Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικος Καρaάνος 151-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)"Αp. φίλλου 680-12.171
Όλα τα σενάρια στο τραπέζι
για το ενδεχόμενο
της διοργάνωσης ή
της αναβολής
της Ονειρούπολης!
Ο στίβος
της Δράμας
κρατάει ψηλά
τη σημαία!
Υποχρεωτικά
Περνάει η μάσκα
το τέστ
νομιμότητας;
με μάσκες μαθητές
και εκπαιδευτικοί
Δηλσεις πης αντιδημάρχου ΠολιΤσμούΑθλητισμού και Παιδείας στον nΤ.
| Αντιδήμαρχος Δράμος: Απολυμάνσεις
| θα γίνουν μόνον εφόσον υπάρξει ανάγκη
Του Γιργου φιλσόλου
σελ. 3η
Δηλσεις του διευθυντή Κτηνιατρικής Δράμας στον "Π.Το
Οι άοκνες προσπάθειες από τον ΜEΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Σιδηροδρομικν Δράμας
Κρούσματα καταρροϊκού
πυρετού σε κτηνοτροφικές
μονάδες της Δράμας
Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του νέου
Σιδηροδρομικού Μου σείου Δράμας
Δηλσεις του Ιταλού Αρχπέκτονα Marcello Albini στον Πρωινό Τύπο
Του Θανόση Πολυμένη
ΙΑ ΠΟΛΥ ενδιαφ .
| ρουσα εκδήλωση
Αναμένονται αποτελέσματα αιματολογικν εξετάσεων
από μονάδες της περιοχής
> Παπαδούδης: Μόνο όπλο οι προλη πτικές απολυμάνσεις
και εντομοκτονίες
Του Θανόση Πολυμένη
/ΡΟΥΣΜΑΤΑ καταρραίκού πυρετού, ο αποίος
πλήττει κυρίως τα πρόβατα και λιγότερο τα
κατσίκια , επιβεβαιθη
καν τις τελευταίες ημέ.
ρες σε κτηνστροφικές
μονάδες του Νομού
Δράμας.
Ο καταρροίκός πυρε
τος , προέρχετα από
έναν ό , ο οποίος μεταφέρεται από σκνίτες και πλήττει κυρίως κοου τα βοοειδή , αν και αυτά παρaπρόβατα , λιγότερο τα κατσίκα και καθό- μένουν οεξαμενή του ιού , εν η μετα
λου τα βοοειδή , τα οποία άμως είναι ο
κύριοι φορείς του Οι αματοφάγες σκνπες, τομπούν αγελάδες φορείς του ιού 3 άλες , από τις οποίες έχουμε πάρεει
και έτοι αυτός μεταφέρεται στα πρo δείγματα τις τελευταίες ημέρες καιπεριβατα, τα οποία μολύνονται.
Τα κρούσματα έχουν εμφανιστεί στο
νουό μας τις τελευταίες ημέρες και ήδη nooς Το πορόν δeν έχουμε απλεες Τα
έχει επιβεβαιωθεί η μόλυνση σε μια κτη κοπόδια που χτυπήθηκαν είναι δυνατά, η
νοτροφοή μονάδα της Εξοχής εν ήδη πoαγωγή είνα σωστή δηλοδή, τα α
αναμένονται αιματολογικά αποτελέσματα και από άλλες κτηνοτροφκές μο - ταισμένα, ενα καλά, οπότε βγάζον
νάδες ,
Σχετικά μετο ήτημα του καταρροίκού ενω όβεται το γoλα. Ευτυχς ακόμα δεν
πυρετού που ήδη έπληξε τις πρτες μο - έχαυμε απλεα
νάδες, δηλσεις στον Πρωινό Τύπο Σε ερτηση αν η ασθέεια θεραπεύε
έκανε χθες ο διουθυντής της Δνσης Κτη ται με κάποα φάρμακα , ο . Παπαδούνατρής στη Δράμα κ. Παπαδούδης , ο δης απαντά αρνητικά: -Οχι Στην ουσία
οποίος σημεινει ότι ο ιός χτυπάει κυρίως τα πράβατα , λιγότερο τις αίγες και χρεκονται μέτρα προληπτικά, όπως εν .
