Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στιιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Αp φύλλου 6880-12.172
0.50 ε
Βούλγα ροι ζητούν να
ανοίξει για εμπορικούς
σκοπούς το Τελωνείο
Εξοχής Δράμας
91 σχολικές
καθαρίστριες
στους Δήμους
του Ν. Δράμας
35 πλήρους απασχόλη σης και 56
| μερικής απασχόλησης
Θα γίνουν τελικά
απολυμάνσεις
στα Σχολεία
του Δ. Δρά μας
Ορεινό Τρέξημο
Η Δραμινή Μαρία
Θεοδωράκη
που τερμάτισε
πρτη στον "Six
Peaks" στο Φαλακρό
μιλάει στον Π.Τ..
Πρόβλημα και για Έληνες επιχειρηματίες
το κλειστό Τελωνείο στο Νευροκόπι
σελ. 3η
Μετά από συντήρησή της που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη
Τον Οκτβριο θα επιστρέψει
στη Δράμα η εστιάμαξα
του Orient Express
Δηλσεις του προέδρου του Συλλόγου Εκπαι δευτικν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Π.Το
Προσλήψεις για πρτη φορά
στη Δράμα στην Ειδική Αγωγή
με 25 εκπαιδευτικούς
Ελλείψεις και πάλι στην Παράλληλη Στήριξη από την αρχή της χρονιάς
Του Θανάση Πολυμένη
ΣΧΟΛΕΙΑ εταμάζονται να ανοξουν με τα
όποια μέτρα λαμβά
νονται πλέον από την κυβέρνηση , με μάσκες για
μαθητές και εκταιδευτ.
κούς και σε πλήρη σύνθεση: όλοιοι μαθητές και οι.
εκπαιδευτικοί στις τάξεις
τους και στις θέσεις τους .
Ένα από τα ητήμτα
που κάθε χρόνο τέτοια
εποχή αποτελεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον , είναι φυσικά
και οι προσλήψεις που YΕ
νονται, κυρίως για ανα πληρωτές σε δάφορες
ειδικότητες , αλλά κυρως
για εκπαιδευτικούς Εδι.
κής Αγωγής . Ένας το
μέας στον οποίο είχαν
πολλά χρόνια να γίνουν
προσλήψες
προσωπικού.
Για πρτη χρονά όμως
φέτος, φρόντισε
Υπουργείο
στε να γνουν 3.445 μόνμοι διορισμοί εκπαιδευτικν στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εδική Αγωγή και Εκπα
δευση,
εκπαιδευτκοί έχουν ήδη
διοριστεί , και ήδη από
χeες Πέμπτη 20 έως και την επάμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου, οφελουν να παρουσιαστούν στις θέσεις τους
Για το Νομό Δράμας , οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται μλάμε δεν έχει ίνει κάτι στα σχαλεία , στε να προετοι
στην Εδική Αγωγή είνα 16 για την Πρωτοβάθμια Εκπα , μαστούν από άποψη προσωπικού , καθαριότητας των
δευση και θ για τη Δευτεροβάθμια Εκταδευση
ΑρτεμιόδηςΚαμά προετοιμα σία .
οΠρωνός Τύπος,, επικοννησε και συνομησε χθες
με τον πρόεδρο του Σλ γου Εκπαιδευτικν Πρωτο
βάθμιας Εκπαίδευσης N.
|αΤΟ ΑΡΧΙΟΥ Π.Τ.
διάστημα , παρουσιάστηκε για ορισμένα
Α ΘΥΜΟΥΝΤΑ α φλοαναγν δευτερόλετα σε τηλεοπτκή εκπομπή
στες , ότι τον Φεβρουάριο του μαγερκής , εν επρόκεπο να εκτεθεί σε
2020, είχαμε παρουσιάσει το εκθεσιακό Μουσείο της ΟΣΕ στην Αθήνα .
