Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΜΟΤΟROIL, VΟHAILCO, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ .8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ .5
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ . 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 10
Τα Ψιλά γράμματα
Που καίνε τους επενδυτές
Με Ποιον τρόΠΟ
Παίζουν άμυνα
REAL ESTAΤΕ . 11
Ανεβαίνει η θερμοκρασία
στην αθηναϊκή Ρίδιέρα
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.Com
FINANCIAL TIMΕ
Τρα on Iine
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 23ο
Αρ. Φύλλου 1170.21-25 Αυγούστου 2020ε1
www.euro2day.gr
FORTHNET
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
INTERNΑΤΙΟ NAL ΑΕΕΑΠ . 9
IDEAL ο 18
ΑΓΟΡΕΣ: ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΠΑΓΙΔΑ . 20
ΑΝΑΜΟΝΗΚΑ:
-Τα πλεονεκτήματα του Χ.Α. σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα
Τα δύο μεγάλα εμπόδια για
τους Ελληνες ταύρου
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗ
91771 108'531000'