Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΓΟ οwστ όμως μέχρι θονότου pp
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
την άπο
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 6072
Τιμή φύλ.:050c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
OΑΕΔ: Στήριξη
της απασχόλησης
ΦΝέα προγράμματα και συνεχής αξιολόγηση των υφιστάμενων σχεδιάζει
η διοίκηση του ΟΑΕΔ . Πως σκοπεύει να πετύχει το στόχο για 127.000
νέες θέσεις εργασίας εντός του αδύσκολουη 2020
Σελίδα 12
Μικοομεσαίες επιχειρήσεις
Σχολεία: Λειτουργία
χωρίς εκ περιτροπής
διδασκαλία με μάσκα
και χωριστά διαλείμματα
Μαύρην
η επόμενη μέρα
Σελίδα 11
Μία στιs τρεs
επιχειρήσεις
κινδυνεύει με λουκέτο
Βάσεις 2020
ΟΠότε βγαίνουν
Ο Μεγάλη βουτιάν στο πρτο πεδίο
Σελίδα 13
Χωρίς φιλάθλους
τα παιχνίδια
των ερασιτεχνικν
πρωταθλημάτων
Ενημερωτικά
στοιχεία για
τον Επισκοπικό
Σελίδα 14
ναό Σισανίου
στον οποίο
Τελέσθηκε Ιερά
Παράκληση
της Παναγί
500 περίπου
χρόνια από
Σελίδα 24
Αυτό δεν θα είναι μάθημα.
Μαρτύριο θα είναι .
Εναι αηθεια δτι το ζτημα της λετουργιας των οχο|λείων είναι και ευαίσθητο και σύνθετο .
Και προφανς υπάρχουν διαφορετικές και ίσως και
|αντικρουόμενες απόψεις στην κοινωνία για το πς,
| Πότε και με noeς προύnοθέσεις θα πρέπει να επστρέ.
Ψουν τα παιδιά στη δική τους κανονικότητα nou ασφ .
|λς είναι άρρηκτα συνδεδε μένη με την σχολική ζωή
| Και επίσης προφανς , η γνμη των ειδικν είναι αυτή
| nοuυ μετράει και έχει την βαρύτητα για το τι πρέπει να
συμβεί. Βεβαίως οι ειδικοί εισηγούνται, αλλά οι πολιτ |κοί αποφασίζουν . Αλίμονο αν κυβερνούσαν οι ανά neΙρίπτωση ειδικοί , καθς είναι λογικό να μην λαμβάνουν
Ισυνέχεια στη σελίδα 4
την καταστροφή του
Σελίδα 16