θέμα με την εστιάμαξα του Οrient Ex - Κάτι που τελικά δεν έγινε εξαιίας της
Του θανόση Πολυμένη
press . Όπως εναι γνωστό, το βαγόν που πανδημίας του κορωνοίού
βρισκόταν για πολλά χρόνια στο Σδηρο
Φαίνεται όμως ότ η περατέτεια αυτή
δρομικό Μουσείο Δράμας, είχε φητηθεί της εστιάμαξος του Οrent Express, ανααπό τηλεοτική εκπομπή μαγειρικής , και μένεται να έρθει στη Δράμα κάπαα
ο ΟΣΕ είeητήσει να μεταφερeεί στην στιγμή τον Οκτβριο Τη διαβεβαίωση
αυτή έδωσε πρoθές ο γεικός γραμμαΜετά από διαμαρτυρίς του ΜΕΑΣ τέας του MΕΑΣ ΗΦΑΣΤΟΣ. Σδηροδρο
ΗΑΑΣΤΟΣ Σιδηροδρομικν και Φοων μικν και φίλων Σιδηροδρόμου Δράμας
Σδηροδρόμου Δράμας , σε συνεργασία κ . Παναγτης Μοκρόπουλος κατά τη
με το Δήμο Δράμας και τη δημοτική διάρκεια του χαιρετισμού του , στην πα αρχή , είχε αποφευχθεί η πρτη προσπά- ρουσίαση των προσπαθειν για το νέο
θεα του ΟΣΕ να την πάρει στην Αθήνα . Σιδηροδραμικό Μουσείο Δράμας και τη
Μετά όμως από μερικές μέρες, τελικά ο δημιουργία Σιδηροδρομκού Περιπάτου
μόνιμου
Αθήνα.
Δράμας κ . άζαρο Αρτεμιάδη , ο οποίος αναφέρθηκε
τόσο στο ζiτημα των κενν που παρουσιάζονται στο
χρο της Εκταίδευσης στη Δράμα , στους αναπληρωτές
και στην Εδιή Αγωγή .,
Όπως είπε στις δηλσας ο κ . Αρτεμιάδης "ακούμε δηλσεις ότι θα λειτουργήσουν τα σχολεία με όλους τους
μαθητές παρόντες , αλλά επί δύο μήνες μέσα στο καλοκαίρ, δεν έχει ληφθεί κάποο μέτρο από την πλευρά.
Υπουργείου Παιδείας , για το πς θα λειτουργήσουμε .
πέρα απότις δηλσεις που έγναν τις προηγούμενες
μέρες-.
Όπως σημείωσε ο ίδιος αυτό που είναι πραγματικό,
εναι ότι επί δμήνου , από 1 Ιουλίου μέχρι και τρα που
Παδείας
ΟΣΕ κατάφερε να την πάρει με την υπό στο Σταθμό της Δράμας .
σχεση ότι θα την επέστρεφε στη Δράμα .
Αυτοί
Οκάορος Αρτεμιδης
Όπως συγκεκρμένα είπε ο κ . Μακρό
Έτο, μια βροχερή Δράμα , η onginal πουλος, η εστιάμαξα αυτή είναι η οήginal
εστιάμαξα του Orient Εpross , φορτ . του γνωστού μας συρμού του Orient Ex
θηκε σε μα μεγάλη πλατφόρμα κα ανα - press , έχει κατασκευαστεί το 1927 και
χρησε για την Αθήνα . Μετά από αρκετό πολύ σύντομα θα βρίσκεται στη Δράμα.
Πριν απ' αυτό, θα περάσει από τη Θεσσαλονίκη
όπου θα της Υνει μα
συντήρηση και θα επι στρέψε, προκεμένου να
λάβει την θέση της στο
χρο του Σιδηροδρομκού Μουσείου Δράμας
χρων για να υποδεχθούν τους μαθητές .
ΣΤΗΡΙ7ΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
| σελ 4η|
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
BARCΘΠ
ERSONAL PROTECTIVE EQUIΡMΕNT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση - Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
ΠΡΩΝΟΣ
TUΠΟΣ
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
& 2521031 290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα