Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

31oC, 21:00

26oC - Υγρασία 32%-99% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:59 - Δύση ηλίου: 20:25

€0.80

¸íáò äñüìïò ðñïò ôçí åíüôçôá

Η φύση έχει ένα σοφό τρόπο να βγαίνει από τα αδιέξοδα. Όταν τα πράγματα φτάνουν στο χείλος της καταστροφής, όταν απειλείται η ίδια η συνέχεια της διαδικασίας
της επιβίωσης του είδους, η παλιά γενιά πεθαίνει και μια νέα γενιά καλείται να αναλάβει. Οι λίγοι πόροι που υπάρχουν διατίθενται σε αυτήν. Η
φρέσκια μάθηση, της ποιότητας που μόνο η εκάστοτε νέα γενιά μπορεί να διαθέτει, παρέχει την εγγύηση καλύτερης προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ώστε η διαδικασία της ζωής να συνεχίζεται. Μάλιστα, όταν τα πράγματα φτάνουν σε πραγματικά οριακή κατάσταση, ακόμη και είδη αφανίζονται και νέα εμφανίζονται, τα οποία συνεχίζουν την ευλογία της ζωής. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ & ΨΙΘΥΡΟΥΣ• Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 3»

Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5181

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

¸ñåõíá ãéá åìðñçóìü

KáôáäéêÜæåé ôïõò åìðñçóìïýò
óôéò ÓéíéÝò (Åñçìßôç) ôï
Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρωί αναμένεται
στο νησί, το κλιμάκιο των ανώτερων ανακριτικών υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικηγορικού
συλλόγου και επικεφαλής της νομικής ομάδας υποστήριξης των αντιδρώντων στην επένδυση, Γ. Καλούδη, το Κλιμάκιο μαζί με τον δήμαρχο, Γ. Μαχειμάρη και τον ίδιον, θα βρεθούν επί τόπου στον
χώρο του πρ. Φυλακίου του Πολεμικού Ναυτικού στον Ερημίτη.
Σελίδα 5»

Το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έρχεται με εντολή του Αρχηγού ΠΣ
Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, για την διερεύνηση αιτιών των πυρκαγιών, που προκλήθηκαν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τουλάχιστον τρεις εστίες. Photo: FB Save Erimitis/Elena Papadopoulou

Ðïëýôéìï åîïðëéóìü
ãéá ôï ÅÊÁÂ ÊÝñêõñáò
äþñéóå ï AOCTA »
7

«Áéìïññáãßá» ðñïóùðéêïý, óôï
íïóïêïìåßï Üöáíôïò ï ÅÏÄÕ 7»
Ç Ìðáíôßíá ôçò «ÐáëáéÜò»
óå Ýíá Pop & Rock Concert
Êñßêåô, åðéóôñïöÞ
ôçí ÊõñéáêÞ ìå ôïí
çìéôåëéêü êõðÝëëïõ
SPORT•ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ• 13>>

3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα