Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική.
Πέμπτη
Αυγούστου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7143
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
Παιδιού A21:
Ξεκίνησαν
οι αιτήσειs
- Πληρωμή
τns 4ns δόσηs
από τον ΟΠΕΚΑ
.Μαύρη- n επόμενη μέρα για
τis μικρομεσαίεs επιχειρήσειs
-Μία στιs τρειs κινδυνεύει με λουκέτο
Δύσκολη η εικόνα Συνομοσπονδίας Επαγ
γελματιν Βιοτεχνν
στην αγορά για εργα - και Εμπόρων Ελλάδος
Γιργος Καββαθάς, ο
οποίος σημείωσε ότι
μια τέτοια εξέλιξη θα
σημάνει αξηση- της
της να κάνουν λόγο ανεργίας της τάξεως
του 4%. Σύμφωνα με
μία λουκέτων το επό- τον ίδιο , σημαντικό
μενο διάστημα εφόσον πρόβλημα για τον επκόσμο
σταση. Ήδη σε κίνδυνο είναι και το γεγονός
ότι το τραπεζικό σύστημα παραμένει ανεδιαμορφνεται
ζομένους και επιχεφή σεις λόγω της κρίσης
του κοροναού , με
εκπροσπους
για επερχόμενη επιδη.
ΟΠΕΚΑ
Επίδομα παιδιού : Ξεκινούν την Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου οι
πληρωμές από τον
ΟΠΕΚΑ της τέταρτης μικρομεσαίες ειχει δόσης του επιδόμα.
τος παιδιού Α21
στους δικαιούχους.
συνέχεια στην 11
δεν αλλάξει η κατά.
χειρηματικό
να βάλει λουκέτο βρίσκεται η μία στις τρεις
νεργό .
10% (από 8%) το ποσοστό εκείνων που αντα .
8% αύξηση, με τις μι.
κρότερες επιχειρήσεις
να μετρούν τις μεγα λύτερες απλειες και
να είναι οι πλέον ευά.
λωτες σε ένα ενδεχόμενο λουκέτο.
Ωστόσο και στον
κλάδο της μεταro .
ησης η εικόνα δεν
είναι καλή , αφού σε
επίπεδο παραγγελιν
Προβληματισμό και
θεί και το μεγαλύτερο ανήσυχία μάλιστα για
ρήσεις που έχουν δεχποκρίνονται
πλήγμα , με τον κλάδο
της εστίασης να βρί .
σκεται στα πρόθυρα
αναγκαστικής στάσης
Φορολογικές ληρωμν αν δεν λη .
φθούν νέα μέτρα στή.
το επόμενο διάστημα υποχρεσεις τους ρο κανίζοντας τις αποτα .
προκαλεί και η επιδεί .
νωση των εκτιμήσεων μιεύσεις τους .
των καταναλωτν για
την οικονομική κατά.
σταση των νοικοκυριν τους , με το
ποσοστό των καταναλωτν που δηλνουν
Τη δυσκολία της αγοράς καταγράφει και
έρευνα της ΕΣΕΕ για
τις εκπσεις , σύμ
Φωνα με την οποία
μέχρι το τέλος Ιουλίου
ότι μόλις τα βγάζουν σχεδόν επτά στις δέκα και τρέχουσας ήτηδηλσειs
ριξης
κυβέρνηση.
Για 50.000 λουκέτα το
- Λήγει η προθεσμία , επόμενο , τρίμηνο σε
όλο το φάσμα των επιχειρήσεων μίλησε ο
πέρα να παραμένει
αμετάβλητο , στο 66% ,
πρόεδρος της Γένικής εν έχει αυξηθεί στο
έρχοντα τα εκκαθα επιχειρήσεις (68% ) κα τέγραψαν πτση των
πωλήσεων και μόλις το
σης στη βιομηχανία ο
ριστικά του ΕΝΦΙΑ
συνέχεια στην 10
Μεσοπρόθεσμο
2021-2024:
Ppoοκ δι έωs 31 Αυγούστου;
οι Προτάσεις
των Φορέων για
το ΠΔΕ
σεις 2020: Διορία
μέχρι και τις 28 Αυγούστου , για την υποβολή δήλωσης έχουν
οι φορολογούμενοι .
Σειρά έχουν τα εκκα
θαριστικά του ΕΝΦΙΑ,
Λήγει την επόμενη
εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 28 Αυ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9