το βράδυ της Τρτης 18 A γούστου , ο ΜΕΑΣ -ΗΦΑ.
ΣΤΟΣ. Σδηροδρομικν και
Φοων Σιδηροδρόμου Δρά
μας, με σκατό να αναδείξει
την προσπάθεα δημιουρ.
γας ενός νέου Σιδηροδρομικού
Δράμα , στην περιοχή του
Σδηροδρομικού Σταθμού .
Καλεσμένος Yι αυτή τη
δύσκαλη προσπάθεια που
μόλις ξεινάει, ο Ιτολός α χπέτονας Maroolo Abin ,
ατοίος βρίσκεται στη
Δράμα τις τελευταίες ημέρες και βλέπει τον
χρο στον ατοία
πρόκεται να αν πτυχθεί στο μέλλον
το νέο Σιδηροδρο μκό Μουσείο Δρά Μουσείου στη
ΦΩΤΟ Π.Τ.
πάνω από 10 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα , και ο Σύλλογός μας να
| περάσει μια κρίση , Προ από 3 χρό να κάναμε μια νέα αρχή και αυτή
είναι να γίνει το νέο Μουσείο
| καθς και ένας θεματικός περίτατος σε όλο το μήκος του Σταθμού .
| σημεκνοντας ότι αρωγός σ'
|αυτή την προσπάθεια, είναι ο Ιτaλός αρχτέκτονας Marcll o Albinb.
Ο ίδιος είπε ότι "όλα αυτά είναι
υλοπουήσιμα και ότι μπορεί να ων ΦηΤΟΠΤτανέψει ξανά ο Σταθμός και να
Yίνει ένας πόλος έλξης, όχι μόνο
φορά του γνεται με σκνίπεςΌπως είτε, μέχρι τρα έχουμε μια
επιβεβακομένη μονάδα στην Εξοχή και2
Την αρχωή παρουσίαση του MEΑΣ
#ΦΑΙΣΤΟΣ- έκανε η
κα Δήμητρα Μακρο πούλου , αναφερό μενη στο στορικό
του Συλλόγου και
επσημαίνοντας ότι
αυτό που παρακιεί
τα μέλη του Συλλό γου, είναι ένα κονό Οrαλός oρχιτέκτονος κ . Marcell o Aibi με την κα. Δήμη για τους Δραμινούς , ολλά και για
όραμα και αυτό είναι Τρα Μοκpοπούλου, που ευγενς βοήθησε στη μετάφρσση όλη την Ελλάδα και την Ευρπη .
το πς θα περά σουμε από ην στο
ρία στο μέλλον , πς θα αφήσουμε πίσω το παρελθόν αυτού , ο κ . Μχάλης Πασχαλίδης , εν στα σχέδια υλοπο στε να γίει κάτι αξόλογο στη Δράμα.
Στη συνέχεια , στο όραμα αυτό αναφέρθηκε ο προ - ΗΦΑΣΤΟΣ. κ. Παναγιτης Μακρόπουλος .
εδρος του ΜΕΑΣ-HΦΑΙΣΤΟΣ κ. Πασχόλης Πασχολίδης,
λέγοντας ότι -όταν ξεκίνησε ο HΦΑΙΣΤΟΣ το 1983 , στο
Σταθμό απασχολούνταν
πάνω από 300 άτομα . Σήμερα δεν ξέρω αν εμαστε
μένουμε αποτελέσματο.
Ο . Παπαδούδης δευκρινζει ότι
τερο αναπνευστικό,
πρηξίματα στα χείλια , στα μάτια , μύξες
στη συνέντευξη του πρτου mpoς τον Πρωνό Τύπου
Μια σύνταμη παρουσίαση έκανε
ο εμπευστής του οράματος
τομοκτονίες και απολυμάνσεις. Δηλαδή α
παραγωγοί να κάνουν
ενταμοκτονίες ,
μα με όλα τα άλλα έντομα , να σκοτνοντα.
και οι σκνίπες. Εκεί εντοπίζεται όλο το θέο.
ησης αναφέρθηκε και ο γεν . γραμματέας του ΜΕΑΣ
| σελ.5η
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARCΘΠ
ERSONAL PROTECΤIVE EQUIΡΜΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
ΠΡΩΤΝΟΣ
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
& 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
36985 643 791 / 2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα