Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 12ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 588
ΤΕTΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
TΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ
Email: [email protected]
Site: echο forina.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα τns Φλριναs
Εξιχνιάστη καν
Το υπέρ ΧΩ γράφημα
της εβδομάδας
Στον βωμό της . .
"ευρωπαϊκής αλληλεγγύης "
13 περιπτσεις απάτης σε
βάρος κυρίως ηλικιωμένων
ατόμων για τις οποίες
συνελήφθη άμεσα 43χρονη
αλλοδαπή στη Φλρινα
Ααουμε ταν npoσανετολισμό Της χρας . . Αυτά είχε nεa
Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Βρετανό Πρωθυηουργό Oυλοον
όταν όργωνε την Ευρm γιa να nείσει τους Ευρωnαίους να 6ετούν
Ελλάδα στην EDK . A
σελ.3
Πάντα εκείνη ακριβς την noλτική
nou βάζει την Ελλάδα σε κίνδυνο.
Στις 14 Αυγούστου. 2020, πaύνοδας τοων unaupγν Εξωτερικν
-ου αυν υnό τπν αμφιλεγόμενη γερΌπως δείχνουν τα πράγματα το ευρωπαϊκό όργανο δεν nαίρνει κα νένα μέτρο κατά της Τουρκίος . Όοο για την Ελλάδα, Εκτός αanό τις
υπέp της Ελλάδας .
των ελληνικν και λ ν ηρόξη not Ονν
Διεθνές Δίκαιο .
Στο λεξλόγιο της δηλωματίας της ΕΕ οι λέξεις nου κυριαρχούν είνα .
κδιάλογος και αδιαπραγμάτευση Αnό μα άποuη, αυτό φαίνεται
θετικό. Αλλωστε, nooς θέλει Πόλεμο και απλειες ζων: Κανείς!
Ωστόσο,
κ rεικά η ευρωηaίκή γλοοα μάλλον ενισχύει τmv Τουp έλληνοκυnριακν
δεν υπήρξε στήριξη
nou βασίονται στο
Έκκληση για α ίμα από το
Γενικό Νοσοκομείο Φλρινας |
σελ.3
, nαp την αναγκόζει να
Και εξηγούμαι για να μην noρεξηγούμαι Πριν λίγες μέρες Ενs
Σύσκεψη στο νοσοκομείο της Φλρινας σ 3
παρουσία του βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη
κεκριμένο ,Ελληνική φρεγότα δέχτηκε επεση σπό τουρκική. Οι
ν πως έμεναν με το στόμα ανοιχτό , αλλά με μια
δηλωματική μανούβρα γενικευουν το ηλάνο και αρχίζουν. ξανά μανά,
να nnλάνε m γνωστή καραμέλα ααλληλεγγύη - anoκλιμάκωσηουάνει ntοBo snως με μμκο τρόnοη Ευρπη
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Δυτικής Μακεδονίας
κανείς δάλογο για ελληνικόή κυπρακό εθνικό χρο με μια χρα
i Πλοία, θα δέχονταν όραγε οι rάλλοι, για naρόδειγμα, ν εΨ ν Eσνά με τους Γερμανούς για τmν Αλατί
Διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει για nεριοχές noυ και οι δύο ηλευρές αναγνωρίζουν ότι είναι αμφισβητούμενες. Δεν διαnoryμα
πύται κανείς όουάδn ενα αυμφωνημένα Δυστυχς η ΕΕ
nou στέλνει
Ερτηση Βουλευτν ΣΥΡΙΖΑ για την
ΥΠoτθεται ότι οι Ευρωnοίοι δεν είνοι μόνο μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και
απουσία κλιμακίου του ΕΟΔΥ στο συνοριακό μτης ΕΕΜΕ φ0Ομή ατό και μ ση mouσυιτημένη
καξία της ευρωnaϊκής αλληλεγγύης, η ΕΕ έπρεηε να θέσει σε
ηροτεραιότητα τα συμφέροντα των κρατν μελν της. Αυτό.
δεν συμβαίνει. Στην ηραγματικότητο, η Τουρκία είναι αυτή noυ ευνοσημείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής
εται aπό την npoεδρία της ΕΕ nopά η Αθήνα.
Ζημιές στα ροδάκινα της ευρύτερης περιοχής του
Αμυνταίου λόγω των έντονων βροχοπτσεων
Αντίθετα, τα εθνικά συμφέροντα κάποιων μελν εξυηηρετούνται
πλαίσιο nού τους Προσφέρει η ΕΕ Ενδεικτικά, η rρpa νία απολαμβάνει εμπορικά ηλεονάσματα χάρη στην τουρκική
αγορά nou πλησιά ζουν το 7 δισ. ευρ και έτοι ηροωθεί ανάλογα
έχει σαφς no φιλελληνική ,
στάση. ζημινεται σημαντικά aπό τις εισαγωγές των τουρκικν
aπόλυτα στο ηλ
ς ΕΕ. Η δε Γλλία , nouυ
Οι ΣΑΡΙΣΕΣ Φλρινας είναι ο κορυφαίος ptnο
σύλλογος της Ελλάδας για το 2019 6λ14
Κστό τη σύνοδο των υnoυργν εξωτερικν επθηκε ότι ατο ζήτημα τη λαδή Πς είναι δυνατόν να είναι εί
μαίνει αυτό δr
Λευκορωσία και η σύνοδος να ασκολείται με το εσωτερικά ενός κρά τους nου δεν ανήκει στην EE, νaεπιβάλει κυρσεις στη Λευκορωσία γna κοθαρό εοωτερικό ήτηματα και νο θεωρεί δευτερεύουσας
σημασίας την επίθεση nou .
νότιο υnογόστριο της Ε
ρσεις.
Ακόμα και οι ΗΠΑ του Τραμη έδειξε να κάνει ηεpιoσότερο anoφaσιστικές κινήσεις από τη ΕΕ nayνoντας σωηηλά όλες τις μεγάλες
nωλήσεις όηλων των ΗΠΑ στην 1
Διαβάζουμε
ο μέλη της Την Ιδια στιγμή , στο
Εη Τουρκία έχεi μείνει ανέnoφη aπό κυΕΦΗΜΕΡΙΔΕΕ
να nεστεί n Άγκυρα γα τείiu σΧε00δύο χρόνια , στε
συνεχίζει ακάθεκτη να noυλάει όηλα στην Αγκυρα
Παράλα αυτά , ο Ελληνας υnoupγός Εξωτερικν Νiκος Δένδιος είναι
αικανοηοιημένος από την καταδίκη της nαράνομης τουρκικής
συμπεριφοράς , [1 aπό τη συμπαράσταση noυ εξέφρασαν και
Πάλι οι εταίροι μας Προς την Ελλάδα και την Κύπpon! Τaπερισσότερα ΜΜΕ θεωρούν θετική την εξέλιξη . Τηv ίδια στιγμή, ο Τούρκος
υnouργός εξωτερικν Τοαβούσογλου έγινε
απέναντι στη γερμανική Προεδρία. Και εκεί είναι η διοφορά στις
δύο εθνικές διηλωματίες Η ελληνική διηλωματία ανέκαθεν ήταν
ικανοηοιημένη αnό τις anoφάσεις της ΕΕ στο ελληνοτουρκικά και
έδίνε έτσι στην Τουρκία χρο για να διεκδικεί όλο και ηεριοσότερα ..
Ενημερωνόμαστε
υει τους S-400. Η rpμανία, όμως ,
ΕΓΚΥPA
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥηΟΥ
Συνέχεια στη σελίδα 2-->