από ό του Δυτ
κού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές.
ροριστεί η ανάμειξη διαφορετικν αμάδων μαθητν
- Αντισηττεκά και σαπούια που θα καλύπτουν α δήμοι
- Συστηματικός καθαρισμός των σχολείων
- Επικαιροποημένες οδηίες του ΕΟΔΥ σε μαθηπές γοέτη 2010-2014 και 201 72019 καταγράφηκαν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό
ΗΝίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στη λεπουργία των
χές (και) της χρας μας,
κατά τους καλοκαιρε
νούς και φθνοπωρινούς
μήνες , εν κυλοφορία
του ού καταγράφηκε σε
όλες σχεδόν ης Περpe
στα έδρανα με τη δευκρηση ότι α θεωρηικές διολέ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
| σελ6η |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκος-Μασμανίδης
ERSONAL PROTECΤI VE EJUIΡΜΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
ΠΡΩΝΟΣ
9 Αρεως 4 και 28ης Ο κτωβρίου, Δράμα
4 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα