Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
μέχρ θονότου y
την no
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 6073
Τιμή φύλ.:050
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Δυτική Μακεδονία
Ανησυχία
για τον καταρροϊκό πυρετό
Ο Φουντνουν τα κρούσματα σε αγοπροβατοτροφικές εχμεταλεύσεις της Μακεδονίας
DΔεν μεταδίδεται στον άνθρωπο η ασθένεια
Σελίδα 12
Σχολεία:
Οι 10 αλλαγές
για τη νέα σχολική χρονιά
Σελίδα 7
για συνταξιούχους
Νωρτερα
θα καταβληθούν
τα αναδρομικά
Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις
για ενίσχυση στους πληγέντες
παραγωγούς λαϊκν αγορν
Σελίδα 14 ,
Σελίδα 13
Γ Εθνική : Οι 10 όμιλοι
της ποδοσφαιρικής
χρονιάς 2020-2021
ΟΣΕ Κοζάνης:
Ξεκίνησαν
ρι δειγματοληπτικές!
γεωτρήσεις
για την εκπόνηση
| γεωτεχνικής μελέ της και έρευνας
Στο πλαίσιο του
έργου θα υλοποιηθούν
Ιδειγματοληπικές γεοτρήσε
Ιo Υτ ς
ΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Η επιμονή Βενιζέλου
για τα υποβρύχια που έγερναν
δίνει σήμερα υπεροχή στο Aιγαίο
| Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό τα |κτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας . Τα υπο| βρύχια "κλάσης Παπανικολής
Πρόκειται για τα τέσσερα "αόρατα" υπερόπλα!
| Ποu μαζί με τα δυο εκσυγχρονισμένα αποτελούν!
| τον μεγάλο πονοκέφαλο του τουρκικού πολεμ | κού ναυτικού . Ναι , ναι , εκείνα τα υποβρύχια
|που έγερναν. Θυμάστε ίσως τις πύρινες καταγ.
| γελίες της τότε αντιπολίτευσης και τις προσπά.
1 θειες ποινικοποίησης από την κυβέρνηση
συνέχεια στη σελίδα 4
, την εξέταση του εδάφους , με
τα δείγματα να αποΙστέλλονται στο ΕργαΙσ τή ρ
Εδαφομηχανικής,
στε οι μελλοντικές|
| κατασκευές να είναι
ασφαλείς.
Σελίδα 1G