Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
| Αυγούστου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αριθ. Φύλ.: 714
Τιμή : 1.00ε
Ανάσα νια χλάδεs οφειλέτες
Έρχεται παράταση
σε Παγωμένα χρέη
λόγω κορονοϊού
για συναξιούχουs
Νωρίτερα θα
καταβληθούν
τα αναδρομικά
Νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν
στους συνταξιούχους
τα παλαιά αναδρομικά οφειλές που έχουν πατου 2015 με την ελπίδα ότι μια ένεση
ρευστότητας
αγορά ύψους 1,4 διο.
ευρ θα ενισχύσει
την πραγματική οκονομία.
Η καταβολή των
αναδρομικν από
συνέχεια στην 11
Το ενδεχόμενο να
αποnληρωθουν
κές συσκέψεις των
οι επόμενων
στε να ληφθούν οι
οριστικές αποφάσεις
και το τελικό σχέδιο
της ρύθμισης να κατατεθεί στη Βουλή , Σύμε
φωνα με το οχέδιο του
υπουργείου Οικονομκν , στην ειδική ρύθ μιση θα μπορούν να
ενταχθούν όσοι έχουν
δικαίωμα να αναστεί.
λουν μέχρι και το φθινόπωρο την πληρωμή
φόρων και δόσεων
ρυθμίσεων.
Στην ειδική ρύθμιση
θα μπορούν να υπαχ
* επχειρήσεις nou κατέβασαν ρολά με κρα.
τική εντολή
+επιχειρήσεις , ελεύημερν ,
γσει μετά το πρτο
δίμηνο του 2021 και
οχι από τον Ιανουάριο
εξετάζει σοβαρά η κυ βέρνηση .
Πρόκειται για την
αποπληρωμή
φόρων , των δόσεων
και των ασφαλιστικν
εισφορν συνολικού
ύψους περί τα 3 δι .
ευρ που δεν πλήρω σαν νοικοκυριά και επ χειρήσεις από τον
Μάρτιο του 2020 όταν
ξέσπασε η πανδημία
έως και τον Μάιο.
Ο' ακριβής χρόνος
αποπληρωμν
αναμένεται να απoφα
σιστεί στις κυβερνητι .
θεροι επαγγελματίες θεστς
και αυτοαπασχολούμε. σύμβασης εργασίας
νοι που πλήττονται από
την κρίση του κορονotού και είχαν ενταχθεί στη λίστα με τους
πληττόμενους ΚΑΔ,
εργαζόμενοι
βρέθηκαν ή παραμέ νουν σε προσωρινό κα Αυξήσεις
αναστολής
και είναι δικαιούχοι
της ειδικής αποζημίωσης
και ιδιοκτήτες ακι
στιs Προσωρινέs
συντάξεις
νήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά
40% ενοίκια επαγγελ
συνέχεια στην 10
Μείωση
Σημαντικές αυξήσεις
που σε ορισμένες π ριπτσεις φθάνουν
και τα 280 ευρ τον
μήνα , καθς και ανα .
δρομικά
μηνν , ανάλογα με
την ημερομηνία υποβόλής της αίτησης
συνέχεια στην 2
Προστίμων για
τα αδήλωτα τ.μ.
zητεί η ΠΟΜΙΔΑ
πολλν
Σελίδα 9