Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γιώργος
Κασαπίδης:
«Φύλαξε η
Παναγία και δεν
είχαμε θύματα»

σελ ~ 7

ΟΣΕ Κοζάνης:
Ξεκίνησαν οι
δειγματοληπτικές
γεωτρήσεις για
την εκπόνηση
γεωτεχνικής
μελέτης και
έρευνας

σελ ~ 13

Λευτέρης
Ιωαννίδης
για το κλείσιμο
της λαϊκής αγοράς
στην Αριστοτέλους:
Υπάρχουν ευθύνες
- Κανένα ίχνος
αυτοκριτικής

σελ ~ 12

50χρονος από την Εορδαία
και 25χρονος από τα Γρεβενά, τα
νέα κρούσματα στη Δ. Μακεδονία

σελ ~ 24

Τεχνικός σύμβουλος από τη ΔΕΥΑΚ για τη
διερεύνηση και το σχεδιασμό λειτουργίας
της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης κατά την
μεταβατική & μεταλιγνιτική περίοδο
σελ ~ 3

Την επόμενη εβδομάδα
αναμένουν οι κτηνοτρόφοι
της Δυτ. Μακεδονίας
τα πρώτα εμβόλια για
τον καταρροϊκό πυρετό

σελ ~ 12

7284

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Χωρίς φιλάθλους οι
ερασιτεχνικοί αγώνες
- Τα σωματεία και στην ΕΠΣ
Κοζάνης εκπέμπουν SOS και
ζητούν νέα μέτρα στήριξης