Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4748 - ÅÔÏÓ 17ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Έρχεται το εμβόλιο
• Συμφωνία με ΕΕ
για το εμβόλιο της
Οξφόρδης
• Πρώτες παραδόσεις στα τέλη του
2020
• Επιβεβαιώνονται
όσα δήλωσε ο
υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας
για το εμβόλιο

Παιδεία

Περιφέρεια

Τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Καρδίτσας κ. Κωστή
Νούσιο επισκέφτηκε ο
νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιπλέον 26 δημόσια
κτίρια αναβαθμίζονται
ενεργειακά με χρηματοδότηση 21,8 εκατ. από
το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Βάσεις 2020

s

Óåë. 6

• Πότε
αναμένονται οι
κρίσιμες
ανακοινώσεις

s

Óåë. 11

s

Óåë. 5

s
«ΕΛΜΕΡ Ο ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ»
Óåë. 9

• Στο
ανοιχτό
Θέατρο
Μητρόπολης

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr